Sandby Ciklidhobby
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Nicolas Blondeau
Text: David Rejdemyhr

Apistogramma sp. gelbwangen
A62, Gulkindad Apistgramma


Släkte: Apistogramma
Art: sp. "gelbwangen"
Grupp: Dvärgciklider
Beskrivning: Ej beskriven
År: 2011
Tidigare vetenskapligt namn: Apistogramma sp. "yellow-cheeks", Apistogramma sp. "Rio Solimões", Apistogramma sp. "Prahina", Apistogramma sp. "Sichelbinden", Apistogramma sp. "Sickle-bands"
Populärnamn: A62, Gulkindad Apistgramma
Geografiskt område: Sydamerika
Utbredning: Nedre Rio Negro, Brasilien

Temperatur
23-30°C
Volym
60 cm & 80 l
Längd
6 cm
pH
5,5-7

Naturlig biotop

Finns ofta i långsamflytande, nära stillastående, svartvattenbiotoper. Flodbottnen är ofta täckt av mängder med grenar och halvt förmultnade löv som bildar mängder med gömställen. Vattnet är mjukt och har ett lågt pH-värde.

Föda

I naturen äter de små vattenlevande insekter som de finner frisimmande eller då de bökar i bottensedimentet. I akvarium äter arten de flesta typer av flingfoder och pellets av de allra minsta storlekarna. Bjud också regelbundet på mygglarver, Artemia och annat fryst eller ännu hellre levande foder. Långvarig diet på torrfoder rekommenderas inte.

Könsskillnad

Hanen har kraftiga förlängda fenstrålar i rygg- och bröstfenorna, stjärtfenans spetsar är mer utdragna än honans. Hanen visar upp en mäktig ryggfena som är försedd med långa utdragna fenstrålar. Honorna uppvisar tydliga svarta markeringar på främre delen av bröstfenorna. Vid lek och speciellt vid yngelförsvar antar honan en för Apistogramma karakteristiskt gul färg och visar då upp fem tydliga svarta fläckar på sidan av kroppen som antas signalera till ynglen var de kan finna skydd.

Akvariemiljö

Såsom för alla Apistogramma skall vattencirkulationen hållas vid ett minimum om inte helt stillastående. Inred akvariet med gott om gömställen och områden där arten kan få utlopp för sitt beteende att rota i bottensedimentet i jakt på föda. Undvik alltför stark belysning då det leder till en skygg art som du alltför sällan får se. Är akvariet stort nog kan flera grupper hållas., Då krävs också väl separerade områden med förtätade gömställen. Arten är förhållandevis tålig när det gäller olika vattenparametrar och har odlats i allt från pH 3,5 till 7,5. Dock är leken mer frekvent vid lägre pH-värden. I allmänhet trivs arten bäst med ett pH på 4,5–5,5. Vattenbyten sker med fördel i små mängder men ofta för att hålla vattenvärdena så konstanta som möjligt. Arten kan vara svår att få att leka, men när de väl hittat varandra och miljön är tillfredställande leker fiskarna både frekvent och med stor avkomma som växer snabbt.

Beteende & lek

En aktiv, nyfiken och rörlig ciklid som utnyttjar även det större akvariet till fullo. Aggressionen mellan honor kan i för små akvarier leda till dödsfall. Ett par kan hållas i förhållandevis små akvarier. Som många Apistogramma är arten grottlekande och honan lägger rommen inne i grottan och hanen sprider sin säd utanför öppningen. Efter befruktningen gräver ofta honan igen den enda öppningen till grottan. Först när ynglen är frisimmande kommer de tillsammans ut i akvariet igen. Under tiden kan hanen leka med andra honor om sådana finns i akvariet.

Allmänt

Den har fått sitt namn av att gälarna har en vacker gul färg.

Litteratur

Litteratur
U. Romer Cichlid Atlas 2 (Mergus, 2006)

Stawikowski R., I. & V. Koslowski, South American Dwarf Cichlids, Bohnet (DATZ, 2004)


Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se

närbild

Hane närbild

Foto: Nicolas Blondeau

Hona

Foto: Steve Chester

Yngel

Foto: Steve Chester

A_sp_Yellow_cheeks-05honamedyngel-Ste_Chester.jpg

Hona med yngel

Foto: Steve Chester

A_sp_Yellow_cheeks-05ungdjur-Ste_Chester.jpg

Ungdjur

Foto: Steve Chester

a_sp_gelbwangen02ungfisk-nicolas_blondeau.jpg

ung fisk

Foto: Nicolas Blondeau

Film av: Nicolas Blondeau

Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Apistogramma sp. gelbwangen

Rio Amazonas - A62

Apistogramma sp. "Rio Solimões", Apistogramma sp. "Prahina" Centrala till nedre Amazonasfloden, mellan Manaus & Prainha, Brasilien

Skicka in bild på Apistogramma sp. gelbwangen, Rio Amazonas

Rio Amazonas - Sichelbinden, Sickle-bands

Apistogramma sp. "Sichelbinden", Apistogramma sp. "Sickle-bands"

Skicka in bild på Apistogramma sp. gelbwangen, Rio Amazonas