CARES
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Geophagus altifrons - Nordiska Ciklidsällskapet artregister

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Rio Negro Foto: Andreas Jekel

Geophagus altifrons


Släkte: Geophagus
Art: altifrons
Grupp: Jordätare
Beskrivning: Heckel
År: 1840
Geografiskt område: Sydamerika
Typlokal: Barra do Rio Negro, Brasilien.
Utbredning: Bifloder till amazonfloden

Temperatur
26-30°C
Volym
160 cm & 540 l
Längd
30 cm
pH
5,5-7

Naturlig biotop

Förekommer i huvudsak i vattendrag med sandbotten och söker där föda i sanden. Likt många jordätare finns de i många biotoper och kan även påträffas i grunda vatten intill växtlighet med nedfallna trädgrenar såväl som multnande växtmaterial från omgivande vegetation. Typiskt är också en variationsrik botten med stenar sand och grus, med sin specialitet att filtrera sand i sitt sökande efter föda är sand ett viktigt element i deras biotop.

Stora yngelkullar förekommer i svagt strömmande och grunda vatten med stora ansamlingar av löv och annat material från närliggande skogar.

Föda

I naturen äter de växtdelar och insekter som gömmer sig i sanden eller det fina gruset, även mindre fiskar kan ätas men är inte den huvudsakliga födan. I akvarium kan sjunkande små pellets användas som ger en möjlighet att bibehålla beteendet som är så representativt för arten. Mata gärna upprepande tillfällen och lite åt gången.

Könsskillnad

Arten är väldigt svår att könsbestämma. Hos vuxna djur är honorna mindre och har kortare fenstrålar på bukfenor och ryggfenan. Hanarna kan uppvisa en skarpare lutning på huvudet och allmänt något maskulinare drag. Lämpligen köps en mindre grupp in för att låta dem para ut. Hannarna får en markerad knöl på huvudet som vuxna.

Akvariemiljö

Då de har ett beteende som innefattar ett mer eller mindre ständigt silande av finns sand genom munnen och ut genom gälarna är det viktigt att erbjuda en botten av finkornig sand (0-2mm) utan vassa kanter. Blir de för mätta av att matas för mycket kommer beteendet att sila sand minska. Även om de naturligt förekommer runt sandbankar med starkt ljussken föredrar de något mörkare belysning i akvarium. En inredning som ger möjlighet för fisken att gömma sig under en gren där de är i skydd från belysningen är lämpligt. Annars krävs förhållandevis stora öppna sandytor.

Tänk också på att om möjligt placera akvariet på ett ställe i rummet som inte utsetts för alltför mycket störning som förbipassage eller plötsliga rörelser utanför akvariet då det stressar fisken. Det viktigt med god filtrering för att hålla en hög vattenkvalitet.

Beteende & lek

Parbildande art som dock kan byta partner i ett akvarium med många individer. De är biparentala ovofila munruvare. Äggen läggs på ett vågrät eller lutande underlag som noggrant gjorts ren och tas omedelbart upp av föräldrarna efter befruktning. Äggen kläcks efter 2-3 dagar och ynglen är sedan frisimmande efter ytterligare 7 dagar. De vaktas då noggrant av båda föräldrarna.

Allmänt

Altifrons betyder "hög panna". Fläcken på flanken är liten och är upp till fyra fjäll stor.

Arten ingår i altifrons-gruppen.
Sponsrat av

Filmer


BilderFångstplatser


Alenquer, Brasilien

Geophagus sp. aff. altifrons Alenquer.

Rio Curuá, Brasilien

Geophagus sp. aff. altifrons Curuá

Rio Madeira, Brasilien

Rio Manacapuru, Brasilien

Rio Nhamunda, Brasilien

Geophagus sp. aff. altifrons Nhamunda

Rio Tapajós, Brasilien

Rio Tefé, Brasilien

Rio Xingú, Brasilien

Geophagus sp. "altamira", Geophagus sp. aff. altifrons Xingu


Odlingsformer