Fiskliv
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Rickard Håkansson
Text: Kenny Nordlund & David Rejdemyhr

Kronoheros umbriferus
Turquiose cichlid


Släkte: Kronoheros
Art: umbriferus
Grupp: Övriga
Beskrivning: Meek & Hildebrand
År: 1913
Tidigare vetenskapligt namn: Caquetaia umbrifera, Cichlasoma umbriferum, Cichlaurus umbrifer, Petenia umbriferum, Heros umbriferus
Populärnamn: Turquiose cichlid
Geografiskt område: Sydamerika
Typlokal: Río Cupe vid Cituro, Panama.
Utbredning: Längs stillahavssluttningarna, från Río Chucunaque i Panamá till floder i Río Atrato-bäckenet och vidare till Río Magdalena i Colombia.

Temperatur
19-28°C
Volym
250 cm & 1200 l
Längd
60 cm
pH
6-8

Naturlig biotop

Finns i floder och större bäckar nära flodmynningar i allt från stilla vatten till mer turbulent. På grund av dess storlek finnas man den ofta i de centrala delarna av floderna där vattnet är djupare.

Föda

Dom äter i naturen småfisk, kräftdjur och insekter. I analys av maginnehåll har man hittat mindre fiskar såsom Astyanax, men även räkor och landkrabbor. I Fångenskap kastar dom i sig pellets skalade räkor och mysis.

Könsskillnad

Honan är grå över hela kroppen och hanen har ett blått skimmer över hela kroppen. Hanen har längre rygg och anal fenor. Honan når lekmogen storlek vid 10 cm och hannar vid cirka 15 cm.

Akvariemiljö

Gillar stora ytor som den kan simma i. Stenar på bottnen och klart vatten. Ett akvarium på minst 700 liter krävs. Som ungfiskar kan dom vara ganska skygga och blyga men dom börjar komma upp i storlek och blir könsmogna ändrar dom sig. Då tar dom över akvariet och kan bli mycket aggressiva. Det ställer en del krav med med invånare. Vid attack av C. umbrifera är det i det flesta fall nödvändigt at direkt flytta den attackerade fisken till annat akvarium för att attackerna inte ska fortsätta till dess död.

Beteende & lek

Arten antas leka under april månad, men observationer i naturen saknas. Parar ut sig och försvarar sitt revir rejält. Honan och hanen väljer ut ett stort objekt som dom sedan gräver bredvid. Kan vara en sten, en rot eller en stor kruka. Honan lägger sedan upp till 2000 ägg som båda föräldrarna försvarar mot allt och alla. När äggen kläcks flyttar föräldrarna larverna till en tidigare utgrävd grop. Efter ytterligare någon dag ses en svärm av yngel runt båda föräldrarna.

Allmänt

Namnet umbrifera är latin och betyder skuggig, mörk, ger skugga, fantom, ande. Skiljer sig från andra arter i släktet genom sin blåaktiga grundton och de lysande prickarna på kinden som kan variera i färg beroende på fångstplats och dess storlek. Hanen kan bli över 60 cm och honan stannar runt 35-40 cm och är den största neotropiska cikliden. På grund av dess storlek är den eftertraktad av sportfiskare.

Lokala variationer
Don Conkel importerade en rad varianter med en variation i utseende och för att inte avslöja deras distribution gick de under lokaliteter med namn som Location X och Location Z. Ännu idag är det oklart exakt vilka floder och områden dessa motsvarar. Den kunskap som idag finns kring dess betydelse är angiven under respektive flod. Se fångstplatserna för tydligare genomgång vilka floder dessa varianter återfinns i. Varianterna har i hobbyn en del roliga namn som redovisas för nedan.

Panama Green Umbee
Floder och sjöar i Panama. Skiljer sig från övriga då de saknar fläckar/prickar på gällocken.

Black Umbee
Skiljer från övriga C. umbrifera genom att det har röda fläckar/prickar på gällocken.
- Gorillus Blue Umbee: Gorillus Blue är alltså en av Black Umbees, trots namnet. Okänt var dessa fångas.
- Gorillus Black Umbee: Rio Playas och San Rafael i Colombia. Anses mörkare och med högre kropp än Gorillus Blue.

Blue Umbee
Skiljer sig från övriga då de har blå prickar på gälarna.
- Rio Magdalena, Kallas "Common Blue"
- Location X = Lake Guatape eller Rio Guatape.
- Location Z = Denna fångstplats är ännu okänd och det är inte heller känt och det är en sjö eller en flod.

Litteratur

Litteratur
Meek, Seth Eugene & S. F. Hildebrand. 1913. "New species of fishes from Panama". Field Museum of Natural History. Publication 166; Zoology series 7 (3)

Conkel, D. (1993) Cichlids of North and Central America., T.F.H. Publications, Inc., USA.

Burgess, Warren. 2000. "The Cichlasoma story. Herichthys, the break-up". Tropical Fish Hobbyist Magazine. v. 48(n. 11)

Concheiro Pérez, Gustavo A & Oldrich Rican, Guillermo Ortíz, Eldredge Bermingham, Ignacio Doadrio, Rafael Zardoya. 2007. "Phylogeny and biogeography of 91 species of heroine cichlids (Teleostei: Cichlidae) based on sequences of the cytochrome b gene". Molecular Phylogenetics and Evolution. v.43(1).

Jordan, David Starr & B.W. Evermann & H.W. Clark. 1930. "Checklist of the fishes and fishlike vertebrates of North and Middle America. Appendix X". Report of the US Commissioner of Fisheries

Kullander, Sven. 1983. "A revision of the South American cichlid genus Cichlasoma (Teleostei: Cichlidae)". Swedish Museum of Natural History.

Kullander, S.O. (2003) Cichlidae (Cichlids)., p. 605-654. In R.E. Reis, S.O. Kullander and C.J. Ferraris, Jr. (eds.) Checklist of the Freshwater Fishes of South and Central America. Porto Alegre: EDIPUCRS, Brasil.


Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se

Hane

Foto: Rickard Håkansson

Hona

Foto: Micke Jarl

Yngel

Foto: Rickard Håkansson

c_umbrifera05-ungdjur-richard_hakansson.jpg

hona ungdjur 8cm

Foto: Rickard Håkansson

c_umbrifera01-richard_hakansson.jpg

hane ungdjur 8cm

Foto: Rickard Håkansson

c_umbrifera-05narbild-Rickard_Hakansson.jpg

Närbild på gapande fisk

Foto: Rickard Håkansson

Undervattensbilder & fiske i Rio Magdalena Film av: Cristian Vanegas

Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Kronoheros umbriferus

Rio Coello

Caquetaia umbrifera
Foto: Jog Chang
Caquetaia umbrifera
Foto: Jog Chang

Rio Guatape - Blue Umbee

Blue Umbee skiljs från övriga då de endast har blå prickar på gällocken. Detta anses motsvara Don Conkels "Location X".
par
Foto: Christopher Allen Zavala
Hane
Foto: Christopher Allen Zavala
Hona
Foto: Christopher Allen Zavala
Hona lägger rom
Foto: Christopher Allen Zavala
Hane
Foto: Christopher Allen Zavala
Lekpar med yngel
Foto: Christopher Allen Zavala
Hane
Foto: Jeff Rapps
Hona
Foto: Jeff Rapps

Río Magdalena - Common Blue Umbee

Blue Umbee skiljs från övriga då de endast har blå prickar på gällocken
hane
Foto: Heiko Bleher
hane
Foto: Ashley Lorenzo

Rio Nicanor - Panama Green Umbee

Panama Green Umbee skiljer sig från övriga då de saknar fläckar/prickar på gällocken
par
Foto: Christian Hofer
hane
Foto: Christian Hofer
ung hona
Foto: Christian Hofer
hane
Foto: Christian Hofer
ung hane
Foto: Christian Hofer

Rio Atrato - Black Umbee

Black Umbee skiljer från övriga C. umbrifera genom att det har röda fläckar/prickar på gällocken.

Skicka in bild på Kronoheros umbriferus , Rio Atrato

Rio Chucunaque - Panama Green Umbee

Panama Green Umbee skiljer sig från övriga då de saknar fläckar/prickar på gällocken

Skicka in bild på Kronoheros umbriferus , Rio Chucunaque

Rio Tuira - Panama Green Umbee

Panama Green Umbee skiljer sig från övriga då de saknar fläckar/prickar på gällocken

Skicka in bild på Kronoheros umbriferus , Rio Tuira

Rio Sambu - Panama Green Umbee

Panama Green Umbee skiljer sig från övriga då de saknar fläckar/prickar på gällocken

Skicka in bild på Kronoheros umbriferus , Rio Sambu


Rio Cupe

Typlokalen, dvs där holotypen för arten hittades

Skicka in bild på Kronoheros umbriferus , Rio Cupe

San Rafael - Gorillus Black Umbee, Black Umbee

Black Umbee skiljer från övriga C. umbrifera genom att det har röda fläckar/prickar på gällocken.
hane
Foto: Gus Sandoval
närbild hane
Foto: Gus Sandoval
hona
Foto: Gus Sandoval

Río La Playa - Gorillus Black Umbee, Black Umbee

Black Umbee skiljer från övriga C. umbrifera genom att det har röda fläckar/prickar på gällocken.

Skicka in bild på Kronoheros umbriferus , Río La Playa