Akvariekungen
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Roland Kipper
Text: Kjell Fohrman

Apistogramma viejita
Viejita´s dvärgciklid, A123


Släkte: Apistogramma
Art: viejita
Grupp: Dvärgciklider
Beskrivning: Kullander
År: 1979
Tidigare vetenskapligt namn: Apistogramma sp. "Rotsaum, Apistogramma sp. "Red-edge", Apistogramma viejita "Color Form I"
Populärnamn: Viejita´s dvärgciklid, A123
Geografiskt område: Sydamerika
Typlokal: Cano, översvämning vid Río Yucao, departementet Metá, Colombia.
Utbredning: I övre Rio Meta området. Colombia.

Temperatur
24-27°C
Volym
60 cm & 60 l
Längd
8 cm
pH
5.5-6

Naturlig biotop

I sin naturliga miljö återfinns den i områden där det är gott om gömställen bland vegetationen. Vattnet är oftast mycket mjukt och relativt surt.

Föda

Köttätare (små ryggradslösa djur) och allätare. Äter i akvraium levande foder kombinerat med frys- och torrfoder.

Könsskillnad

Hanen är större, färggrannare och har förlängda rygg-, stjärt-, buk- och analfenor. Honan är gulaktig med svarta markeringar på huvud, kropp och fenor.

Akvariemiljö

Akvariet skall innehålla gömställen (stenar och rötter) och vara tätt planterat med växter. Lämpligt bottenmaterial är fin sand som helst skall vara relativt mörk. Cirkulationen i akvariet får inte vara alltför kraftig.

Den kan hållas i sällskapsakvarium tillsammans med malar och mindre Loricariidae och Corydoras. Många av dessa är dock romrövare vilket man bör ha i åtanke då det blir ett visst "svinns" på yngel om man har dessa ihop. En lämplig mal som inte brukar röra rommen är Otocinclus. Lämpligt sällskap är också olika tetror (inte de större arterna och inte de allra minsta) förutsatt att det rör sig om relativt fredliga arter.

Beteende & lek

Viejita´s dvärgciklid är revirhävdande men relativt fredlig. Den är substratruvare och lekplatsen är en grotta där äggen (80-120 per lek) placeras i grottans tak. Det finns dock relativt få rapporter om denna arts lekbeteende. Man kan dock anta att dess lekbeteende i huvudsak påminner om andra Apistogrammors.

Om man har mer än en hane krävs ett betydligt större akvarium än vad som anges ovan. Bäst är en mindre grupp med flera honor per hane. De är s.k. haremruvare (men kan också fungera parvis), vilket innebär att en hane kan leka av flera honor under samma period.

Allmänt

Det finns flera olika A. viejita-populationer som färgmässigt skiljer sig en del åt, en del är anspråkslöst färgade, medan andra är betydligt färggrannare. Det finns också några odlingsvarianter.

Den är nära släkt med A. macmasteri och det är också vanligt att dessa bägge arter blandas ihop i handeln, allt som oftast saluförs också olika former av korsningar där dessa bägge arter är involverade (se bl.a. foto i artikeln från Zierfische & akvarium i Ciklidbladet 4 / 2005). Den har visat sig vara något ömtåligare än de flesta andra Apistogramma.


Bli medlem!

Enbart medlemmar kan läsa Ciklidbladet online

Bli medlem


Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se

Hane

Foto: Roland Kipper

Hona

Foto: Roland Kipper

A_viejita-05hona-Roland_Kipper.jpg

hona

Foto: Roland Kipper

a_vieita-rio_meta02-2-nicolas_blondeau.jpg

hane, Rio Meta (Puerto Gaitan)

Foto: Nicolas Blondeau

Cano Potosi, Colombia 2016 Film av: Ted Judy
ej äkta viejita utan odlingsform Film av: Maths Donnerfalk

Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Apistogramma viejita

Rio Meta

Rio Meta bäckenet nära Puerto Gaitan, Colombia.

Foto: Nicolas Blondeau

Foto: Nicolas Blondeau

Río Guarrojo - Apistogramma cf. viejita, Guarrojo

Apistogramma cf. viejita, guarrojo

Typiskt för denna lokalvariant av arten är att den har svarta läppar.


Skicka in bild på Apistogramma viejita , Río Guarrojo

Colombia

Film av: Jérôme Blanc

Odlingsformer för Apistogramma viejita

Handelsvariant

Exempel på vanligt förekommande Apistogramma i handeln som säljs som A. viejita, fast troligtvis är korsningar med bland annat Apistogramma macmasteri.

Foto: Mattias Allrot

Foto: Mattias Allrot