CARES
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Acarichthys heckelii - Nordiska Ciklidsällskapet artregister

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Hane Foto: Mattias Allroth

Acarichthys heckelii

Trådfensacara, Threadfin Acara


Släkte: Acarichthys
Art: heckelii
Grupp: Jordätare
Beskrivning: Müller & Troschel
År: 1849
Tidigare vetenskapligt namn: Acara heckelii, Acara subocularis, Geophagus thayeri
Populärnamn: Trådfensacara, Threadfin Acara
Geografiskt område: Sydamerika
Typlokal: Okänd.
Utbredning: Längs Amazonflodens huvudfårá i Peru, Colombia, och Brasilien, även nedre delarna av Rio Putumayo, Rio Trombetas, Rio Negro, och Rio Xingu; nedre Rio Tocantins och Rio Capim; Rio Branco i Brasilien och Guyana, och Essequibo floden i Guyana.

Temperatur
23-30°C
Volym
150 cm & 375 l
Längd
20 cm
pH
5,7-7,5

Naturlig biotop

A. Heckelii har ett stort utbredningsområde i Sydamerika. Den förekommer i trögflytande vatten med mjuk botten. Den finns bl.a. I floderna Rio Amazonas, Rio Negro, Rio Tapajos, Rio Trombetas och Rio Xingu.

Föda

Fodret kan bestå av smått levande foder (t.ex. Cyclops), små lövmaskar och räkmix.

Könsskillnad

Inte helt lätt och se. Hanarna kan vara slankare vid lektiden, då honan är romstinn. Hanarna är även något större och har längre utragna fenor.

Akvariemiljö

Detta är en ciklid som är ganska svår och få att leka. Ett pH-värde runt 6, rent vatten, bra filtrering och omväxlande foder är några av kraven. Lämpliga lekplatser i form av krukor eller rör är bra.

Akvariet bör vara minst 150 cm och bara innehålla lugna fiskar. Filtreringen bör vara effektiv utan att det uppstår en kraftig cirkulation i akvariet.

Beteende & lek

Acarichtys heckelii hör till de så kallade jordätarna, även om de inte bökar i botten lika mycket som t.ex. Geophagus-arterna. De är inte speciellt aggressiva och skall därför inte hållas med alltför aggressiva arter.

I naturen har de ett säreget beteende. Honorna håller revir där de har grävt en lekhåla eller snarare en lekgång. Flera honor kan ha revir brevid varandra. När en hane simmar förbi försöker de locka hanen till sig. När hanen har bestämt sig vilken hona han vill ha, tar han hand om försvaret av reviret och de leker inne i gången. Äggen läggs i taket eller på en vägg. I akvariet kan man ersätta lekgången med en blomkruka. Honan sköter äggen och efter upp till två veckor kommer ynglen ut ur grottan eller gången. Även hanen hjälper till med yngelvården.
Sponsrat av

Filmer


Grupp i sällskapsakvarium tillsammans med P. altum
Filmat av: Marc Meijers

BilderFångstplatser


Essequibo River, Guyana

Rio Amazonas, Brasilien

Rio Branco, Brasilien

Rio Capim, Brasilien

Rio Negro, Nedre, Brasilien

Rio Putumayo, Colombia, Brasilien

Rio Tapajós, Brasilien

Río Tocantins, Brasilien

Rio Trombetas, Brasilien

Rio Xingú (N), BrasilienOdlingsformer


Albino