Akvariekungen
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Peter & Martin Hoffman
Text: David Rejdemyhr

Apistogramma urteagai
A35


Släkte: Apistogramma
Art: urteagai
Grupp: Dvärgciklider
Beskrivning: Kullander
År: 1986
Populärnamn: A35
Geografiskt område: Sydamerika
Typlokal: Lago Tupac Amaru, nära Puerto Maldonado, Río Madre de Dios, Peru.
Utbredning: Flodområdet Madre de Dios.

Temperatur
22-29°C
Volym
80 cm & 100 l
Längd
5 cm
pH
5-7,6

Naturlig biotop

Finns i långsamflytande, nära stillastående, svartvattenbiotoper, där vattnet är klart med en brun nyans av humusämnen. Flodbottnen är ofta täckt av ett överflöd av rötter, grenar och halvt förmultnade löv som bildar gott om gömställen och utmärkt miljö för olika former av räkor och insekter vilka blir bra föda till fiskarna och deras yngel. Ytterst få växter förekommer i biotopen. Vattnet är mjukt och surt.

Föda

I naturen äter de små vattenlevande insekter som de finner frisimmande eller då de bökar i bottensedimentet. I akvarium äter arten de flesta typer av flingfoder och pellets av de allra minsta storlekarna. Bjud också regelbundet på mygglarver, artemia och annat fryst eller ännu hellre levande foder. Långvarig diet på torrfoder rekommenderas inte.

Könsskillnad

Det är ganska svårt att se skillnad på könen hos unga fiskar. Hanen blir större än honan och får med tiden något förlängda fenstrålar i rygg- och bröstfenorna, stjärtfenans spetsar är mer utdragna än honans. Hanen får blåskimrande analfenor och blå markeringar med mörkröda inslag på kinderna. Men som hos många Apistogramma kan färger variera över utbredningsområdet. Honorna uppvisar tydliga svarta markeringar på främre delen av bröstfenorna och är gulare generellt. Vid lek och speciellt vid yngelförsvar antar honan en för Apistogramma karakteristiskt gul färg och visar då upp en svart rand eller serie fläckar på sidan av kroppen till skillnad från många andra som får en distinkt fläck mitt på sidan.

Akvariemiljö

Såsom för alla Apistogramma skall vattencirkulationen hållas vid ett minimum om inte helt stillastående. Inred akvariet med gott om gömställen och områden där arten kan få utlopp för sitt beteende att rota i bottensedimentet i jakt på föda. Undvik alltför stark belysning då det leder till en skygg art som du alltför sällan får se. Är akvariet stort nog kan flera grupper hållas., Då krävs också väl separerade områden med förtätade gömställen. Vattenbyten sker med fördel i små mängder men ofta för att hålla vattenvärdena så konstanta som möjligt.

Beteende & lek

En aktiv, nyfiken och rörlig ciklid som utnyttjar även det större akvariet till fullo. Aggressionen mellan honor kan i för små akvarier leda till dödsfall. Ett par kan hållas i förhållandevis små akvarier. Som många Apistogramma är arten grottlekande och honan lägger rommen inne i grottan och hanen befruktar äggen utifrån öppningen till grottan. Efter befruktningen gräver ofta honan igen den enda öppningen till grottan. Först när ynglen är frisimmande kommer de tillsammans ut i akvariet igen. Under tiden kan hanen leka med andra honor om sådana finns i akvariet.

Allmänt

Namngiven efter Jorge Andrés Urteaga Cavero, en av ledarna i expeditionen där Naturhistoriska riksmuseet, NRM, samlade in material till beskrivningen av arten. Denliknar främst A. resticulosa, men skiljer från denna genom att den har ett helt streck under ögonen (mot brutet) och honorna har en midventral stripe (mot saknas). Arten ingår i:
* Apistogramma-regani Lineage
* Apistogramma-regani group
* Apistogramma-resticulosa complex (möjligen)

Litteratur

Kullander, Sven. 1986. "Cichlid Fishes of the Amazon River Drainage of Peru". Swedish Museum of Natural History. Cichlids Amazon.


Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se

A_urteagai05-par-Martin_Hoffman.jpg

Par

Foto: Martin Hoffman

a_urtaegei03lekdrakt-mark_breeze.jpg

Hona i lekdräkt

Foto: Mark Breeze


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Apistogramma urteagai