Stuart Grant Cichlid Fund
Annons
För att se ditt medlemskort och se all information:
Logga in

Geophagus sp. pindaré - Nordiska Ciklidsällskapet artregister

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

hane Foto: Stefan Zelinka
Felanmäl artbeskrivningen

Geophagus sp. "pindaré"


Släkte: Geophagus
Art: sp. "pindaré"
Grupp: Jordätare
Beskrivning: Ej beskriven
År: 2010
Geografiskt område: Sydamerika
Utbredning: Rio Pindaré, delstaten Marahao, Brasilien.
NCS Artbeskrivning: David Rejdemyhr & Olof Blomqvist, 2017-12-28

Lagerstatus

Ingen träff hos Nols Akvariehobby
Ingen träff hos Imazo
Ingen träff hos Ruinemans
Ingen träff hos Akvarieimporten
Ingen träff hos Sandby Ciklidhobby
Ingen träff hos Kungälvs akvarium

Temperatur
26-29°C
Volym
130 cm & 400 l
Längd
20 cm
pH
6-7

Naturlig biotop

Förekommer i huvudsak i vattendrag med sandbotten och söker där föda i sanden. Likt många jordätare finns de i många biotoper och kan även påträffas i grunda vatten intill växtlighet med nedfallna trädgrenar såväl som multnande växtmaterial från omgivande vegetation. Typiskt är också en variationsrik botten med stenar sand och grus, med sin specialitet att filtrera sand i sitt sökande efter föda är sand ett viktigt element i deras biotop.

Stora yngelkullar förekommer i svagt strömmande och grunda vatten med stora ansamlingar av löv och annat material från närliggande skogar.

Föda

I naturen äter de växtdelar och insekter som gömmer sig i sanden eller det fina gruset, även mindre fiskar kan ätas men är inte den huvudsakliga födan. I akvarium kan sjunkande små pellets användas som ger en möjlighet att bibehålla beteendet som är så representativt för arten. Mata gärna upprepande tillfällen och lite åt gången.

Könsskillnad

Hanen är något större, slankare och har något längre utdragna fenspetsar. Unga fiskar är mycket svåra att könsbestämma.

Akvariemiljö

Då de har ett beteende som innefattar ett mer eller mindre ständigt silande av finns sand genom munnen och ut genom gälarna är det viktigt att erbjuda en botten av finkornig sand (0-2mm) utan vassa kanter. Blir de för mätta av att matas för mycket kommer beteendet att sila sand minska. Även om de naturligt förekommer runt sandbankar med starkt ljussken föredrar de något mörkare belysning i akvarium. En inredning som ger möjlighet för fisken att gömma sig under en gren där de är i skydd från belysningen är lämpligt. Annars krävs förhållandevis stora öppna sandytor.

Tänk också på att om möjligt placera akvariet på ett ställe i rummet som inte utsetts för alltför mycket störning som förbipassage eller plötsliga rörelser utanför akvariet då det stressar fisken. Det viktigt med god filtrering för att hålla en hög vattenkvalitet.

Beteende & lek

Geophagus sp. pindaré är en fredlig jordätare som bör hållas med fredliga mindre arter eller med mycket lugna ciklider som tex flaggciklider. Arten är en larvofil munruvare som lägger äggen på en flat sten på bottnen. Äggen täcks med sand för att inte synas. Honan vaktar äggen på ett avstånd av 20-30 cm för att inte dra till sig oönskad uppmärksamhet från äggrövare. Hanen försvarar under tiden reviret. Äggen kläcks efter ca 24 timmar och föräldrarna plockar upp ynglen i munnen. Föräldrarna turas sedan om att ruva ynglen tills de är frisimmande efter 9-12 dagar. Vid fara och under natten tas ynglen åter in i munnen. Efterhand förlorar honan alltmer intresset för ynglen och vidare yngelvård sköts av hanen ensam. Ynglen äter nyckläckt artemia så snart de är frisimmande.

Allmänt

Arten är väldigt liten för att tillhöra surinamensiskomplexet och är därför ett bra alternativ om man inte har så stort akvarium.

Litteratur

Skiljer sig från övriga Geophagus genom att det har röda tvärgående ränder över sidan, Ett brant huvud med ett förhållandevis stort öga samt randig stjärtfena som vuxen.
Sponsrat av

Filmer


BilderFångstplatser


Rio Pindaré, BrasilienOdlingsformer


Filmer