Akvariekungen
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Enrico Richter
Text: David Rejdemyhr

Apistogramma caetei
Rio Caete/Caete-Apistogramma, A26, A27, A27, A28, A29, A30, A31


Släkte: Apistogramma
Art: caetei
Grupp: Dvärgciklider
Beskrivning: Kullander
År: 1980
Tidigare vetenskapligt namn: Apistogramma cf. caetei "marajo"
Populärnamn: Rio Caete/Caete-Apistogramma, A26, A27, A27, A28, A29, A30, A31
Geografiskt område: Sydamerika
Typlokal: Igarapé i Bragança, delstaten Para, Brasilien.
Utbredning: Rio Apeú och Rio Caete i Bragança, delstaten Pará, Brasilien

Temperatur
20-29°C
Volym
80 cm & 100 l
Längd
4,5 cm
pH
6,5-7

Naturlig biotop

Finns ofta i långsamflytande, nära stillastående, svartvattenbiotoper. Flodbottnen är ofta täckt av mängder med grenar och halvt förmultnade löv som bildar mängder med gömställen. Vattnet är i allmänhet mjukt och har ett lågt pH-värde. I litteratur anges ofta 6,5-7 i pH, men andra studier har visat att könsfördelning av yngel vid pH över 6 ger ytterst få hanar (5-15%).

Föda

I naturen äter de små vattenlevande insekter som de finner frisimmande eller då de bökar i bottensedimentet. I akvarium äter arten de flesta typer av flingfoder och pellets av de allra minsta storlekarna. Bjud också regelbundet på mygglarver, Artemia, Daphnia och annat fryst eller ännu hellre levande foder. Långvarig diet på torrfoder rekommenderas inte.

Könsskillnad

Honorna är mindre än hanar. Hanarna har en blåaktig ton till olivfärgad gulgrön medan honorna har en generellt gulare som där den gula färgen är tydligare runt huvudet. Honorna uppvisar tydliga svarta markeringar på främre delen av bröstfenorna. Vid lek och speciellt vid yngelförsvar utvecklar hanen blå prickar på kinderna och honan antar en för Apistogramma karakteristiskt gul färg och visar då upp en serie tydliga svarta fläckar på sidan av kroppen som antas signalera till ynglen var de kan finna skydd.

Akvariemiljö

Såsom för alla Apistogramma skall vattencirkulationen hållas vid ett minimum om inte helt stillastående. Inred akvariet med gott om gömställen och områden där arten kan få utlopp för sitt beteende att rota i bottensedimentet i jakt på föda. Undvik alltför stark belysning då det leder till en skygg art som du alltför sällan får se. Är akvariet stort nog kan flera grupper hållas., Då krävs också väl separerade områden med förtätade gömställen. Arten är förhållandevis tålig när det gäller olika vattenparametrar, men för att få jämn könsfördelning på ynglen behövs pH under 6. Vattenbyten sker med fördel i små mängder men ofta för att hålla vattenvärdena så konstanta som möjligt. Även om det naturliga habitat Apistogramma vanligtvis lever saknar växter kan man med fördel plantera växter vilka inte kräver alltför mycket ljus, såsom; Microsorum, Taxiphyllum, Cryptocoryne & Anubias.

Beteende & lek

En aktiv, nyfiken och rörlig ciklid som utnyttjar även det större akvariet till fullo. Aggressionen mellan honor kan i för små akvarier leda till dödsfall. Ett par kan hållas i förhållandevis små akvarier. Som många Apistogramma är arten grottlekande och honan lägger rommen, som är upp till 200 ägg, inne i grottan och hanen sprider sin säd utanför öppningen. Efter befruktningen gräver ofta honan igen den enda öppningen till grottan. Först när ynglen är frisimmande kommer de tillsammans ut i akvariet igen. Under tiden kan hanen, som är polygam haremslekare, leka med andra honor om sådana finns i akvariet. Det är därför lämpligt att hålla fler än en hona för varje hane. Just Apistogramma caetei skiljer sig markant från övriga Apistogramma vad gäller könsfördelning på yngel beroende av temperatur. Hos A. caetei är könsfördelningen förhållandevis oberoende av temperatur på vattnet istället är pH den avgörande faktorn, pH under 6 rekommenderas för jämn fördelning av könen. Könen på ynglen beror av främst temperatur men i viss mån av pH. Dessa beroenden varierar från art till art hos Apistogramma och för att få jämn fördelning hos A. agassizii är det lämpligt att hålla 26 grader medan pH är mindre viktigt. Ökat temperatur ger fler hannar.

Allmänt

Namngivet efter floden Rio Caeté, huvudfloden i det området där typexemplaret fångades.
Arten ingår i:
Apistogramma regani-Gruppen
Apistogramma caetei-Complexet.

Litteratur

Kullander, Sven. 1980. "A taxonomical study of the genus Apistogramma Regan, with a revision of Brazilian and Peruvian species (Teleostei: Percoidei: Cichlidae)". Bonner Zoologische Monographien. pp. 1-152

U. Römer & W. Beisenherz, 1996, Environmental determination of sex in Apistogramma (Cichlidae) and two other freshwater fishes (Teleostei).


Bli medlem!

Enbart medlemmar kan läsa Ciklidbladet online

Bli medlem


Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se

Rotwangen, A30

Hane Rotwangen, A30

Foto: Lars Hammarström

Rotwangen, A30

Hona Rotwangen, A30

Foto: Kaj Persson

A_caetei-RotwangenA30-02-Kaj_Persson.jpg

Rotwangen, A30

Foto: Kaj Persson

Par med yngel i akvarium Film av: Steve Sanderson

Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Apistogramma caetei


Rio Guamá - Apistogramma cf. caetei (Guamá)

A27
Rio Guamá, nedre Rio Capim, Brasilien

Hane
Foto: Ricardo Britzker
Hona
Foto: Ricardo Britzker
Yngel
Foto: Ricardo Britzker

Rio Capim - Apistogramma cf. caetei (Capim)

A28
Rio Capim, Brasilien.


Skicka in bild på Apistogramma caetei , Rio Capim


Ilha de Marajó - Apistogramma cf. caetei (Marajó)

A30
Apistogramma caetei "rotwangen", Apistogramma caetei "red-cheeks"
Ilha de Marajó, Brasilien


Foto: Kaj Persson

Foto: Lars Hammarström

Foto: David RejdemyhrRio Paraguay - Apistogramma sp. "Paraguay", A31

A31
Apistogramma sp. "Paraguay", Apistogramma sp. "Paraguay I"
Rio Paraguay? (Brazil?, Paraguay?)


Skicka in bild på Apistogramma caetei , Rio Paraguay