Akvariekungen
Annons

Apistogramma gossei - Nordiska Ciklidsällskapet artregister

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

hane Foto: Nicolas Blondeau

Apistogramma gossei

A50, A51


Släkte: Apistogramma
Art: gossei
Grupp: Dvärgciklider
Beskrivning: Kullander
År: 1982
Populärnamn: A50, A51
Geografiskt område: Sydamerika
Typlokal: Martinique, Oyapock systemet, delstaten Amapa, Brasilien.
Utbredning: Oyapock flodens avrinningsområde i Franska Guiana och Brasilien; Approuague flodens avrinningsområde i Franska Guiana.
NCS Artbeskrivning: David Rejdemyhr, 2015-01-08

Temperatur
20-29°C
Volym
80 cm & 100 l
Längd
5.4 cm
pH
5,5-7

Naturlig biotop

Finns ofta i långsamflytande, nära stillastående biotoper. Flodbottnen är ofta täckt av mängder med grenar och halvt förmultnade löv som bildar många gömställen. Vattnet är i allmänhet mjukt och har ett lågt pH-värde.


Sponsrat av

Filmer


BilderFångstplatser


Comté River, Franska Guyana

http://en.wikipedia.org/wiki/Comt%C3%A9_River


Odlingsformer