CARES

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Apistogramma erythrura

A207


hane
hane Foto: Nicole Kriyonas
Släkte: Apistogramma
Art: erythrura
Grupp: Dvärgciklider
Beskrivning: Staeck & Schindler
År: 2008
Tidigare vetenskapligt namn: Apistogramma sp "mamoré"
Populärnamn: A207
Geografiskt område: Sydamerika
Typlokal: Laguna Larga, Rio Yatas avrinningsområde, Departementet Beni, Bolivia.
Utbredning: Nedre Rio Mamoré, Departementet Beni. Nordvästra Bolivia. Eventuellt även i Rio Pacaás Novos i delstaten Rondonia, Brasilien.
NCS Artbeskrivning: Joakim Draktoft, 2015-11-29

Temperatur
25-31°C
Volym
80 cm & 100 l
Längd
4 cm
pH
5.2-7

Naturlig biotop

Apistogramma erythrura återfinns i sjöar, vattensamlingar och grunda långsamt strömmande vatten med vattenväxter. I naturen hittas arten i klart, mjukt och färglöst vitvatten med lågt pH.

Föda

I naturen äter Apistogramma erythrura en del mindre insektslarver och invertebrater. I akvarium äts alla typer av foder utan större problem. Man bör dock tänka på att detta är en fisk med ganska liten mun. Cyklops, artemia, torrfoder och svarta mygglarver är några typer av foder som är lämpliga.

Könsskillnad

Främre ryggfenstrålarna och bukfenorna är starkt förlängda hos hanen medan honan har rundade fenor. Båda har en grundfärg i silver med inslag av gult och grönt ovanför det längsgående svarta bandet. Hannarna är mer färgstarka än honorna. Hanarna har också en djupt röd stjärtfena. Vid lek får hanen mer blått skimmer på kroppen.

Akvariemiljö

Om arten hålls som en trio kan ett akvarium med en bottenyta av 60 x 30 cm ses som ett minimum. Mindre akvarium rekommenderas inte, särskilt då hanen kan vara väldigt aggressiv mot en ensam hona som inte är redo för lek.

Beroende på hur mycket växter som finns i akvariet kommer en hona att uppta ett revir på ca. 30 cm i diameter. Vattenvärden är inte avgörande för att hålla arten men för att uppnå bästa lekresultat bör man försöka ha ett något mjukt vatten med lågt pH.

Beteende & lek

Leken sker som normalt för Apistogrammor i en grotta. Hanarna är polygama haremslekare. Med fördel hålls två honor tillsammans med en hane för att fördela aggressiviteten. Risken är annars att en ensam hona dukar under på grund av hanens aggressivitet.

Arten kräver inte de extrema vattenvärden som finns i dess naturliga miljö utan lek kan ske i ett neutralt och något hårt vatten.

Honan initierar leken. 50-75 (kan i undantag uppgå till 100) ägg läggs. Vid en temperatur på 26ºC kläcks äggen inom 3 dagar. Efter 4 dagar är ynglen frisimmande.

Yngel kan med fördel matas med nykläckt artemia som första föda. Temperaturen i odlings akvariet bör hållas runt 26 ºC de första sex veckorna för att få en jämn fördelning mellan hanar och honor.

Allmänt

Apistogramma erythrura är nära besläktad med A. trifasciata. Båda arterna har liknande spretande fenstrålar, längsgående band och rundad stjärfena vilket gör att det kan vara svårt att skilja dem åt.

Lagerstatus

Akvarieimporten
Imazo (grossist)
Kungälvs akvarium
Nols Akvariehobby
Ruinemans
Sandby Ciklidhobby
Sponsrad av

Filmer


hona med yngel

Mats Bryzell‎

Bilder


Foto: Mark Breeze
Foto: Nicole Kriyonas
hane
hane
Foto: Haakon Haagensen
hane
hane
Foto: Nicole Kriyonas
hane
hane
Foto: Mark Breeze

Fångstplatser


Laguna Larga, Bolivia

Rio Pacaás Novos, Brasilien

Rio Yata, Brasilien


Odlingsformer
Apistogramma erythrura i Ciklidbladet

Nummer Artikel
201902 "Min nästa resa går till Madagaskar"/Årets Oscarvinnare
Felanmäl artbeskrivningen