Sandby Ciklidhobby
Annons

Geophagus pellegrini - Nordiska Ciklidsällskapet artregister

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Hane Foto: F. Ingemann Hansen

'Geophagus' pellegrini

Gul tuppkamciklid


Släkte: Geophagus
Art: pellegrini
Grupp: Jordätare
Beskrivning: Regan
År: 1912
Populärnamn: Gul tuppkamciklid
Geografiskt område: Sydamerika
Typlokal: Río San Juan vid Tado, Choco provinsen, Colombia.
Utbredning: Rio Atrato, Rio San Juan och Rio Baudós flodområden.
NCS Artbeskrivning: Alf Stalsberg, 2017-12-28

Temperatur
24-28°C
Volym
110 cm & 200 l
Längd
20 cm
pH
6-7,5

Naturlig biotop

Den naturliga biotopen har ett pH på ca 7, dH på 1 och kH på 2. Vattnet är svagt gråvitt eller helt klart. Botten består av sand eller småsten, men även större stenar.

Föda

Äter det mesta standardfodret, dock tycker de extra mycket om mygglarver, cyclops och dafnier både som levandefoder och som frysfoder. Daggmask äts också med stor aptit.

Könsskillnad

På större fiskar är det förhållandevis enkelt att se skillnad på könen. Hanen blir större och får annorlunda färger, hanen blir gulaktig till nästan rödaktig när han är på bra humör. Fenorna på hanen är även rödaktiga.

Akvariemiljö

Då de har ett beteende som innefattar ett mer eller mindre ständigt silande av finns sand genom munnen och ut genom gälarna är det viktigt att erbjuda en botten av finkornig sand (0-2mm) utan vassa kanter. Blir de för mätta av att matas för mycket kommer beteendet att sila sand minska. Även om de naturligt förekommer runt sandbankar med starkt ljussken föredrar de något mörkare belysning i akvarium. En inredning som ger möjlighet för fisken att gömma sig under en gren där de är i skydd från belysningen är lämpligt. Annars krävs förhållandevis stora öppna sandytor.

Tänk också på att om möjligt placera akvariet på ett ställe i rummet som inte utsetts för alltför mycket störning som förbipassage eller plötsliga rörelser utanför akvariet då det stressar fisken. Det viktigt med god filtrering för att hålla en hög vattenkvalitet. Man märker direkt på fisken om de inte trivs med vattnet. De uppvisar då en blekare färg, är inte lika aktiva och är inte lika matglada som vanligt. Arten är tacksam att hålla och inte alls så aggressiv som exempelvis Geophagus steindachneri.

Beteende & lek

Fiskarna är munruvare, och äggen befruktas utanför munnen. Ynglen släpps ut första gången efter tio till tolv dagar, men det kan även dröja längre om akvariet de går i är tättbefolkat.
Sponsrat av

Filmer


BilderFångstplatser


Istmina, Colombia

Rio Pepe, Colombia

Tado, ColombiaOdlingsformer