Stuart Grant Cichlid Fund
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Dicrossus filamentosus - Nordiska Ciklidsällskapet artregister

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Albin Andersson Text:

Dicrossus filamentosus
Lyrstjrtsschackbrde, schackbrdesciklid


Släkte: Dicrossus
Art: filamentosus
Grupp: Dvrgciklider
Beskrivning: Ladiges
År: 1958
Populärnamn: Lyrstjrtsschackbrde, schackbrdesciklid
Geografiskt område: Sydamerika
Typlokal: vre Amazonas, Brasilien.
Utbredning: Rio Negros avrinningsomrde i Brasilien, Rio Orinocos flodomrde frn Rio Inrida i Colombia till Rio Maripa i Venezuela.

Temperatur
23-25°C
Volym
60 cm & 80 l
Längd
5 cm
pH
5-7
Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem


Filmer

Foto: Jonas Elofsson

vildfngad hane


Hane, hona och yngel


Hane Foto: Jonas Elofsson

Yngel Foto: Steve Chester

Fångstplatser


Ro IniridaRio Negro, vreRio Orinoco

Odlingsformer