Akvariekungen
Annons

Apistogramma pedunculata - Nordiska Ciklidsällskapet artregister

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

hane Foto: Ivan Mikolji
Felanmäl artbeskrivningen

Apistogramma pedunculata

A119


Släkte: Apistogramma
Art: pedunculata
Grupp: Dvärgciklider
Beskrivning: Mesa Salazar & Lasso
År: 2011
Tidigare vetenskapligt namn: Apistogramma sp. "caura"
Populärnamn: A119
Geografiskt område: Sydamerika
Typlokal: Rio Cataniapo, Venezuela
Utbredning: Central i rio Cataniapo och rio Caura, i Orinocobasängen, Venezuela
NCS Artbeskrivning: David Rejdemyhr, 2016-03-08

Lagerstatus

Ingen träff hos Nols Akvariehobby
Ingen träff hos Imazo
Ingen träff hos Ruinemans
Ingen träff hos Akvarieimporten
Ingen träff hos Sandby Ciklidhobby
Ingen träff hos Kungälvs akvarium

Temperatur
23-30°C
Volym
60 cm & 80 l
Längd
6 cm
pH
5-7

Naturlig biotop

Finns ofta i långsamflytande, nära stillastående, svartvattenbiotoper. Flodbottnen är ofta täckt av mängder med grenar och halvt förmultnade löv som bildar mängder med gömställen. Vattnet är mjukt och har ett lågt pH-värde.

Föda

I naturen äter de små vattenlevande insekter som de finner frisimmande eller då de bökar i bottensedimentet. I akvarium äter arten de flesta typer av flingfoder och pellets av de allra minsta storlekarna. Bjud också regelbundet på mygglarver, artemia och annat fryst eller ännu hellre levande foder. Långvarig diet på torrfoder rekommenderas inte.

Könsskillnad

Hanen blir mörkare och färggrannare och får mer utdragna fenor än honorna som också blir något mindre. Med tiden utvecklar hanen en vackert gul grundfärg på främre delen av kroppen och bakre delen av ryggfenan.

Akvariemiljö

Såsom för alla Apistogramma skall vattencirkulationen hållas vid ett minimum om inte helt stillastående. Inred akvariet med gott om gömställen och områden där arten kan få utlopp för sitt beteende att rota i bottensedimentet i jakt på föda. Undvik alltför stark belysning då det leder till en skygg art som du alltför sällan får se. Är akvariet stort nog kan flera grupper hållas., Då krävs också väl separerade områden med förtätade gömställen. Arten är förhållandevis tålig när det gäller olika vattenparametrar. Dock är leken mer frekvent vid lägre pH-värden. Vattenbyten sker med fördel i små mängder men ofta för att hålla vattenvärdena så konstanta som möjligt.

Beteende & lek

En nyfiken och vacker ciklid som lugnt utforskar även det större akvariet till från hörn till hörn. Aggressionen mellan honor kan i för små akvarier leda till skador, men arten är i allmänhet förhållandevis mild mot artfränder. Ett par kan hållas i förhållandevis små akvarier. Som många Apistogramma är arten grottlekande och honan lägger rommen inne i grottan och hanen sprider sin säd utanför öppningen. Efter befruktningen gräver ofta honan igen den enda öppningen till grottan. Först när ynglen är frisimmande kommer de tillsammans ut i akvariet igen. Under tiden kan hanen leka med andra honor om sådana finns i akvariet.

Litteratur

Mesa Salazar, Lina M & C.A. Lasso. 2011. "III. Revisión del género Apistogramma Regan, 1913 (Perciformes, Cichlidae) en la cuenca del río Orinoco". Serie Editorial Recursos Hidrobiológicas y Pesqueros Continentales de Colombia.

Kullander, S. O. Cichlid fishes of the Amazon River drainage of Peru. 1986 - Department of Vertebrate Zoology, Research Division, Swedish Museum of Natural History, Stockholm, Sweden, 394 p.

Kullander, S. O. Checklist of the Freshwater Fishes of South and Central America. 2003 - Porto Alegre: EDIPUCRS, Brasil Cichlidae (Cichlids). In R.E. Reis, S.O. Kullander and C.J. Ferraris, Jr. (eds.)


Sponsrat av

Filmer


BilderFångstplatser


Río Cataniapo, VenezuelaOdlingsformer