CARES
Annons

Dicrossus warzeli - Nordiska Ciklidsällskapet artregister

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Seiichi Hamada

Dicrossus warzeli

Tapajos schackbrädesciklid


Släkte: Dicrossus
Art: warzeli
Grupp: Dvärgciklider
Beskrivning: Römer, Hahn & Vergara
År: 2010
Tidigare vetenskapligt namn: Dicrossus sp. "tapajós"
Populärnamn: Tapajos schackbrädesciklid
Geografiskt område: Sydamerika
Typlokal: Rio Tapajos, Brasilien.
Utbredning: Endemisk till Tapajosfloden i Amazonas. Brasilien.
NCS Artbeskrivning: David Rejdemyhr, 2016-02-03

Temperatur
26-30°C
Volym
60 cm & 80 l
Längd
8 cm
pH
3-6

Naturlig biotop

Finns ofta i långsamflytande, nära stillastående, klarvattenbiotoper. Flodbottnen är ofta täckt av mängder med grenar och halvt förmultnade löv som bildar mängder med gömställen. Vattnet är väldigt mjukt och har ett lågt pH-värde, ofta under pH 4.

Föda

I naturen äter de små vattenlevande insekter som de finner frisimmande eller då de bökar i bottensedimentet. I akvarium äter arten de flesta typer av flingfoder och pellets av de allra minsta storlekarna. Bjud också regelbundet på mygglarver, Artemia och annat fryst eller ännu hellre levande foder. Långvarig diet på torrfoder rekommenderas inte.

Könsskillnad

Det är svårt att skilja könen åt, men då de är fullvuxna är hanen större och färgstarkare än honan och visar längre fenor på främst de opariga fenorna.

Akvariemiljö

Såsom för många dvärgciklider skall vattencirkulationen hållas vid ett minimum om inte helt stillastående. Inred akvariet med gott om gömställen och områden där arten kan få utlopp för sitt beteende att rota i bottensedimentet i jakt på föda. Undvik alltför stark belysning då det leder till en skygg art som du alltför sällan får se. Är akvariet stort nog kan flera grupper hållas. Då krävs också väl separerade områden med förtätade gömställen. Vattenbyten sker med fördel i små mängder men ofta för att hålla vattenvärdena så konstanta som möjligt.

Beteende & lek

En aktiv, nyfiken och rörlig ciklid som utnyttjar även det större akvariet till fullo. Ett par kan hållas i förhållandevis små akvarier. Arten är parbildande substratruvare och äggen läggs gärna på slät yta, exempelvis en sten. Äggen kläcks efter 2-3 dagar och ynglen blir frisimmande efter ytterligare 7-10 dagar, då turas föräldrarna om att vakta de ynglen.

Allmänt

Namngiven efter ichthyologen och fiskentusiasten Frank Warzel som också var den som först upptäckte arten.

Litteratur

Litteratur
Römer, Uwe & I.J. Hahn & P.M. Vergara. 2010. "Description of Dicrossus foirni sp. n. and Dicrossus warzeli sp. n. (Teleostei: Perciformes: Cichlidae), two new cichlid species from the Rio Negro and the Rio Tapajós, Amazon drainage, Brazil". Vertebrate Zoology. v.60(2), pp. 123-138


Sponsrat av

Filmer


BilderFångstplatser
Odlingsformer