Stuart Grant Cichlid Fund

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Geophagus parnaibae

Geophagus sp. "parnaiba"


Foto: Tommi Suuripää
Släkte: Geophagus
Art: parnaibae
Grupp: Jordätare
Beskrivning: Staeck Schindler
År: 2006
Tidigare vetenskapligt namn: Geophagus sp. "parnaiba"
Populärnamn: Geophagus sp. "parnaiba"
Geografiskt område: Sydamerika
Typlokal: Richao Ponti nära Timon, Rio Parnaibas avrinningsområde, delstaten Maranhao, Brasilien.
Utbredning: Rio Parnaibas avrinningsområde i delstaterna Piaui och Maranhao, Brasilien.
NCS Artbeskrivning: David Rejdemyhr, 2017-12-28

Temperatur
24-31°C
Volym
100 cm & 350 l
Längd
16 cm
pH
6.5-7

Naturlig biotop

Förekommer i huvudsak i vattendrag med sandbotten och söker där föda i sanden. Likt många jordätare finns de i flera olika biotoper och kan även påträffas i grunda vatten intill växtlighet med nedfallna trädgrenar såväl som multnande växtmaterial från omgivande vegetation. Typiskt är också en variationsrik botten med stenar sand och grus. Med sin specialitet att filtrera sand i sitt sökande efter föda är sand ett viktigt element i deras biotop. Stora yngelkullar förekommer i svagt strömmande och grunda vatten med stora ansamlingar av löv och annat material från närliggande skogar.

Föda

I naturen äter de växtdelar och insekter som gömmer sig i sanden eller det fina gruset, även mindre fiskar kan ätas men är inte den huvudsakliga födan. I akvarium kan sjunkande små pellets användas vilket ger en möjlighet att bibehålla beteendet som är så representativt för arten. Mata gärna vid upprepande tillfällen och lite åt gången.

Könsskillnad

Arten är väldigt svår att könsbestämma. Hos vuxna djur är honorna mindre och har kortare fenstrålar på buk- och ryggfena. Hanarna kan uppvisa en skarpare lutning på huvudet och allmänt något maskulinare drag. Lämpligen köps en mindre grupp in för att låta dem para ut. Hannarna får en markerad knöl på huvudet som vuxna.

Akvariemiljö

Då de har ett beteende som innefattar ett mer eller mindre ständigt silande av finns sand genom munnen och ut genom gälarna är det viktigt att erbjuda en botten av finkornig sand (0-2mm) utan vassa kanter. Blir de för mätta av att matas för mycket kommer beteendet att sila sand minska. Även om de naturligt förekommer runt sandbankar med starkt ljussken föredrar de något mörkare belysning i akvarium. En inredning som ger möjlighet för fisken att gömma sig under en gren där de är i skydd från belysningen är lämpligt. Annars krävs förhållandevis stora öppna sandytor.

Tänk också på att om möjligt placera akvariet på ett ställe i rummet som inte utsetts för alltför mycket störning som förbipassage eller plötsliga rörelser utanför akvariet då det stressar fisken. Det viktigt med god filtrering för att hålla en hög vattenkvalitet.

Beteende & lek

Parbildande art som dock kan byta partner i ett akvarium med många individer. De är biparentala ovofila munruvare. Äggen läggs på ett vågrät eller lutande underlag som noggrant gjorts rent och tas omedelbart upp av föräldrarna efter befruktning. Äggen kläcks efter 2-3 dagar och ynglen är sedan frisimmande efter ytterligare 7 dagar. De vaktas då noggrant av båda föräldrarna.

Allmänt

Stjärtfenan känns igen på att den har alternerande horisontella band. De är inte lämpliga att hålla som ensamma individer utan en liten, eller ännu bättre, en större grupp är att föredra.

Lagerstatus

Akvarieimporten
Imazo (grossist)
Kungälvs akvarium
Nols Akvariehobby
Ruinemans
Sandby Ciklidhobby
Sponsrad av

Bilder


Foto: Tommi Suuripää
Foto: Tommi Suuripää
Foto: Tommi Suuripää
Par
Par
Foto: Tommi Suuripää
Yngelvård
Yngelvård
Foto: Tommi Suuripää

FångstplatserOdlingsformer
Geophagus parnaibae i Ciklidbladet

Nummer Artikel
201902 "Min nästa resa går till Madagaskar"/Årets Oscarvinnare
Felanmäl artbeskrivningen