Cyberzoo
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Mark Breeze
Text: David Rejdemyhr

Apistogramma moae
A72


Släkte: Apistogramma
Art: moae
Grupp: Dvärgciklider
Beskrivning: Kullander
År: 1980
Populärnamn: A72
Geografiskt område: Sydamerika
Typlokal: Igarapé São Salvador vid Rio Moa, Cruzeiro-do-Sul, delstaten Acre, Brasilien
Utbredning: I övre Rio Juruá området.

Temperatur
22-29°C
Volym
80 cm & 100 l
Längd
7 cm
pH
3,9-7

Naturlig biotop

Finns ofta i långsamflytande, nära stillastående, svartvattenbiotoper. Flodbottnen är ofta täckt av mängder med grenar och halvt förmultnade löv som bildar mängder med gömställen. Vattnet är mjukt och har ett lågt pH-värde.

Föda

I naturen äter de små vattenlevande insekter som de finner frisimmande eller då de bökar i bottensedimentet. I akvarium äter arten de flesta typer av flingfoder och pellets av de allra minsta storlekarna. Bjud också regelbundet på mygglarver, artemia och annat fryst eller ännu hellre levande foder. Långvarig diet på torrfoder rekommenderas inte.

Könsskillnad

Det är svårt att skilja könen åt, även när det nått lite större storlek. Hanen omkring 7 cm, honan cirka 5 cm. Hanen har kraftiga förlängda fenstrålar i rygg- och bröstfenorna, stjärtfenans spetsar är mer utdragna än honans. Hanen är har gul kropp med mörkar brunaktig sida och får med tiden längre fenstrålar än honan. Honorna uppvisar tydliga svarta markeringar på bröstfenorna och får en något klarare gul färg på kroppen än hanen. Vid lek och speciellt vid yngelförsvar antar honan en för Apistogramma karakteristiskt gul färg och visar då upp en tydlig svart fläck på sidan av kroppen som antas signalera till ynglen var de kan finna skydd.

Akvariemiljö

Såsom för alla Apistogramma skall vattencirkulationen hållas vid ett minimum om inte helt stillastående. Inred akvariet med gott om gömställen och områden där arten kan få utlopp för sitt beteende att rota i bottensedimentet i jakt på föda. Undvik alltför stark belysning då det leder till en skygg art som du alltför sällan får se. Är akvariet stort nog kan flera grupper hållas., Då krävs också väl separerade områden med förtätade gömställen. Vattenbyten sker med fördel i små mängder men ofta för att hålla vattenvärdena så konstanta som möjligt. Arten kan vara svår att få att leka, men när de väl hittat varandra och miljön är tillfredställande leker fiskarna både frekvent och med stor avkomma som växer snabbt.

Beteende & lek

En aktiv, nyfiken och rörlig ciklid som utnyttjar även det större akvariet till fullo. Arten är haremslekare och hanen lekar gärna med flera honor under samma period, honorna behöver minst ett revir om 30cm i diameter. Som många Apistogramma är arten grottlekande och honan lägger rommen inne i grottan och hanen sprider sin säd utanför öppningen. Efter befruktningen gräver ofta honan igen den enda öppningen till grottan. Först när ynglen är frisimmande kommer de tillsammans ut i akvariet igen.

Allmänt

Har fått sitt namn från den flod den lever i , Rio Moá. Arten känns igen på de något urblekta färgerna och svaga markeringar på kroppen. Saknar också streck på buken. A. moae är det första arten i släktet som beskrivits i Rio Juruá.

Litteratur

S.O.Kullander, 1980, "A Taxonomical study of the genus Apistogramma Regan, with a revision of brazilian and Peruvian species (Teleostei: Percoidei: Cichlidae)".

Kullander, S. O. Cichlid fishes of the Amazon River drainage of Peru. 1986 - Department of Vertebrate Zoology, Research Division, Swedish Museum of Natural History, Stockholm, Sweden, 394 p.

Kullander, S. O. Checklist of the Freshwater Fishes of South and Central America. 2003 - Porto Alegre: EDIPUCRS, Brasil Cichlidae (Cichlids). In R.E. Reis, S.O. Kullander and C.J. Ferraris, Jr. (eds.)


Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Apistogramma moae


Cruzeiro do Sul

Plats intill floden Río Moá i övre Río Juruá, Brasilien.

Male
Foto: Mark Breeze
Female
Foto: Mark Breeze