Fiskliv
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Ulf Lindström
Text: Uffe Lindström, Kenny Nordlund

Heroina isonycterina


Släkte: Heroina
Art: isonycterina
Grupp: Övriga
Beskrivning: Kullander
År: 1996
Geografiskt område: Sydamerika
Typlokal: Río Napos avrinningsområde, övre Río Tiputini uppströms bron på vägen till Coca, Napo Provinsen, Ecuador.
Utbredning: I flodområdena Napo (Ecuador), Caquetá (Colombia), Tigre, Corrientes och Pastaza.

Temperatur
25-30°C
Volym
100 cm & 150 l
Längd
12.5 cm
pH
6-7

Naturlig biotop

Lever i grunda bäckar och floder med rötter och stenar på bottnen med vegetation hängandes ner över vattnet.

Föda

Äter i akvarium allt som erbjuds. Allt från pellets, räkmix till rödamygg och mysis.

Könsskillnad

Hanen blir större än honan och under leken blir hanen rödprickig på sidorna och honan blir skimmrande blå runt gällocken och främe ryggfenan.

Akvariemiljö

Det bör finnas fin sand, en del rötter, växter och stenar till skydd från varandra och till lekplats. Den kräver inga speciella vattenvärden men man bör hålla ett ph mellan 6,5-7,5 och en temperatur kring 26 grader.

Beteende & lek

Dom parar ut sig och gräver en hel del vid sin lekplats som kan vara en rot eller en sten. Sedan lägger dom flera hundra ägg som paret vaktar intensivt. När äggen kläcks vilket är efter ungefär 2 dagar så flyttar föräldrarna larverna till en förutgrävd grop och efter ytterligare 5 dagar så är det en hel svärm med yngel runt föräldrarna.

Allmänt

Dem blir 13-20 cm och kan vara mycket aggresiva. Hanen kan skada honan om man inte har tillräckligt med plats och gömställen åt henne.


Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se

Hane

Foto: Ulf Lindström

Hona

Foto: Ulf Lindström

Yngel

Foto: Ulf Lindström

H_isonycterina-01huvud-Alf_Stalsberg.jpg

Foto: Alf Stalsberg

h_isonycterina05-par-uffe_lindstrom.jpg

par

Foto: Ulf Lindström

Par med ägg Film av: Ulf Lindström
Par med yngel Film av: Ulf Lindström

Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Heroina isonycterina