Stuart Grant Cichlid Fund
Annons

Teleocichla - Nordiska Ciklidsällskapet

Teleocichla


Sponsrat av


Fiskar som ingår i släktet Teleocichla

Teleocichla centrarchus

Temperatur 27-30°C
Volym
80 cm & 100 l
Längd
7 cm
pH
5,5-7Teleocichla monogramma

Temperatur 26-30°C
Volym
80 cm & 100 l
Längd
6,3 cm
pH
6-7

Teleocichla preta

Svart Teleocichla, Black Teleocichla

Temperatur 22-28°C
Volym
100 cm & 120 l
Längd
14 cm
pH
4-6


Teleocichla proselytus

Temperatur 24-30°C
Volym
50 cm & 60 l
Längd
7 cm
pH
5-7

Teleocichla wajapi

Temperatur 24-29°C
Volym
80 cm & 100 l
Längd
9 cm
pH
5,5-7

Teleocichla sp. "xingu III"

Teleocichla sp. "III"

Temperatur 21-27°C
Volym
80 cm & 100 l
Längd
7 cm
pH
3,5-5

Tillbaka till artregistret