Stuart Grant Cichlid Fund
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Roland Kipper
Text: David Rejdemyhr

Apistogramma wolli


Släkte: Apistogramma
Art: wolli
Grupp: Dvärgciklider
Beskrivning: Römer, Soares, Dávila, Duponchelle, Renno & Hahn
År: 2015
Tidigare vetenskapligt namn: Apistogramma sp. aff. payaminonis, Pantoja
Geografiskt område: Sydamerika
Typlokal: Liten skogsbäck som mynnar i Rio Napo, Peru, nära gränsen mot Ecuador.
Utbredning: Kring området Cabo Pontoja, på båda sidor av gränsen mellan Ecuador och Peru.

Temperatur
20-24°C
Volym
60 cm & 80 l
Längd
7 cm
pH
5-7

Naturlig biotop

Finns i långsamflytande, nära stillastående, grunda, svartvattenbiotoper, där vattnet är klart med en brun nyans av humusämnen. Flodbottnen är ofta täckt av ett överflöd av rötter, grenar och halvt förmultnade löv som bildar gott om gömställen och utmärkt miljö för olika former av räkor och insekter vilka blir bra föda till fiskarna och deras yngel. Ytterst få växter förekommer i biotopen. Vattnet är mjukt och något surt. 5:e oktober 2012 uppmättes följande värden: temperatur 24.7 °C, pH 6.3, konduktivitet runt 40 till 60 μS/cm.

Föda

I naturen äter de små vattenlevande insekter som de finner frisimmande eller då de bökar i bottensedimentet. I akvarium äter arten de flesta typer av flingfoder och pellets av de allra minsta storlekarna. Bjud också regelbundet på mygglarver, artemia och annat fryst eller ännu hellre levande foder. Långvarig diet på torrfoder rekommenderas inte.

Könsskillnad

Det är ganska svårt att se skillnad på könen hos unga fiskar. Hanen blir större än honan och får med tiden något förlängda fenstrålar i rygg- och bröstfenorna. Hanar har ett kraftigt käkparti med förstorade gula läppar, sågtandad ryggfena, liten (hos honor stor) fyrkantig fläck på sidan, stor rund (hos honor upprätt oval) fläck vid fästet till stjärtfenan, lyrstjärt hos hanar medan honorna har en rundad stjärtfena, med röd marginal. Men som hos många Apistogramma kan färger variera över utbredningsområdet. Honorna uppvisar tydliga svarta markeringar på främre delen av bröstfenorna och är gulare generellt. Vid lek och speciellt vid yngelförsvar antar honan en för Apistogramma karakteristiskt gul färg och visar då upp en stor svart fläck (vilket nämns ovan) på sidan av kroppen.

Akvariemiljö

Såsom för alla Apistogramma skall vattencirkulationen hållas vid ett minimum om inte helt stillastående. Inred akvariet med gott om gömställen och områden där arten kan få utlopp för sitt beteende att rota i bottensedimentet i jakt på föda. Undvik alltför stark belysning då det leder till en skygg art som du alltför sällan får se. Är akvariet stort nog kan flera grupper hållas., Då krävs också väl separerade områden med förtätade gömställen. Vattenbyten sker med fördel i små mängder men ofta för att hålla vattenvärdena så konstanta som möjligt.

Beteende & lek

En aktiv, nyfiken och rörlig ciklid som utnyttjar även det större akvariet till fullo. I naturen har hanarna stora revir och släpper endast in lekvilliga honor. Arten finns så glest som ett exemplar per kvadratmeter. Aggressionen mellan honor eller två hanar kan i för små akvarier leda till dödsfall. Ett par kan hållas i förhållandevis små akvarier. Som många Apistogramma är arten grottlekande och honan lägger rommen inne i grottan och hanen befruktar äggen, som är runt 200st, utifrån öppningen till grottan. Efter befruktningen gräver ofta honan igen den enda öppningen till grottan. Först när ynglen är frisimmande kommer de tillsammans ut i akvariet igen. Under tiden kan hanen leka med andra honor om sådana finns i akvariet. Normalt är det lämpligt att hålla Apistogramma i temperaturer runt 26 grader vid lek för att få lika delar av båda könen. Det är okänt hur denna art fungerar i detta avseende men lever i allmänhet i något svalare vatten.

Allmänt

Namngiven efter den kände tyska odlaren; Wolfgang “Wolli” Friedrich. Arten ingår i:
* Apistogramma trifasciata Lineage
* Apistogramma trifasciata Sublineage
* Apistogramma nijsseni group
* Apistogramma nijsseni complex

Litteratur

Römer, Uwe & D.P. Soares , C.R. García Dávila, F. Duponchelle, J.-F. Renno, I. Hahn. 2015. "Re-description of Apistogramma payaminonis Kullander, 1986, with descriptions of two new cichlid species of the genus Apistogramma (Teleostei, Perciformes, Geophaginae) from northern Peru". Vertebrate Zoology. v. 65(n. 3)


Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se

Pantoja

Hane Pantoja

Foto: Mark Breeze

Hona

Foto: Roland Kipper


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Apistogramma wolli

Pantoja

Hane
Foto: Mark Breeze
Hane
Foto: Frank Hättich
Hona
Foto: Frank Hättich
Par
Foto: a_wollie-pantoja02-frank_hattich.jpg
Hane, närbild
Foto: Frank Hättich

Rio Napo

Mynningen av Rio Napo, nära Pantoja
Par
Foto: Nick Murphy
Hane
Foto: Nick Murphy