Fiskliv
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Ivan Mikolji
Text: David Rejdemyhr

Nannacara quadrispinae


Släkte: Nannacara
Art: quadrispinae
Grupp: Dvärgciklider
Beskrivning: Staeck & Schindler
År: 2004
Geografiskt område: Sydamerika
Typlokal: Delstaten Monagas, Río Amana, en biflod till Río Guanipa, Venezuela.
Utbredning: Hittils endast känd från de västra bifloderna till nedre Rio Orinoco i delstaten Monagas i nordöstra Venezuela.

Temperatur
22-29°C
Volym
60 cm & 80 l
Längd
4 cm
pH
5-7

Naturlig biotop

Förekommer i huvudsaklingen stillastående vatten med mycket växter. I biotopen finner man även många förmultnande växtdelar såsom löv och grenar.

Föda

Äter små ryggradslösa djur som den finner i bottensedimentet. Äter även växtdelar och övrigt den finner. I akvarium är den anspråkslös och äter det mesta som sjunker såsom pellets och flingfoder. Mata gärna med levande mat eller frysfoder av och till.

Könsskillnad

Honan är markant mindre än hanen. Hanen har också klarare färger och markeringar på gällocken samt längre anal- och bröstfenor. Honan antar en speciell färg vid lek där kraftigt svarta pigment syns i tydliga områden med fläckar.

Akvariemiljö

Föredrar ett väl inrett akvarium med många växter och andra gömställen i form av rötter och stenar. Då den är grottlekande är det gynnsamt att förse den med en grotta av någon form.

Beteende & lek

Arten är substratruvare som föredrar en grotta som lekplats. I brist på det leker den även gärna på en slät del av en sten eller rot. Äggen, vilka kan vara upp till 300st, kläcks efter 2-3 dagar och ynglen är frisimmande efter ytterligare 8-10 dagar. Vid yngelvård är honan väldigt aggressiv även mot hanen och det brukar gå bra att dra upp yngel även i ett akvarium med många arter.


Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Nannacara quadrispinae