Cyberzoo
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Gymnogeophagus meridionalis - Nordiska Ciklidsällskapet artregister

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Espen Kostamo Text:

Gymnogeophagus meridionalis
Meridionalis


Släkte: Gymnogeophagus
Art: meridionalis
Grupp: Jordtare
Beskrivning: Reis & Malabarba
År: 1988
Populärnamn: Meridionalis
Geografiskt område: Sydamerika
Typlokal: Huvudfran av Rio Negro vid vgen BR-153, (Rio Uruguay systemet), Bag, delstaten Rio Grande do Sul, Brasilien.
Utbredning: Rio Uruguays avrinningsomrde i Uruguay och Brasilien, och mindre vattendrag i nrliggande Argentina.

Temperatur
15-25°C
Volym
110 cm & 200 l
Längd
11 cm
pH
6-7
Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem


Filmer


Hane, hona och yngel


Norra Uruguay
Hona Norra Uruguay Foto: Espen Kostamo

Par


Fångstplatser
Odlingsformer