Akvariekungen
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Andrew Wood
Text: David Rejdemyhr

Apistogramma sp. kelleri
Diamond Face


Släkte: Apistogramma
Art: sp. "kelleri"
Grupp: Dvärgciklider
Beskrivning: Ej Beskriven
År: 2011
Tidigare vetenskapligt namn: Apistogramma sp. "leticia", Apistogramma sp. "jutai I", Apistogramma sp. "diamond face"
Populärnamn: Diamond Face
Geografiskt område: Sydamerika
Utbredning: I omkringliggande vattendrag till Leticia, Colombia, Peru & Brasilien.

Temperatur
23-30°C
Volym
100 cm & 80 l
Längd
9 cm
pH
4-6

Naturlig biotop

Finns ofta i långsamflytande, nära stillastående vattendrag. Flodbottnen kan variera från ren sandbotten utan växter med enstaka stenar till ytor täckta av mängder med grenar och halvt förmultnade löv som bildar mängder med gömställen. Vattnet är i allmänhet mjukt och har ett lågt pH-värde. I samma vatten förekommer Apistogramma agassizii

Föda

Lever huvudsakligen av bottenlevande insekter och larver. I akvarium tar den de flesta foder, men det rekommenderas att regelbundet mata med olika levande eller fryst foder såsom exempelvis Artemia, dafnier och Cyclops

Könsskillnad

Hanarna har avsevärt längre fenstrålar än honorna och är avsevärt större. Hanarna har också röd och blå färgteckning runt ansiktet vilket honorna saknar. Honorna har den för Apistogramma typiska gula kroppsfärgen som blir avsevärt intensivare under lek och yngelvård

Akvariemiljö

Den behöver inte stor yta, men då aggression kan förekomma mellan könen inför och mellan lek är det bra med gott om gömställen och områden där honan eller hanen kan gömma sig från den andra. Vattnet bör vara nära stillastående för att arten ska komma fullt till rätta. Då den leker i grottor eller under stenar bör inredning som motsvarar detta behov användas. Vanligt och väl fungerande är väl rengjorda kokosnötskal

Beteende & lek

De börjar leken med en lång tids uppvaktande som med tiden intensifieras. När äggläggning börjar närma sig letas en lämplig grotta upp och äggen läggs i allmänhet i taket i denna grotta. Efter befruktning kan honan ibland gräva igen öppningen för att på så sätt skydda ynglen. Efter kläckning turas föräldrarna oftast om med ruvning till ynglen är för stora. Även efter detta skyddas de av föräldrarna en tid

Allmänt

På senare tid har en gul variant av A. sp. "kelleri" funnits av Tom Christoffersen. Dock är det oklart om färgen är en konsekvens av det foder den äter i dess naturliga miljö eller en bestående färg. Initialt finns rapporter som hävdar att färgen avtar och övergår till samma som övriga inom arten.

Litteratur

Uwe Römer, Clara Isis Römer, Guillain Estivals, Antonia Vela Díaz, Fabrice Duponchelle, Carmen Rosa García Dávila, Ingo Hahn & Jean-François Renno. 2017. Description of a new maternal larvophilic mouth-brooding cichlid species, Apistogramma megastoma sp.n. (Teleostei: Perciformes: Geophaginae), from Loreto, Peru

Kullander, S. O. 1986 - Department of Vertebrate Zoology, Research Division, Swedish Museum of Natural History, Stockholm, Sweden, 394 p. Cichlid fishes of the Amazon River drainage of Peru.

Kullander, S. O. 2003 - Porto Alegre: EDIPUCRS, Brasil Cichlidae (Cichlids). In R.E. Reis, S.O. Kullander and C.J. Ferraris, Jr. (eds.) Checklist of the Freshwater Fishes of South and Central America.

Römer, U. 2006 - Mergus Verlag GmBH, Melle, Germany. 1320 p. Cichlid Atlas Volume 2.

Römer, U. and I. Hahn. 2008 - Vertebrate Zoology 58(1): 49-66 Apistogramma barlowi sp. n.: description of a new facultative mouth-breeding cichlid species (Teleostei: Perciformes: Geophaginae) from northern Peru.


Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se

Hane

Foto: Ernst van Genne

Hona

Foto: Roman Szczepanik

Yngel

Foto: Steve Chester

A_sp_kelleri-02hanenarbild2-Andrew_Wood.jpg

Närbild hane

Foto: Andrew Wood

A_sp_Kelleri-02hane10cm-steve_Chester.jpg

Hane på 10 cm

Foto: Steve Chester

A_sp_Kelleri-05narbildhane2-Ernst_van_Genne.jpg

Närbild hane

Foto: Ernst van Genne


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Apistogramma sp. kelleriLeticia - Amarillo, Yellow form

Denna gula form saknar exakta koordinater, men hittades inte i samma vattendrag som den röda, vanligare formen, utan 4km ifrån i omgivande vattendrag.

Foto: Mark Breeze