Akvarieleasing
Annons

Geophagus abalios


hane Foto: Andreas Jekel
Släkte: Geophagus
Art: abalios
Grupp: Jordätare
Beskrivning: López-Fernandez & Taphorn
År: 2004
Geografiskt område: Sydamerika
Typlokal: Venezuela: delstaten Apure: Rio Cinaruco: Laguna Larga.
Utbredning: G. abalios hittas vanligen i svart och klarvattenfloder på los Llanos och är känd från Apure, Cinaruco-Campanaparo och Aguaro-Guariquito systemen.
NCS Artbeskrivning: David Rejdemyhr, 2019-01-07

Temperatur
26-32°C
Volym
160 cm & 540 l
Längd
25 cm
pH
5-7

Naturlig biotop

Förekommer i huvudsak i vattendrag med sandbotten och söker där föda i sanden. Likt många jordätare finns de i många biotoper och kan även påträffas i grunda vatten intill växtlighet med nedfallna trädgrenar såväl som multnande växtmaterial från omgivande vegetation. Typiskt är också en variationsrik botten med stenar sand och grus, med sin specialitet att filtrera sand i sitt sökande efter föda är sand ett viktigt element i deras biotop.

Stora yngelkullar förekommer i svagt strömmande och grunda vatten med stora ansamlingar av löv och annat material från närliggande skogar.

Föda

I naturen äter de växtdelar och insekter som gömmer sig i sanden eller det fina gruset, även mindre fiskar kan ätas men är inte den huvudsakliga födan. I akvarium kan sjunkande små pellets användas som ger en möjlighet att bibehålla beteendet som är så representativt för arten. Mata gärna upprepande tillfällen och lite åt gången.

Könsskillnad

Arten är väldigt svår att könsbestämma. Hos vuxna djur är honorna mindre och har kortare fenstrålar på bukfenor och ryggfenan. Hanarna kan uppvisa en skarpare lutning på huvudet och allmänt något maskulinare drag. Lämpligen köps en mindre grupp in för att låta dem para ut. Hannarna får en markerad knöl på huvudet som vuxna.

Akvariemiljö

Då de har ett beteende som innefattar ett mer eller mindre ständigt silande av finns sand genom munnen och ut genom gälarna är det viktigt att erbjuda en botten av finkornig sand (0-2mm) utan vassa kanter. Blir de för mätta av att matas för mycket kommer beteendet att sila sand minska. Även om de naturligt förekommer runt sandbankar med starkt ljussken föredrar de något mörkare belysning i akvarium. En inredning som ger möjlighet för fisken att gömma sig under en gren där de är i skydd från belysningen är lämpligt. Annars krävs förhållandevis stora öppna sandytor.

Tänk också på att om möjligt placera akvariet på ett ställe i rummet som inte utsetts för alltför mycket störning som förbipassage eller plötsliga rörelser utanför akvariet då det stressar fisken. Det viktigt med god filtrering för att hålla en hög vattenkvalitet.

Beteende & lek

Parbildande art som dock kan byta partner i ett akvarium med många individer. De är biparentala ovofila munruvare. Äggen läggs på ett vågrät eller lutande underlag som noggrant gjorts ren och tas omedelbart upp av föräldrarna efter befruktning. Äggen kläcks efter 2-3 dagar och ynglen är sedan frisimmande efter ytterligare 7 dagar. De vaktas då noggrant av båda föräldrarna.

Allmänt

Namnet abalios betyder "utan prickar". Arten har sex parallella vertikala streck på flanken vilka endast syns om fisken är stressad. Stjärtfenan har horisontella llinjer som fullvuxen.

Tillhör altifrons-gruppen.
#Ovofil
#Ej Kindfläck

Litteratur

López-Fernández, Hernán & D.C. Taphorn. 2004. "Geophagus abalios, G. dicrozoster and G. winemilleri (Perciformes: Cichlidae), three new species from Venezuela". Zootaxa. 439; pp 1-27

Farias, I. P., G. Ortí & A. Meyer, 2000 - The Journal of Experimental Zoology 288(1): 76-92 Total evidence: molecules, morphology, and the phylogenetics of cichlid fishes.

Farias, I. P., G. Ortí, I. Sampaio, H. Schneider & A. Meyer, 1999 - Journal of Molecular Evolution 48(6): 703-711 Mitochondrial DNA phylogeny of the family Cichlidae: monophyly and fast molecular evolution of the Neotropical assemblage.

Farias, I.P., G. Ortí, I. Sampaio, H. Schneider & A. Meyer, 2001 - Journal of Molecular Evolution 53(2): 89-103 The cytrochrome b gene as a phylogenetic marker: the limits of resolution for analyzing relationships among cichlid fishes.

Kullander, S. O., 1986 - Swedish Museum of Natural History, Stockholm: 1-431 Cichlid fishes of the Amazon River drainage of Peru.

Kullander, S. O. & H. Nijssen, 1989 - E.J. Brill, Leiden, The Netherlands: i-xxxii + 1-256 The Cichlids of Surinam.

Lucinda, P. H. F., C. A. S. de Lucena & N. C. Assis, 2010 - Zootaxa 2429: 29-42 Two new species of cichlid fish genus Geophagus Heckel from the Rio Tocantins drainage (Perciformes: Cichlidae).

López-Fernández, H., R. L. Honeycutt, M. L. J. Stiassny & K. O. Winemiller, 2005 - Zoologica Scripta 34(6): 627-651 Morphology, molecules, and character congruence in the phylogeny of South American geophagine cichlids (Perciformes, Labroidei).

Reis, R. E., S. O. Kullander & C. J. Ferraris, Jr. (eds), 2003 - EDIPUCRS, Porto Alegre: i-xi + 1-729 Checklist of the Freshwater Fishes of South and Central America. CLOFFSCA.

Schindler, I. & W. Staeck, 2006 - Zoologische Abhandlungen (Dresden) 56: 91-97 Geophagus gottwaldi sp. n. - a new species of cichlid fish (Teleostei: Perciformes: Cichlidae) from the drainage of the upper río Orinoco in Venezuela.

Staeck, W. & I. Schindler, 2006 - Zoologische Abhandlungen (Dresden) 55: 69-75 Geophagus parnaibae sp. n. -- a new species of cichlid fish (Teleostei: Perciformes: Cichlidae) from the rio Parnaba basin, Brazil.

Lagerstatus

Akvarieimporten
Imazo
Kungälvs akvarium
Nols Akvariehobby
Ruinemans
Sandby Ciklidhobby
Sponsrad av

Bilder


Foto: Andreas Jekel
Foto: Peathenster
hane
hane
Foto: Peathenster
Foto: Andreas Jekel

Fångstplatser


Río Casiquiare, Venezuela

Río Cinaruco, Venezuela

Río Marieta, Venezuela

Rio Meta, Colombia

Río Orocopiche, Venezuela

Río Tamanaco, Venezuela

Río Ventuari, Venezuela


OdlingsformerFelanmäl artbeskrivningen

Geophagus abalios i Ciklidbladet

Nummer Artikel
200901 Miljön och akvaristiken