Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Robin Hedström
Text: Kjell Fohrman

Apistogramma baenschi
Inkadvärgciklid, Inka-apistogramma, A188


Släkte: Apistogramma
Art: baenschi
Grupp: Dvärgciklider
Beskrivning: Römer, Hahn, Römer, Soares & Wöhler
År: 2004
Tidigare vetenskapligt namn: Apistogramma sp. "inka", Apistogramma sp. "inca", Apistogramma sp. "Inka 50", Apistogramma sp. "Hifin Nijsseni"
Populärnamn: Inkadvärgciklid, Inka-apistogramma, A188
Geografiskt område: Sydamerika
Typlokal: En mindre biflod till Rio Shanushi, söder om byn Yurimaguas, området runt nedre Rio Hualaga. Departementet San Martin. Peru.
Utbredning: Arten förekommer troligen endast i flodområdet Rio Hualaga. Sanolikt endast i små djungelfloder.

Temperatur
22-26°C
Volym
45 cm & 40 l
Längd
6,5 cm
pH
5,5-7

Naturlig biotop

Återfinns i områden med tät växtlighet och med många nedfallna grenar och blad.

Föda

Köttätare (små ryggradslösa djur) och allätare. Äter i akvarium levande foder kombinerat med frys- och torrfoder.

Könsskillnad

Hanen är större, blåskimrande och har ofta en röd kant på stjärtfenan, honan har en ovanlig gulaktig färgsättning. Ett utmärkande kännetecken för denna art är de fem intensivt markerade lodräta svarta banden (speciellt tydliga på honan).

Akvariemiljö

Akvariet skall innehålla gömställen (stenar och rötter) och vara tättplanterat med växter. Lämpligt bottenmaterial är fin sand som helst skall vara relativt mörk. Cirkulationen i akvariet får inte vara alltför kraftig.

Beteende & lek

Inkadvärgcikliden är revirhävdande men ändå relativt fredlig. Den är substratruvare och lekplatsen är en grotta där äggen placeras i grottans tak. Hanen hjälper till med försvaret av det yttre reviret. Antalet yngel brukar variera mellan 15 och 30. Man kan hålla arten parvis i ett relativt litet akvarium (minst 45 centimeter långt) eller som ett harem (en hane med två till tre honor) i ett längre akvarium (varje hona behöver minst 25 centimeter). För att man skall kunna hålla två hanar ihop krävs ett längre akvarium (minst 80 till 90 centimeter). Man kan även hålla arten i ett sällskapsakvarium tillsammans med mindre malar och tetror.

Allmänt

Detta är en liten och vacker art som brukar räknas till Apistogramma nijsseni-gruppen.


Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se

Hane

Foto: Fredric Stockling

Hona

Foto: Fredric Stockling

Yngel

Foto: Steve Chester

a_baenschi05-gralande_par-fredric_stockling.jpg

grälande par

Foto: Fredric Stockling

A_baenschi-05par-Pia_Johansson.JPG

par

Foto: Pia Johansson

A_baenschi-02hane-Ernst_van_Genne.jpg

Hanne

Foto: Ernst van Genne

Vildfångad hane Film av: Jonas Elofsson

Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Apistogramma baenschi

Rio Huallaga - A188

Centrala Rio Huallaga, mellan Tarapoto & Yurimaguas, Peru

Foto: Leif Johansen

Foto: Leif Johansen