Stuart Grant Cichlid Fund
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Crenicichla sedentaria - Nordiska Ciklidsällskapet artregister

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Jeff Rapps Text:

Crenicichla sedentaria


Släkte: Crenicichla
Art: sedentaria
Grupp: vriga
Beskrivning: Kullander
År: 1986
Geografiskt område: Sydamerika
Typlokal: Ro Yamushimas vid Ro Palcazu, nra San Pedro de Longin, Ro Pachiteas avrinningsomrde, Departamntet Pasco, Peru.
Utbredning: I vre Rio Ucayalis avrinningsomrde, vre Rio Huallagas avrinningsomrde (Tingo Mara) i Peru, samt Rio Napo och Rio Putumayo omrdena i Ecuador.

Temperatur
24-28°C
Volym
160 cm & 540 l
Längd
27 cm
pH
6-7
Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem


Filmer


Hane, hona och yngel


Fångstplatser
Odlingsformer