Fiskliv
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Andreas Jekel
Text: David Rejdemyhr

Guianacara dacrya
Dacrya jordätare


Släkte: Guianacara
Art: dacrya
Grupp: Jordätare
Beskrivning: Arbour, López-Fernández
År: 2011
Populärnamn: Dacrya jordätare
Geografiskt område: Sydamerika
Typlokal: Water Dog Falls, Rio Burro Burro, Essequibo flodens utlopp, Franska Guyana.
Utbredning: Rio Branco och Essequibo flodens utlopp vid Guyana och i norra Brasilien.

Temperatur
24-30°C
Volym
100 cm & 200 l
Längd
12 cm
pH
6-7.5

Naturlig biotop

Finns i förhållandevis grunda vatten. I allt från stillastående till medelkraftigt flytande åar. Vattnet är i allmänhet klart, men arten kan även finnas i grumligare områden. I de lugnare vattnen kan även viss vegetation förekomma, medan biotopen i de mer strömmande områdena är avsevärt stenigare.

Föda

Som andra jordätare föredrar arten att finna föda vid botten, ej nödvändigtvis att maten ska silas fram ur sand, men formen på arten gör att det är mer naturligt för den att äta från mat vid botten. I naturen äter de växtdelar och insekter som gömmer sig i sanden eller det fina gruset, även mindre fiskar kan ätas men är inte den huvudsakliga födan. I akvarium kan sjunkande små pellets användas som ger en möjlighet att bibehålla beteendet som är så representativt för arten. Mata gärna upprepande tillfällen och lite åt gången.

Könsskillnad

Arten är väldigt svår att könsbestämma. Hos vuxna djur är honorna mindre och har kortare fenstrålar på bukfenor och ryggfenan. Hanarna kan uppvisa en skarpare lutning på huvudet och allmänt något maskulinare drag. Lämpligen köps en mindre grupp in för att låta dem para ut. Hannarna får en markerad knöl på huvudet som vuxna.

Akvariemiljö

Det är viktigt att vattnet har hög kvalitet och att det finns gömställen och möjligheter att gräva lekgrottor. Hanen och honan skaffar sig gärna två egna grottor de kan använda under tiden de inte leker och för att undvika uppgrävda växter kan det vara lämpligt att inreda så att de har förberedda grottor. En inredning som ger möjlighet för fisken att gömma sig under en gren där de är i skydd från belysningen är lämpligt. Annars krävs några öppna sandytor. Då de är substratruvare kan man med fördel gömma stenar i sanden som endast delvis syns. Dessa grävs då fram vid lek. Tänk också på att placera akvariet på ett ställe i rummet som inte utsetts för alltför mycket förbipassage eller plötsliga rörelser utanför akvariet då det stressar fisken. Det viktigt med god filtrering och regelbundna vattenbyten för att hålla en hög vattenkvalitet.

Beteende & lek

Arten är en parbildande ciklid som leker i grottor. Äggen läggs på väggen eller i taket till grottan. De kläcks efter 2-3 dagar i 28 graders vatten. Ynglen hålls därefter i grottan tills de är frisimmande, vilket tar ytterligare 7-9 dagar. Hanen vaktar de yttre områdena till grottan , medan honan håller den direkta närheten till ynglen fri från eventuella fiender.

Allmänt

För identifiering hänvisar vi er till identifieringsnyckeln under släktesbeskrivningen.

Litteratur

Arbour, Jessica H & H. López-Fernández. 2011. "Guianacara dacrya, a new species from the rio Branco and Essequibo River drainages of the Guiana Shield (Perciformes: Cichlidae)". Neotropical Ichthyology. v. 9(n. 1)


Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se

Hane

Foto: David Rejdemyhr

Hona

Foto: David Rejdemyhr

g_dacrya-01huvud-david_rejdemyhr.jpg

Foto: David Rejdemyhr

g_dacrya02-andreas_jekel.jpg

hane

Foto: Andreas Jekel


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Guianacara dacrya
Rio Cuminá


Foto: Jim Cumming
Hane
Foto: Jim Cumming