Sandby Ciklidhobby
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Pia Johansson
Text: David Rejdemyhr

Apistogramma macmasteri
Macmasters dvärgciklid, rödstjärtad dvärgciklid, A120, A121, A122


Släkte: Apistogramma
Art: macmasteri
Grupp: Dvärgciklider
Beskrivning: Kullander
År: 1979
Tidigare vetenskapligt namn: Apistogramma sp. "Giant Yellow", Apistogramma sp. "Red & Yellow", Apistogramma sp. "Red & Blue", Apistogramma sp. "Canoga Park", Apistogramma sp. "Flame", Apistogramma sp. "Meteor"
Populärnamn: Macmasters dvärgciklid, rödstjärtad dvärgciklid, A120, A121, A122
Geografiskt område: Sydamerika
Typlokal: Ström vid foten av Cordillera, Finca La Ponderosa, på vägen till Restrepo, Villavicencio, Metá, Colombia.
Utbredning: I övre Rio Metas avrinningsområde (Río Guaitiquía och Rio Metica).

Temperatur
22-29°C
Volym
80 cm & 100 l
Längd
7 cm
pH
5-7,2

Naturlig biotop

Finns ofta i långsamflytande, nära stillastående, svartvattenbiotoper. Flodbottnen är ofta täckt av mängder med grenar och halvt förmultnade löv som bildar mängder med gömställen. Vattnet är mjukt och har ett lågt pH-värde.

Föda

I naturen äter de små vattenlevande insekter som de finner frisimmande eller då de bökar i bottensedimentet. I akvarium äter arten de flesta typer av flingfoder och pellets av de allra minsta storlekarna. Bjud också regelbundet på mygglarver, artemia och annat fryst eller ännu hellre levande foder. Långvarig diet på torrfoder rekommenderas inte.

Könsskillnad

Hanen omkring 7 cm, honan cirka 4-5 cm. Hanen har kraftiga förlängda fenstrålar i rygg- och bröstfenorna, stjärtfenans spetsar är mer utdragna än honans. Hanen visar upp en mäktig ryggfena som är gnistrade silvrig eller guldfärgad (men aldrig röd) och försedd med långa utdragna fenstrålar. Honorna uppvisar tydliga svarta markeringar på bröstfenorna och en serie av kraftiga svarta fläckar längs sidan vilka hanen saknar. Vid lek och speciellt vid yngelförsvar antar honan en för Apistogramma karakteristiskt gul färg och visar då upp än tydligare svarta fläckar på sidan av kroppen som antas signalera till ynglen var de kan finna skydd.

Akvariemiljö

Såsom för alla Apistogramma skall vattencirkulationen hållas vid ett minimum om inte helt stillastående. Inred akvariet med gott om gömställen och områden där arten kan få utlopp för sitt beteende att rota i bottensedimentet i jakt på föda. Undvik alltför stark belysning då det leder till en skygg art som du alltför sällan får se. Är akvariet stort nog kan flera grupper hållas. Då krävs också väl separerade områden med förtätade gömställen. Arten är förhållandevis tålig när det gäller olika vattenparametrar. Vattenbyten sker med fördel i små mängder men ofta för att hålla vattenvärdena så konstanta som möjligt. Arten kan vara svår att få att leka, men när de väl hittat varandra och miljön är tillfredställande leker fiskarna både frekvent och med stor avkomma, upp till 100 ägg per lek, som växer snabbt.

Beteende & lek

En aktiv, nyfiken och rörlig ciklid som utnyttjar även det större akvariet till fullo. Aggressionen mellan artfränder kan i för små akvarier leda till dödsfall. Ett par, eller möjligen en hanne mer flera honor, kan hållas i förhållandevis små akvarier. Som många Apistogramma är arten grottlekande och honan lägger rommen inne i grottan och hanen sprider sin säd utanför öppningen. Efter befruktningen gräver ofta honan igen den enda öppningen till grottan. Först när ynglen är frisimmande kommer de tillsammans ut i akvariet igen. Under tiden kan hanen leka med andra honor om sådana finns i akvariet.

Allmänt

Kullanders motivering till namnet, 1979 (Översatt): “Namngiven efter Mr. Mark McMaster, som fick mig att intressera mig för denna ciklid så tidigt som 1973, då endast akvarium-varianter fanns att tillgå".

Mycket vacker art som länge varit väldigt populär i hobbyn, vilket lett till hård odling och de naturliga färgerna som de vildfångade uppvisar är alltmer ovanliga att få se. Många akvarister förknippar idag felaktigt dessa kraftigt framavlade varianterna med den vilda arten. De förvillas också ofta med den snarlika artenA. viejita och väldigt ofta säljs de odlade formerna som just A. viejita. Denna envisa felidentifikationen verkar ytterst svår att råda bot på.

Gruppering
Macmasteri-gruppen
Macmasteri-complex

Litteratur

Kullander, Sven. 1979. "Species of Apistogramma (Teleostei, Cichlidae) from the Orinoco drainage basin, South America, with descriptions of four new species". Zoologica Scripta. v.8(1)

Koslowski, Ingo. 2002. "Die Buntbarsche Amerikas – Band 2: Apistogramma & Co". Verlag Eugen Ulmer GmbH & Co. Stuttgart.


Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se

Vildfångad

Hane Vildfångad

Foto: Master SMZ

med hona

Yngel med hona

Foto: Steve Chester

a_macmasteri02vf-narbild-pia_johansson.jpg

närbild, vildfångad hane.

Foto: Pia Johansson

a_macmasteri-rio_vaupes02-kokonago.jpg

Hane

Foto: Kokonago

a_macmasteri-rio_vaupes02-yohei_tsonuda.jpg

Hane

Foto: Yohei Tsonuda


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Apistogramma macmasteri

Rio Meta - Yellow, Giant Yellow, Red & Yellow, A120

Apistogramma sp. "Giant Yellow", Apistogramma sp. "Red & Yellow"

Övre Rio Meta

Skicka in bild på Apistogramma macmasteri , Rio Meta

Rio Meta - Rotrücken, Meteor, Flame, Canoga Park, A121

Apistogramma sp. "Red & Blue", Apistogramma sp. "Canoga Park", Apistogramma sp. "Flame", Apistogramma sp. "Meteor"

Övre Río Meta, Colombia

Skicka in bild på Apistogramma macmasteri , Rio Meta
Rio Meta

Fångade i sjö i närheten av Rio Meta.
Hona
Foto: Desmo Tokyo
Hane
Foto: Desmo Tokyo
Hane
Foto: Desmo Tokyo
Hona
Foto: Desmo Tokyo

Río Cusiana

Identifieringsinformation på de fiskar av arten som fångades i denna flod:
"Lateral spots on body present; two pectoral spots" och vissa med "No lateral spots on body; with or without a single pectoral spot"
Urbano-Bonilla, A., Ballen, G.A., Herrera-R, G.A., Zamudio, J., Herrera-Collazos, E.E., DoNascimiento, C., Prada-Pedreros, S. & Maldonado-Ocampo, J.A. (2018), "Fishes of the Cusiana River (Meta River basin, Colombia), with an identification key to its species", ZooKeys 733: 65-97 (26 Jan 2018)


Skicka in bild på Apistogramma macmasteri , Río Cusiana

Odlingsformer för Apistogramma macmasteri

Akvarium-varianter

Arten har länge odlats och dessa bilder representerar vad man ofta hittar i butiker.

Hane
Foto: Josefin Borglin
Hane
Foto: Michael Persson
Hona
Foto: Daniel Lindberg
Par
Foto: Carl Eklind
Hane
Foto: Kaj Persson"
Hane
Foto: Kaj Persson
Hane Foto: Kaj Persson
Par Film av: Jonas Elofsson