Sandby Ciklidhobby
Annons

Rio Vaupés - Nordiska Ciklidsällskapet

Rio Vaupés

Även kallad Rio Uaupés


Fiskar på platsen Rio Vaupés

Apistogramma personata

Arten ingår i:
* Apistogramma trifasciata Lineage
* Apistogramma trifasciata Sublineage
* ...
Temperatur 23-29°C
Volym
80 cm & 100 l
Längd
7 cm
pH
5,5-7

Apistogramma uaupesi

...
Temperatur 23-29°C
Volym
80 cm & 100 l
Längd
6 cm
pH
4-5

Apistogramma uaupesi

...
Temperatur 23-29°C
Volym
80 cm & 100 l
Längd
6 cm
pH
4-5

Apistogramma macmasteri

Kullanders motivering till namnet, 1979 (Översatt): “Namngiven efter Mr. Mark McMaster, som fick mig att intr...
Temperatur 22-29°C
Volym
80 cm & 100 l
Längd
7 cm
pH
5-7,2

Hoplarchus psittacus

Man bör ha i åtanke att denna fisk blir mycket stor....
Temperatur 24-28°C
Volym
150 cm & 500 l
Längd
35 cm
pH
5,5-7

Apistogramma megaptera

...
Temperatur 23-29°C
Volym
80 cm & 100 l
Längd
7 cm
pH
5-7

Heros severus

Som unga är de svåra att könsbestämma, bäst är att starta med en grupp och därefter låta dem para ut sig efter h...
Temperatur 24-30°C
Volym
160 cm & 540 l
Längd
25 cm
pH
4-6

Apistogramma sp. "mitu"

...
Temperatur 23-30°C
Volym
60 cm & 80 l
Längd
7 cm
pH
5-7

Ivanacara adoketa

Kullander skriver i sin beskrivelse att det är tveksamt om Nannacara adoketa och Nannacara bimaculata sk...
Temperatur 26-28°C
Volym
80 cm & 100 l
Längd
12 cm
pH
5-7

Tillbaka till artregistret