CARES
Annons

Apistogramma eremnopyge - Nordiska Ciklidsällskapet artregister

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

hane Foto: Alexandre Jan

Apistogramma eremnopyge

A218, Jons apisto


Släkte: Apistogramma
Art: eremnopyge
Grupp: Dvärgciklider
Beskrivning: Ready & Kullander
År: 2004
Tidigare vetenskapligt namn: Apistogramma sp. "Rußkopf", Apistogramma sp. Fresa, Apistogramma sp. Strawberry, Apistogramma sp. Diamente, Apistogramma sp. Rotbart, Apistogramma sp. Red-beard, Apistogramma sp. Tapiche
Populärnamn: A218, Jons apisto
Geografiskt område: Sydamerika
Typlokal: Rio Itayas avrinningsområde, Rio Pintuyacu, 48 km på vägen från Iquitos till Nauta, provinsen Loreto, Peru.
Utbredning: Sydamerika: Río Pintuyacu, en biflod till Río Itaya i Peru

Temperatur
20-29°C
Volym
60 cm & 80 l
Längd
4,5 cm
pH
5,5-7

Naturlig biotop

Finns ofta i långsamflytande, nära stillastående biotoper. Flodbottnen är ofta täckt av mängder med grenar och halvt förmultnade löv som bildar många gömställen. Vattnet är i allmänhet mjukt och har ett lågt pH-värde.


Sponsrat av

Filmer


BilderFångstplatser
Odlingsformer