Cyberzoo
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Dicrossus maculatus - Nordiska Ciklidsällskapet artregister

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Mattias Allroth Text:

Dicrossus maculatus
Schackbrdesciklid


Släkte: Dicrossus
Art: maculatus
Grupp: Dvrgciklider
Beskrivning: Steindachner
År: 1875
Populärnamn: Schackbrdesciklid
Geografiskt område: Sydamerika
Typlokal: Amazons avrinningsomrde vid sjn Maximo, sjn Jos Assu, Rio Tonantins, Rio Hyavary, Rio Tajapuru, Brasilien.
Utbredning: I Rio Tapajs avrinningsomrde, Rio Maus och nra Parintins, Brasilien.

Temperatur
26-29°C
Volym
60 cm & 80 l
Längd
6,5 cm
pH
5-7
Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem


Filmer

Foto: AquaTV

I sitt naturliga habitat


Hane, hona och yngel


Hona Foto: Mattias Allroth

Fångstplatser


Rio Tapajs

Foto: AquaTV

I sitt naturliga habitat

Odlingsformer