Sandby Ciklidhobby
Annons

Geophagus crocatus - Nordiska Ciklidsällskapet artregister

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

ROM 86918, 91.2 mm SL, Berbice River Foto: Hernán López-Fernández
Felanmäl artbeskrivningen

Geophagus crocatus


Släkte: Geophagus
Art: crocatus
Grupp: Jordätare
Beskrivning: Hauser & López-Fernández
År: 2013
Geografiskt område: Sydamerika
Typlokal: Östra delen av floden Berbice i Franska Guyana.
Utbredning: Ovan och nedan Itabru-fallen i floden Berbice, Franska Guyana.
NCS Artbeskrivning: David Rejdemyhr, 2017-12-28

Lagerstatus

Ingen träff hos Nols Akvariehobby
Ingen träff hos Imazo
Ingen träff hos Ruinemans
Ingen träff hos Akvarieimporten
Ingen träff hos Sandby Ciklidhobby
Ingen träff hos Kungälvs akvarium

Temperatur
24-30°C
Volym
120 cm & 400 l
Längd
20 cm
pH
4-7

Naturlig biotop

Finns i huvudsak i svartvattenbiotoper med sandbotten och söker där föda i sanden. Likt många jordätare finns de i många biotoper och kan även påträffas i grunda vatten intill växtlighet med såväl nedfallna trädgrenar som multnande växtmaterial från omgivande vegetation. Typiskt är också en variationsrik botten med stenar, sand och grus. Eftersom jordätarna är specialiserade på att filtrera sand i sitt sökande efter föda är sand ett viktigt element i deras biotop. Stora yngelkullar förekommer i svagt strömmande och grunda vatten med stora ansamlingar av löv och annat material från närliggande skogar.

Föda

I naturen äter de växtdelar och insekter som gömmer sig i sanden eller det fina gruset, även mindre fiskar kan ätas men är inte den huvudsakliga födan. I akvarium kan sjunkande små pellets användas som ger en möjlighet att bibehålla beteendet som är så representativt för arten. Mata gärna vid upprepade tillfällen och lite åt gången.

Könsskillnad

Arten är väldigt svår att könsbestämma. Hos vuxna djur är honorna mindre och har kortare fenstrålar på bukfenorna och ryggfenan. Hanarna kan uppvisa en skarpare lutning på huvudet och allmänt något maskulinare drag. Lämpligen köps en mindre grupp in för att låta fiskarna para ut.

Akvariemiljö

Då de har ett beteende som innefattar ett mer eller mindre ständigt silande av finns sand genom munnen och ut genom gälarna är det viktigt att erbjuda en botten av finkornig sand (0-2mm) utan vassa kanter. Blir de för mätta av att matas för mycket kommer beteendet att sila sand minska. Även om de naturligt förekommer runt sandbankar med starkt ljussken föredrar de något mörkare belysning i akvarium. En inredning som ger möjlighet för fisken att gömma sig under en gren där de är i skydd från belysningen är lämpligt. Annars krävs förhållandevis stora öppna sandytor.

Tänk också på att om möjligt placera akvariet på ett ställe i rummet som inte utsetts för alltför mycket störning som förbipassage eller plötsliga rörelser utanför akvariet då det stressar fisken. Det viktigt med god filtrering för att hålla en hög vattenkvalitet.

Beteende & lek

Parbildande art som dock kan byta partner i ett akvarium med många individer. Den är biparental larvofil munruvare. Äggen läggs på ett vågrät eller lutande underlag som noggrant gjorts rent. Äggen kläcks efter 2-3 dagar och tas då upp av föräldrarna. Ynglen är sedan frisimmande efter ytterligare 7 dagar. De vaktas då noggrant av båda föräldrarna.

Allmänt

Tillhör G. surinamensis-gruppen.

Geophagus crocatus skiljer sig från övriga arter av Geophagus utanför G. surinamensis-gruppen genom närvaron av en ofullständig linje under ögat samt närvaron av sex vertikala ränder, där andra och tredje randen lutar svagt mot varandra och går samman vid basen av ryggfenan. Geophagus crocatus är den enda Geophagus-arten som är känd från floden Berbice. Ref.: http://www.mapress.com/zootaxa/2013/f/z03731p286f.pdf


Sponsrat av

Filmer


BilderFångstplatser


Berbice River, Guyana

Itabu Falls, GuyanaOdlingsformer