Stuart Grant Cichlid Fund

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Geophagus argyrostictus


ungfisk
ungfisk Foto: Ryan ODonnell
Släkte: Geophagus
Art: argyrostictus
Grupp: Jordätare
Beskrivning: Kullander
År: 1991
Geografiskt område: Sydamerika
Typlokal: Stenig damm nära cachoeira, Belo Monte, Rio Xingus avrinningsområde, delstaten Para, Brasilien.
Utbredning: I Rio Xingu från Cachoeira von Martius till Belo Monte, och i Rio Curuá området.
NCS Artbeskrivning: David Rejdemyhr, 2017-12-28

Temperatur
24-30°C
Volym
120 cm & 500 l
Längd
22 cm
pH
6-7

Naturlig biotop

Finns i huvudsak i stora öppna sandbanker och söker där föda i sanden eller bottensubstratet. Men som många andra Geophagus kan de hittas i många olika biotoper såsom delar med starkare flöden intill strandbankar med stora rötter och nedfallna löv som delvis förmultnat.
Speciellt yngelkullar kan upptäckas i mycket grunda vatten med stora ansamlingar av löv och annat material från omkringliggande skogar. Vattnet i dessa områden är mycket långsamt flytande.

Föda

I naturen äter de växtdelar och insekter som gömmer sig i sanden eller det fina gruset, mindre fiskar kan också ätas upp men är inte den huvudsakliga födan. I akvarium kan sjunkande små pellets användas som ger en möjlighet att bibehålla beteendet som är så representativt för arten. Mata gärna upprepande tillfällen och lite åt gången.

Könsskillnad

Argyro=silver; Stictus = prickar; vilket beskriver de silvriga prickarna som syns kring den lilla sidofläcken som endast täcker några fjäll.

G. argyrostictus har en blå linje under ögat som börjar under ögat och sträcker sig mot munnen. De har 7 vertikala streck på sidan som är som mest synliga under lek.

De är väldigt svåra att könsbestämma. Hos vuxna djur är honorna mindre och har kortare fenstrålar på bukfenor och ryggfenan. Hanarna kan uppvisa en skarpare lutning på huvudet och allmänt något maskulinare drag. Lämpligen köps en mindre grupp in för att låta dem para ut.

Akvariemiljö

Då de har ett beteende som innefattar ett mer eller mindre ständigt silande av finns sand genom munnen och ut genom gälarna är det viktigt att erbjuda en botten av finkornig sand (0-2mm) utan vassa kanter. Blir de för mätta av att matas för mycket kommer beteendet att sila sand minska. Även om de naturligt förekommer runt sandbankar med starkt ljussken föredrar de något mörkare belysning i akvarium. En inredning som ger möjlighet för fisken att gömma sig under en gren där de är i skydd från belysningen är lämpligt. Annars krävs förhållandevis stora öppna sandytor.

Tänk också på att om möjligt placera akvariet på ett ställe i rummet som inte utsetts för alltför mycket störning som förbipassage eller plötsliga rörelser utanför akvariet då det stressar fisken. Det viktigt med god filtrering för att hålla en hög vattenkvalitet.

Beteende & lek

Parbildande art som dock kan byta partner i ett akvarium med många individer. De är substratruvare, en av få Geophagus som inte är munruvare. De c:a 200 äggen läggs på ett vågrät eller lutande underlag som noggrant gjorts ren. Äggen kläcks efter 2-3 dagar och ynglen är sedan frisimmande efter ytterligare 7 dagar. De vaktas då noggrant av båda föräldrarna.

Allmänt

De är inte lämpliga att hålla som ensamma individer utan en liten grupp är att föredra.

Lagerstatus

Akvarieimporten
Imazo (grossist)
Kungälvs akvarium
Nols Akvariehobby
Ruinemans
Sandby Ciklidhobby
Sponsrad av

Bilder


Foto: Ryan ODonnell
ungfisk
ungfisk
Foto: Enrico Richter
ungfisk, Altamira
ungfisk, Altamira
Foto: Andreas Jekel

Fångstplatser


Courantyne River, Surinam, Franska Guyana

Mazaruni River, Guyana

Rio Aripuanã, Brasilien

Rio Curuá (Xingu deltat), Brasilien

Foto: Matt Doran

Rio Cuyuní (Ö), Venezuela,Guyana

Rio Iriri, Brasilien

Rio Madeira, Brasilien

Rio Tapajós, Brasilien

Rio Xingú, Brasilien

Rio Xingú (N), Brasilien


Odlingsformer
Geophagus argyrostictus i Ciklidbladet

Nummer Artikel
199206 Geophagus argyrostictus
Felanmäl artbeskrivningen