Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Tommi Suuripää
Text: David Rejdemyhr

Geophagus winemilleri


Släkte: Geophagus
Art: winemilleri
Grupp: Jordätare
Beskrivning: López-Fernández, H. och D.C. Taphorn
År: 2004
Tidigare vetenskapligt namn: Geophagus sp. "stripetail", Geophagus sp "rio negro"
Geografiskt område: Sydamerika
Typlokal: Laguna Yocuta, Rio Siapa, Amazonas, Venezuela
Utbredning: Avrinningsområdet till Casiquiarekanalen och i huvudfåran till Rio Negro i södra Venezuela

Temperatur
26-30°C
Volym
200 cm & 720 l
Längd
30 cm
pH
4,5-7

Naturlig biotop

Förekommer i huvudsak i vattendrag med sandbotten och söker där föda i sanden. Likt många jordätare finns de i många biotoper och kan även påträffas i grunda vatten intill växtlighet med nedfallna trädgrenar såväl som multnande växtmaterial från omgivande vegetation. Typiskt är också en variationsrik botten med stenar sand och grus, med sin specialitet att filtrera sand i sitt sökande efter föda är sand ett viktigt element i deras biotop.

Stora yngelkullar förekommer i svagt strömmande och grunda vatten med stora ansamlingar av löv och annat material från närliggande skogar.

Föda

I naturen äter de växtdelar och insekter som gömmer sig i sanden eller det fina gruset, även mindre fiskar kan ätas men är inte den huvudsakliga födan. I akvarium kan sjunkande små pellets användas som ger en möjlighet att bibehålla beteendet som är så representativt för arten. Mata gärna upprepande tillfällen och lite åt gången.

Könsskillnad

Arten är väldigt svår att könsbestämma. Hos vuxna djur är honorna mindre och har kortare fenstrålar på bukfenor och ryggfenan. Hanarna kan uppvisa en skarpare lutning på huvudet och allmänt något maskulinare drag. Lämpligen köps en mindre grupp in för att låta dem para ut. Hannarna får en markerad knöl på huvudet som vuxna.

Akvariemiljö

Då de har ett beteende som innefattar ett mer eller mindre ständigt silande av finns sand genom munnen och ut genom gälarna är det viktigt att erbjuda en botten av finkornig sand (0-2mm) utan vassa kanter. Blir de för mätta av att matas för mycket kommer beteendet att sila sand minska. Även om de naturligt förekommer runt sandbankar med starkt ljussken föredrar de något mörkare belysning i akvarium. En inredning som ger möjlighet för fisken att gömma sig under en gren där de är i skydd från belysningen är lämpligt. Annars krävs förhållandevis stora öppna sandytor.

Tänk också på att om möjligt placera akvariet på ett ställe i rummet som inte utsetts för alltför mycket störning som förbipassage eller plötsliga rörelser utanför akvariet då det stressar fisken. Det viktigt med god filtrering för att hålla en hög vattenkvalitet.

Beteende & lek

Parbildande art som dock kan byta partner i ett akvarium med många individer. De är larvofila munruvare. Äggen läggs på ett vågrät eller lutande underlag som noggrant gjorts ren och tas omedelbart upp av föräldrarna efter befruktning. Äggen kläcks efter 2-3 dagar och ynglen är sedan frisimmande efter ytterligare 7 dagar. De vaktas då noggrant av båda föräldrarna.

Allmänt

Namngiven efter den Amerikanske biologen Dr. Kirk O. Winemiller. Tillhör surinamensis-gruppen. Lätt att förväxlas med Geophagus proximus
Några saker som kan hjälpa till vid identifiering:
* De har ett kort svart streck på kinden
* Kroppsformen är långsträckt
* Vuxna har 4 ränder medan yngel har 5, varav den 5:e vid stjärtfenan bleknar till grå zon då de blir äldre. Ränderna är lätt böjda och parallella
* Arten är en larvofil munruvare

Ref.: http://www.mapress.com/zootaxa/2004f/z00439f.pdf

Litteratur

López-Fernández, Hernán & D.C. Taphorn. 2004. "Geophagus abalios, G. dicrozoster and G. winemilleri (Perciformes: Cichlidae), three new species from Venezuela". Zootaxa. 439; pp 1-27

Stawikowski, Rainer & U. Werner. 2004. "Die Buntbarsche Amerikas. Band 3: Erdfresser, Hecht- und Kammbuntbarsche". Ulmer, Stuttgart. pp. 1-478


Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se

Hane

Foto: Andreas Jekel

Hona

Foto: Ray Quennelle

Yngel

Foto: Enrico Richter

g_winemilleri_huvud01-gert_van_opstal.JPG

Foto: Gert van Opstal

g_winemilleri-05romlaggning-Tommi_Suurip.jpg

Romläggning

Foto: Tommi Suuripää

G_winemilleri-01huvud-peathenster.jpg

Hane

Foto: Peathenster


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Geophagus winemilleri