Cyberzoo
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Ivan Mikolji
Text: David Rejdemyhr

Apistogramma velifera
A163


Släkte: Apistogramma
Art: velifera
Grupp: Dvärgciklider
Beskrivning: Staeck
År: 2003
Tidigare vetenskapligt namn: Apistogramma sp. "vierstreifen", Apistogramma sp. "four-stripes", Apistogramma sp. "ventuari 1", Apistogramma sp. "auerto ayacucho"
Populärnamn: A163
Geografiskt område: Sydamerika
Typlokal: Rio Rueda, omkring 20 km söder om byn Puerto Ayacucho, i Territoriet Amazonas, Venezuela.
Utbredning: mellersta Orinoco systemet, söder och norr om Puerto Ayacucho.

Temperatur
22-31°C
Volym
80 cm & 100 l
Längd
7,5 cm
pH
4-7

Naturlig biotop

Finns i långsamflytande, nära stillastående svartvattenbiotoper, där vattnet är klart med en brun nyans av humusämnen men även i klarvattenbiotoper (Balneario Pozo Azul). Flodbottnen är ofta täckt av ett överflöd av rötter, grenar och halvt förmultnade löv som bildar gott om gömställen och utmärkt miljö för olika former av räkor och insekter vilka blir bra föda till fiskarna och deras yngel. Ytterst få växter förekommer i biotopen. Vattnet är mjukt och surt. Vattnet är som kallast och surast vid torrsäsongen. Balneario Pozo Azul skiljer sig något från den typiska biotopen och har stenig botten med klart vatten och har ett överflöd av växter.

Föda

I naturen äter de små vattenlevande insekter som de finner frisimmande eller då de bökar i bottensedimentet. I akvarium äter arten de flesta typer av flingfoder och pellets av de allra minsta storlekarna. Bjud också regelbundet på mygglarver, artemia och annat fryst eller ännu hellre levande foder. Långvarig diet på torrfoder rekommenderas inte.

Könsskillnad

Det är ganska svårt att se skillnad på könen hos unga fiskar. Hanen blir avsevärt större (>3cm) än honan och får med tiden förlängda fenstrålar i anal- och bröstfenorna. Hanens ryggfena blir väldigt hög och jämn och formar nästan ett segel. Hanen får mörkare färger. Honorna uppvisar tydliga svarta markeringar på främre delen av bröstfenorna och är gulare generellt. Vid lek och speciellt vid yngelförsvar antar honan en för Apistogramma karakteristiskt gul färg och visar då upp en svart rand eller tydligt markerad svart fläck på sidan av kroppen.

Akvariemiljö

Såsom för alla Apistogramma skall vattencirkulationen hållas vid ett minimum om inte helt stillastående. Inred akvariet med gott om gömställen och områden där arten kan få utlopp för sitt beteende att rota i bottensedimentet i jakt på föda. Undvik alltför stark belysning då det leder till en skygg art som du alltför sällan får se. Är akvariet stort nog kan flera grupper hållas., Då krävs också väl separerade områden med förtätade gömställen. Vattenbyten sker med fördel i små mängder men ofta för att hålla vattenvärdena så konstanta som möjligt.

Beteende & lek

En aktiv, nyfiken och rörlig ciklid som utnyttjar även det större akvariet till fullo. Aggressionen mellan honor kan i för små akvarier leda till dödsfall. Ett par kan hållas i förhållandevis små akvarier. Som många Apistogramma är arten grottlekande och honan lägger rommen inne i grottan och hanen befruktar äggen utifrån öppningen till grottan. Efter befruktningen gräver ofta honan igen den enda öppningen till grottan. Först när ynglen är frisimmande kommer de tillsammans ut i akvariet igen. Under tiden kan hanen leka med andra honor om sådana finns i akvariet.

Allmänt

Ordet velifera betyder bärare av segel och hänvisar till den ståtliga breda och höga ryggfenan. Arten ingår i:
* Apistogramma-pertensis Lineage
* Apistogramma-pertensis group
* Apistogramma-velifera complex (möjligen)

Litteratur

Staeck, Wolfgang. 2003. "Cichliden Lexikon, Teil 3: Südamerikanische Zwergbuntbarsche". Dähne Verlag, Ettlingen, Germany. v. 3.

Koslowski, Ingo. 2002. "Die Buntbarsche Amerikas – Band 2: Apistogramma & Co". Verlag Eugen Ulmer GmbH & Co. Stuttgart.

Mayland, Hans J & Bork, Dieter. 1997. "South American Dwarf Cichlids". Verlag, A.C.S.

Römer, Uwe. 2006. "Evolution and Biogeography of Neotropical Cichlids of the Genus Apistogramma (Regan, 1913) (Teleostei: Perciformes)". Cichlid Atlas 2: Natural History of South American Dwarf Cichlids – Volume 2 .

Römer, Uwe. 1998. "Cichliden Atlas Band 1: Naturgeschichte der Zwergbuntbarsche Südamerikas". Mergus Verlag. v. 1.

Römer, Uwe. 1995. "Uaupés". Aqua Geógraphia. v. 4(n. 1).

Stawikowski, Rainer. 2005. "Datz-Special Publication: Südamerikanische Zwergcichliden/South American Dwarf Cichlids". Eugen Ulmer KG, Stuttgart.

van Genne, Ernst. 2008. "Apistogramma velifera". Cichlidae (Nederlandse Vereniging van Cichlidenliefhebbers). v. 32(n. 2).


Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se

Hane

Foto: Mark Breeze

Hona

Foto: Ernst van Genne

Yngel

Foto: Ernst van Genne

A_velifera-05par-Ernst_van_Genne.jpg

Par

Foto: Ernst van Genne

a_velifera02-1-mark_breeze.jpg

Hane

Foto: Mark Breeze

A_velifera03-Ivan_Mikolji.jpg

hona

Foto: Ivan Mikolji


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Apistogramma velifera