Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Apistogramma aguarico


Släkte: Apistogramma
Art: aguarico
Grupp: Dvärgciklider
Beskrivning: Römer & Hahn
År: 2013
Geografiskt område: Sydamerika
Typlokal: Oxbowsjön i Rio Aguarico systemet, nordöstra Ecuador.
Utbredning: Endast känd från ett område, Oxbowsjön, Ecuador.

Temperatur
24-29°C
Volym
80 cm & 100 l
Längd
6,5 cm
pH
5-7

Naturlig biotop

Finns ofta i långsamflytande, nära stillastående, svartvattenbiotoper. Flodbottnen är ofta täckt av mängder med grenar och halvt förmultnade löv som bildar mängder med gömställen. Vattnet är i allmänhet mjukt och har ett lågt pH-värde.

Allmänt

A representative of the Apistogramma eunotus complex within the Apistogramma regani lineage.


Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem