Fiskliv
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Apistogramma aguarico


Släkte: Apistogramma
Art: aguarico
Grupp: Dvärgciklider
Beskrivning: Römer & Hahn
År: 2013
Geografiskt område: Sydamerika
Typlokal: Oxbowsjön i Rio Aguarico systemet, nordöstra Ecuador.
Utbredning: Endast känd från ett område, Oxbowsjön, Ecuador.

Temperatur
24-29°C
Volym
80 cm & 100 l
Längd
6,5 cm
pH
5-7

Naturlig biotop

Finns ofta i långsamflytande, nära stillastående, svartvattenbiotoper. Flodbottnen är ofta täckt av mängder med grenar och halvt förmultnade löv som bildar mängder med gömställen. Vattnet är i allmänhet mjukt och har ett lågt pH-värde.

Allmänt

A representative of the Apistogramma eunotus complex within the Apistogramma regani lineage.


Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Apistogramma aguarico