Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Fabien Naneix
Text:

Geophagus camopiensis


Släkte: Geophagus
Art: camopiensis
Grupp: Jordätare
Beskrivning: Pellegrin
År: 1903
Geografiskt område: Sydamerika
Typlokal: Camopi River, Oyapock systemet, Franska Guiana.
Utbredning: Flodområdena Oyapock och Approuague.

Temperatur
24-30°C
Volym
140 cm & 400 l
Längd
15 cm
pH
5,5-7

Akvariemiljö

Då de har ett beteende som innefattar ett mer eller mindre ständigt silande av finns sand genom munnen och ut genom gälarna är det viktigt att erbjuda en botten av finkornig sand (0-2mm) utan vassa kanter. Blir de för mätta av att matas för mycket kommer beteendet att sila sand minska. Även om de naturligt förekommer runt sandbankar med starkt ljussken föredrar de något mörkare belysning i akvarium. En inredning som ger möjlighet för fisken att gömma sig under en gren där de är i skydd från belysningen är lämpligt. Annars krävs förhållandevis stora öppna sandytor.

Tänk också på att om möjligt placera akvariet på ett ställe i rummet som inte utsetts för alltför mycket störning som förbipassage eller plötsliga rörelser utanför akvariet då det stressar fisken. Det viktigt med god filtrering för att hålla en hög vattenkvalitet.


Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se

g_camopiensis-05narbild-Fabien_Naneix.jpg

Närbild

Foto: Fabien Naneix

g_camopiensis-05ungdjur-Stefan_Zelinka.jpg

Ungdjur

Foto: Stefan Zelinka

Armontabo i franska guyana Film av: Dr. Jörg Vierke

Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Geophagus camopiensis

Oyapok River


Foto: www.guyanewildfish.com
Lekande vildfångat par Film av: Andreas Jekel

Approuague River


Foto: www.guyanewildfish.com