Stuart Grant Cichlid Fund
Uaru - Nordiska Ciklidsällskapet

Uaru

Text: Erik Åhlander

Uaru är ett släkte av ciklider från Amazonområdet i Sydamerika, kända för sina unika kroppsformer och sociala natur. Uaru trivs bäst i stora akvarier med mycket växter och mjukt vatten, samt en diet som inkluderar både växt- och djurmaterial.

Bakgrund - Om släktet

Efter en 18 år lång insamlingsresa i Sydamerika återvände Johann Natterer hem till Österrike 1835 med stora samlingar, bland annat den fisk som skulle bli det första vetenskapligt beskrivna exemplaret av Uaru. Fisken var skjuten i "Airao" i mellersta rio Negro med pil. Den vetenskapliga beskrivningen gjordes av Jacob Heckel på det Naturhistoriska Museet i Wien. Av de circa 50 cichlider han beskriver i den klassiska uppsatsen från 1840 kommer släktet Uaru med den enda arten U. amphiacanthoides allra först. Första 1989 beskrivs den andra av de två arter som idag anses som valida, nämligen Uaru fernandezyepezi av den tyske DATZ-redaktören Rainer Stawikowski. Den är endast känd från ett enda biflöde till Orinoco nämligen Rio Atabapo (som även är känd som typlokal för bland annat Pterophyllum altum) Det finns troligen minst en art till. Werner Schmettkamp rapporterade redan 1980 i det tyska cichlidsällskapets tidskrift om en ny art som han inte ger något vetenskapligt namn men som han kallar Orangener Keilfleckbuntbarsch. Arten är såvitt jag vet endast känd från ett enda akvarie-exemplar utan känd fångstort. Den skiljer sig från U. amphiacanthoides bl a på en mer orange färgton (fast hur orange går inte att avgöra eftersom alla foton är svart-vita), den stora svarta sidofläcken är kortare och mycket högre, mer fyrkantig, och täcker en del av den övre sidolinjen samt tänderna i underkäken som inte är täckta av underläppen och som är röda istället för gråbruna. Det finns rapporter på internet om orange Uaru (bl a från www.monsterfishkeepers.com och av Heiko Bleher i www.practicalfishkeeping.co.uk) och det är möjligt att det är fiskar som inte tillhör någon av de två beskrivna arterna, men skillnaden från A. amphiacanthoides är inte så stor och det är definitivt inte samma art som Schmettkamp rapporterat om. Kanske visar sig även släktet Uaru omfatta betydligt fler arter än vad vi har trott, på samma sätt som släktet Symphysodon.

Utbredning - Biotop

Längs en del av Amazonasflodens centrala huvudflöde, i nedre och mellersta rio Negro samt i Orinocos biflöde Atabapo.

Fylogeni - Släktskap

Uaru är en heroine, alltså tillhör underfamiljen Cichlasomatinae och tribus Heroini. Morfologiska studier visar att Heros och Uaru är systergrupper, närstående Mesonauta, Symphysodon och Pterophyllum (Kullander, 1998), molekylära studier, t ex Concheiro Pérez et al, 2006, López-Fernández et al, 2010 ger andra, mer motsägelsefulla resultat.

Övrigt

Ingen av arterna är direkt vanlig i handeln och bägge är ganska krävande akvariedjur. De är ganska storvuxna, måttligt aggressiva och går gärna i grupp. Men har i övrigt ganska olika krav. Referenser: Kullander, SO. 2003. Family Cichlidae. In: REis, RE, SO Kullander & CJ Ferraris Jr. Check list of the Freshwater Fishes of South and Central America. EDIPURCS. p. 605-654 López-Fernández, H, KO Winemiller & RL Honeycutt, 2010 Multilocus phylogeny and rapid radiations in Neotropical cichlid fishes (Perciformes: Cichlidae: Cichlinae). Molecular Phylogenetics and Evolution 55 (2010) 1070–1086 Kullander, SO 1998. A phylogeny and classification of the South American Cichlidae (Teleostei: Perciformes). Pp. 461-498. In: Malabarba et al. Phylogeny and Classification of Neotropical Fishes. EDIPUCRS. Stawikowski, R. 1989. Ein neuer Cichlide aus dem oberen Orinoco-Einzug: Uaru fernandezyepezi n. sp. (Pisces: Perciformes: Cichlidae). Bonner Zoologische Beiträge v. 40 (no. 1): 19-26. Schmettkamp, W. 1980. Die Gattung Uaru Heckel, 1840. DCG-Info 11(6): 105-114.

Referens

Heckel, 1840 - http://www.biodiversitylibrary.org/page/11766431
Concheiro Pérez et al, 2007 - http://golab.unl.edu/publications/ConcheiroPerez%26MPE07.pdf
-

Sponsrad av

Fiskar som ingår i släktet Uaru

Image
© David Rejdemyhr
Uaru amphiacanthoides
Triangelciklid, kilfläcksciklid, Uaru
Temperatur 28-30°C
Volym 160 cm & 540 l
Längd 30 cm
pH 5-7,2
Image
© Nabil Bases
Temperatur 28-32°C
Volym 160 cm & 540 l
Längd 25 cm
pH 5-7
Image
Temperatur 28-30°C
Volym 160 cm & 540 l
Längd 25 cm
pH 5-7,2
Tillbaka till artregistret