Fiskliv
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Mateusz Balcerzak
Text: David Rejdemyhr

Apistogramma sp. miua
A223


Släkte: Apistogramma
Art: sp. "miua"
Grupp: Dvärgciklider
Beskrivning: Ej beskriven
År: 2011
Tidigare vetenskapligt namn: Apistogramma sp. "rio uambé", Apistogramma sp. "rio mabó"
Populärnamn: A223
Geografiskt område: Sydamerika
Utbredning: Övre Rio Negro i Igarapé Miuá, Uambé, & Mabóm, São Gabriel, Brasilien

Temperatur
23-30°C
Volym
60 cm & 80 l
Längd
6 cm
pH
4-6

Naturlig biotop

Finns i långsamflytande, nära stillastående, svartvattenbiotoper. Flodbottnen är ofta täckt av mängder med grenar och halvt förmultnade löv som bildar mängder med gömställen. Ytterst få växter. Vattnet är mjukt och har ett lågt pH-värde.

Föda

I naturen äter de små vattenlevande insekter som de finner frisimmande eller då de bökar i bottensedimentet. I akvarium äter arten de flesta typer av flingfoder och pellets av de allra minsta storlekarna. Bjud också regelbundet på mygglarver, artemia och annat fryst eller ännu hellre levande foder. Långvarig diet på torrfoder rekommenderas inte.

Könsskillnad

Även som små är de förhållandevis lätta att skilja åt. Hanen får tidigt alternerande mörka och ljusare linjer parallellt med fenstrålarna medan honorna har en enfärgade anal- och stjärtfenor. Hanen blir större än honan och får med tiden kraftiga förlängda fenstrålar i rygg- och bröstfenorna, stjärtfenans spetsar är mer utdragna än honans. Hanen visar upp en kraftig ryggfena som är försedd med långa utdragna fenstrålar. Honorna uppvisar tydliga svarta markeringar på bröstfenorna och är gulare generellt samt saknar de vackra blå-röda markeringarna runt hakan som hanen har. Vid lek och speciellt vid yngelförsvar antar honan en för Apistogramma karakteristiskt gul färg och visar då upp förhållandevis stor svart fläck på sidan av kroppen som antas signalera till ynglen var de kan finna skydd.

Akvariemiljö

Såsom för alla Apistogramma skall vattencirkulationen hållas vid ett minimum om inte helt stillastående. Inred akvariet med gott om gömställen och områden där arten kan få utlopp för sitt beteende att rota i bottensedimentet i jakt på föda. Undvik alltför stark belysning då det leder till en skygg art som du alltför sällan får se. Är akvariet stort nog kan flera grupper hållas., Då krävs också väl separerade områden med förtätade gömställen. Vattenbyten sker med fördel i små mängder men ofta för att hålla vattenvärdena så konstanta som möjligt.

Beteende & lek

En aktiv, nyfiken och rörlig ciklid som utnyttjar även det större akvariet till fullo. Aggressionen mellan honor kan i för små akvarier leda till dödsfall. Ett par kan hållas i förhållandevis små akvarier. Som många Apistogramma är arten grottlekande och honan lägger rommen inne i grottan och hanen befruktar äggen utifrån öppningen till grottan. Efter befruktningen gräver ofta honan igen den enda öppningen till grottan. Först när ynglen är frisimmande kommer de tillsammans ut i akvariet igen. Under tiden kan hanen leka med andra honor om sådana finns i akvariet.

Allmänt

Namngiven efter den flod den först upptäcktes i; Igarapé Miuá. Men den finns även i mindre intilliggande floder. Det finns en gul form som går under epitetet "Yellow" och en annan med rödblå haka samt blåglimrande bröstfenor, denna variant har inget namn. Fångstplats för dessa olika varianter är okända. Arten ingår i:
* Apistogramma-trifasciata lineage
* Apistogramma-agassizii sublineage
* Apistogramma-bitaeniata group
* Apistogramma-paucisquamis complex.


Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se

Hane

Foto: Erik Bakker

Hona

Foto: Roland Kipper

Yngel

Foto: Samanta Chudzik

a_sp_miua01par-samanta_chudzik.jpg

Par

Foto: Samanta Chudzik

A_sp_Miua02-hane-F_Ingemann_Hansen.jpg

hane

Foto: F. Ingemann Hansen

a_sp_miua02-1-samanta_chudzik.jpg

Hane

Foto: Samanta Chudzik


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Apistogramma sp. miua

Igarapé Miuá

Hane
Foto: Master Smz
Hane
Foto: Kokonago
Hona
Foto: Desmo Tokyo
Hane
Foto: Don Ma
Hane
Foto: Desmo Tokyo
Hane
Foto: Desmo Tokyo
Hane
Foto: Kokonago

Igarapé Niuá

Hane
Foto: Master Smz
Hane
Foto: Desmo Tokyo
Hane
Foto: Desmo Tokyo
Hane
Foto: Desmo Tokyo

Rio Curicuriari

Hane
Foto: Master Smz
Hane
Foto: Master Smz