CARES
Krobia - Nordiska Ciklidsällskapet

Krobia

Krobia är ett släkte av ciklider från Sydamerika, kända för sina vackra färger och relativt fredliga natur. Krobia trivs bäst i växttäta akvarier med sandbotten och en varierad diet.

Sponsrad av

Fiskar som ingår i släktet Krobia

Image
© Alf Stalsberg
Temperatur 23-29°C
Volym 80 cm & 120 l
Längd 10-16 cm
pH 6-8
Image
© Fabien Naneix
Temperatur 24-30°C
Volym 80 cm & 120 l
Längd 16 cm
pH 6-7
Image
Temperatur 24-30°C
Volym 80 cm & 120 l
Längd 13 cm
pH 4,2-7
Image
© Alf Stalsberg
Krobia potaroensis
Potaroensis ciklid
Temperatur 24-30°C
Volym 80 cm & 120 l
Längd 12 cm
pH 6-7
Image
© Adam Gamberutti
Krobia xinguensis
Rödkindad Krobia, Xingu-krobia
Temperatur 25-27°C
Volym 80 cm & 120 l
Längd 13 cm
pH 6-7
Tillbaka till artregistret