Sandby Ciklidhobby
Annons

Apistogramma agassizii

Regnbågsciklid, Agassizis Ciklid, A234, A235, A236, A237, A238, A239, A240, A241, A242


Hane Foto: Andrew Wood
Släkte: Apistogramma
Art: agassizii
Grupp: Dvärgciklider
Beskrivning: Steindachner
År: 1875
Tidigare vetenskapligt namn: Geophagus agassizii, Apistogramma parva
Populärnamn: Regnbågsciklid, Agassizis Ciklid, A234, A235, A236, A237, A238, A239, A240, A241, A242
Geografiskt område: Sydamerika
Typlokal: Curupira, Codajas, Rio Poti de São João, Lago Maximo, och Lago Manacapuru, Brasilien.
Utbredning: Längs Rio Amazonas-Solimões från Peru genom Brasilien till flodområdet Rio Capim.
NCS Artbeskrivning: David Rejdemyhr, 2024-02-11

Temperatur
25-29°C
Volym
80 cm & 80 l
Längd
6 cm
pH
5-7

Naturlig biotop

Finns ofta i långsamflytande, nära stillastående klar- och svartvattenbiotoper. Flodbottnen är ofta täckt av mängder med grenar och halvt förmultnade löv som bildar mängder med gömställen. Vattnet är i allmänhet mjukt och har ett lågt pH-värde.

Föda

I naturen äter de små vattenlevande insekter som de finner frisimmande eller då de bökar i bottensedimentet. I akvarium äter arten de flesta typer av flingfoder och pellets av de allra minsta storlekarna. Bjud också regelbundet på mygglarver, Artemia, Daphnia och annat fryst eller ännu hellre levande foder. Långvarig diet på torrfoder rekommenderas inte.

Könsskillnad

Hanen har kraftiga förlängda fenstrålar i rygg- och bröstfenorna, stjärtfenans spetsar är mer utdragna än honans. Hanen, som är väldigt färggrann, visar upp en mäktig ryggfena som är försedd med långa utdragna fenstrålar. Honorna uppvisar tydliga svarta markeringar på främre delen av bröstfenorna. Vid lek och speciellt vid yngelförsvar antar honan en för Apistogramma karakteristiskt gul färg och visar då upp en tydlig svart fläck på sidan av kroppen som antas signalera till ynglen var de kan finna skydd.

Akvariemiljö

Såsom för alla Apistogramma skall vattencirkulationen hållas vid ett minimum om inte helt stillastående. Inred akvariet med gott om gömställen och områden där arten kan få utlopp för sitt beteende att rota i bottensedimentet i jakt på föda. Undvik alltför stark belysning då det leder till en skygg art som du alltför sällan får se. Är akvariet stort nog kan flera grupper hållas., Då krävs också väl separerade områden med förtätade gömställen. Arten är förhållandevis tålig när det gäller olika vattenparametrar. I allmänhet trivs arten bäst med ett lägre pH (<6) som kan åstadkommas genom att filtrera vatten genom torv, ha stora mängder eklöv som byts ut då och då eller andra pH-sänkande metoder. Vattenbyten sker med fördel i små mängder men ofta för att hålla vattenvärdena så konstanta som möjligt. Även om det naturliga habitat Apistogramma vanligtvis lever saknar växter kan man med fördel plantera växter vilka inte kräver alltför mycket ljus, såsom; Microsorum, Taxiphyllum, Cryptocoryne & Anubias.

Beteende & lek

En aktiv, nyfiken och rörlig ciklid som utnyttjar även det större akvariet till fullo. Aggressionen mellan honor kan i för små akvarier leda till dödsfall. Ett par kan hållas i förhållandevis små akvarier. Som många Apistogramma är arten grottlekande och honan lägger rommen inne i grottan och hanen sprider sin säd utanför öppningen. Efter befruktningen gräver ofta honan igen den enda öppningen till grottan. Först när ynglen är frisimmande kommer de tillsammans ut i akvariet igen. Under tiden kan hanen, som är polygam haremslekare, leka med andra honor om sådana finns i akvariet. Det är därför lämpligt att hålla fler än en hona för varje hane. Könen på ynglen beror av främst temperatur men i viss mån av pH. Dessa beroenden varierar från art till art hos Apistogramma och för att få jämn fördelning hos A. agassizii är det lämpligt att hålla 26 grader medan pH är mindre viktigt. Ökat temperatur ger fler hannar.

Allmänt

Namngiven efter J. Louis R. Agassiz som ledde de expeditioner där typexemplaren av arten fångades. Arten har stor spridning och existerar i otaliga färgformer, varför det finns misstankar om att uppdelning av arten i fler arter kan komma att ske.

Litteratur

Steindachner, Franz. 1875. "Beiträge der Kenntniss der Chromiden des Amazonenstromes". Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Mathematisch-Naturwissenschaftliche Classe. v. 71.

Ahl, Ernst. 1931. "Neue Süsswasserfische aus dem Stromgebiet des Amazonenstromes. Sitzungsber". Sitzungsberichte der Gesellschaft naturforschender Freunde in Berlin.

Koslowski, Ingo. 2002. "Die Buntbarsche Amerikas – Band 2: Apistogramma & Co". Verlag Eugen Ulmer GmbH & Co. Stuttgart.

Römer, Uwe. 2006. "Evolution and Biogeography of Neotropical Cichlids of the Genus Apistogramma (Regan, 1913) (Teleostei: Perciformes)". Cichlid Atlas 2: Natural History of South American Dwarf Cichlids – Volume 2.

Staeck, Wolfgang. 2003. "Cichliden Lexikon, Teil 3: Südamerikanische Zwergbuntbarsche". Dähne Verlag, Ettlingen, Germany. v. 3.

Stawikowski, Rainer. 2005. "Datz-Special Publication: Südamerikanische Zwergcichliden/South American Dwarf Cichlids". Eugen Ulmer KG, Stuttgart.

Römer, U. & Beisenhertz, W. 1994. Environmental determination of sex in Apistogramma (Cichlidae) and two other freshwater fishes (Teleostei).

Kullander, S. O. 1986. Cichlid fishes of the Amazon River drainage of Peru - Department of Vertebrate Zoology, Research Division, Swedish Museum of Natural History, Stockholm, Sweden, 394 p.

Kullander, S. O. 2003. Checklist of the Freshwater Fishes of South and Central America - Porto Alegre: EDIPUCRS, Brasil Cichlidae (Cichlids). In R.E. Reis, S.O. Kullander and C.J. Ferraris, Jr.

Römer, U. 2006. Cichlid Atlas Volume 2. - Mergus Verlag GmBH, Melle, Germany.

Lagerstatus

Akvarieimporten
Imazo
Kungälvs akvarium
Nols Akvariehobby
Ruinemans
Sandby Ciklidhobby
Sponsrad av

Filmer


AllAbout Apistogramma Agassizii

Tiny Menagerie

Bilder


Hane
Hane
Foto: Ernst van Genne
Hona
Hona
Foto: Wilhelm Lubkowitz
Hona med rom
Hona med rom
Foto: Erik Åhlander
Utfärgad hane
Utfärgad hane
Foto: Max Hoff
Vildfångat par
Vildfångat par
Foto: Sanyow Su
hane
hane
Foto: Jonas Elofsson

Fångstplatser


Alenquer, Brasilien

Netz/Net - Alenquer, A235

Around Alenquer, Brasilien
Gäspande hane
Gäspande hane
Foto: Apistos Miguel
Hane
Hane
Foto: Sanyow Su
Hane
Hane
Foto: Choy Chee Seng
Hane
Hane
Foto: Sanyow Su
Hane
Hane
Foto: Daniel Gullberg
Hane
Hane
Foto: Ryan ODonnell
Hona
Hona
Foto: Arthur Cassidy Jr.
Hona med yngel
Hona med yngel
Foto: Sanyow Su
Par
Par
Foto: Sanyow Su

Anori,

Hane
Hane
Foto: Leif Johansson
Hane
Hane
Foto: Leif Johansen
Hane
Hane
Foto: Ricardo Britzker
Yngel
Yngel
Foto: Leif Johansen

Careiro da Várzea, Brasilien

Broad Black Caudal Seam - Careiro
Södra Sidoströmmar till Amazonfloden runt Careiro da Várzea, Brasilien
Hane
Hane
Foto: Florence Doudelet
Hane
Hane
Foto: Michael Negrini
Hane
Hane
Foto: Adam Thailand
Hane
Hane
Foto: Florence Doudelet
Hona
Hona
Foto: Florence Doudelet

Igarapé Açu, Brasilien

Igarapé Jacundá, Brasilien

Igarapé Mamuri Grande, Brasilien

Hane
Hane
Foto: Apistos Miguel
Hane
Hane
Foto: Apistos Miguel
Hona
Hona
Foto: Apistos Miguel
Hona
Hona
Foto: Apistos Miguel

Igarape Tijuco, Brasilien

Lago Cuipeua, Brasilien

Hane
Hane
Foto: Trakarn Karn Satuphap
Hane
Hane
Foto: Trakarn Karn Satuphap

Trakarn Satuphap

Lago Janauacá, Brasilien

Leticia, Colombia

Maniti, Peru

Red-agassizii, A234
Río Nanay, Supay, Ampiyacu, Maniti, Nedre Negro, Peru & Brasilien
Hane
Hane
Foto: Apistos Miguel
Hane
Hane
Foto: Apistos Miguel
Hona
Hona
Foto: Apistos Miguel

Paraná Manaquiri, Brasilien

Rio Ampiyacu, Peru

Rio Ampiyacu, Peru

Rio Apeú, Brasilien

Rio Corrientes, Ecuador

Hane
Hane
Foto: Mark Breeze
Hane
Hane
Foto: Mark Breeze
Hona
Hona
Foto: Mark Breeze

Rio Curuá, Brasilien

Hane
Hane
Foto: Adam Thailand
Hane
Hane
Foto: Adam Thailand

Rio Japurá, Brasilien

Rio Jari, Brasilien

Rio Juruá, Brasilien

Nedre Rio Juruá, Brasilien
Hane
Hane
Foto: Hopsun Chen
Hane
Hane
Foto: Hopsun Chen
Hane
Hane
Foto: Hopsun Chen
Hona
Hona
Foto: Hopsun Chen

Rio Jutaí, Brasilien

Hane
Hane
Foto: Apistos Miguel
Hane
Hane
Foto: Apistos Miguel
Hane
Hane
Foto: Apistos Miguel
Hane
Hane
Foto: Apistos Miguel
Hane
Hane
Foto: Apistos Miguel
Hona
Hona
Foto: Apistos Miguel
Hona
Hona
Foto: Apistos Miguel
Hona
Hona
Foto: Apistos Miguel
Närbild hane
Närbild hane
Foto: Apistos Miguel

Rio Madeira, Brasilien

Gold agassizii, Broad Black Caudal Seam - Madeira

Central och i nedre Rio Madeira, Porto Velho, Manicoré, Brasilien

Gold agassizii, Broad Black Caudal Seam - Madeira, Apistogramma cf. agassizii "Porto Velho", Apistogramma agassizii "Nova Olinda", Apistogramma agassizii "Rondonia"

Hane
Hane
Foto: Wasawat Junjaroen
Hane, A240, Manicore
Hane, A240, Manicore
Foto: Claire Bou
Hane, A240, Manicore
Hane, A240, Manicore
Foto: Claire Bou
Hane, A240, Manicore
Hane, A240, Manicore
Foto: Claire Bou
Hona, A240, Manicore
Hona, A240, Manicore
Foto: Claire Bou

Rio Nanay, Peru

Rio Negro, Brasilien

Rio Negro, Nedre, Brasilien

Rio Nhamunda, Brasilien

Rio Putumayo, Colombia, Brasilien

Río Tapiche, Peru

Rio Tefé, Brasilien

Orange
Nedre Rio Tefé, Brasilien
Foto: Apistos Miguel
Hane
Hane
Foto: Fabian Deuschle
Hane
Hane
Foto: Fabian Deuschle
Hane
Hane
Foto: Apistos Miguel
Hona
Hona
Foto: Fabian Deuschle

Rio Tigre, Peru

Flamenco
Nedre Río Tigre, Peru
Flamenco hane
Flamenco hane
Foto: Nicolas Blondeau
Flamenco hane
Flamenco hane
Foto: Nicolas Blondeau
Flamenco hona
Flamenco hona
Foto: Nicolas Blondeau

Río Tocantins, Brasilien

Broad Black Caudal Seam - Tocantins
Apistogramma agassizii "Belém", Apistogramma agassizii "Tucurui", Apistogramma agassizii "Gold-line"

Nedre Rio Tocantins, Brasilien
Hane
Hane
Foto: David Rejdemyhr
Hane
Hane
Foto: David Rejdemyhr
Hane
Hane
Foto: David Rejdemyhr
Hane
Hane
Foto: David Rejdemyhr
Hona
Hona
Foto: David Rejdemyhr
Hona
Hona
Foto: David Rejdemyhr
Närbild hane
Närbild hane
Foto: David Rejdemyhr
Par
Par
Foto: David Rejdemyhr
Yngel
Yngel
Foto: David Rejdemyhr

Rio Trombetas, Brasilien

Rio Ucayali, Peru

Rio Xingú, Brasilien

Rio Yavarí, Peru & Brasilien


Odlingsformer


Double Red

Hane
Hane
Foto: Sanyow Su
Hane
Hane
Foto: Goran Kljutic
Hane
Hane
Foto: Chandra Blignaut
Hane
Hane
Foto: Chandra Blignaut
Hona med yngel
Hona med yngel
Foto: Chandra Blignaut
Hona med yngel
Hona med yngel
Foto: Chandra Blignaut
Hona med yngel
Hona med yngel
Foto: Chandra Blignaut
Par
Par
Foto: Sanyow Su

Fire Red

Hane
Hane
Foto: Josefin Borglin
Hane
Hane
Foto: Linnea Lönn

Förädlad handelsform

Hona
Hona
Foto: Max Hoff


Felanmäl artbeskrivningen

Apistogramma agassizii i Ciklidbladet

Nummer Artikel
201802 Apistogramma
200501 Geophagus spec. ”tapajós orange head”
198802 Akvarierne hjemme hos meg
200201 Apistogramma agassizii
198905 Apistogramma agassizii
198104 Apistogramma agassizii
199904 Apistogramma elizabethae
198504 Apistogramma trifasciatum
198007 Brevet
201502 Byggandet av Khazad-dûm
201503 Cikliden Nr 150 - Apistogramma barlowi
197301 Ciklidernas populärnamn - och vad det nu månde betyda
197401 Ciklidfronten
198706 Ciklidinventering 1987
197805 Ciklidinventeringen: En sammanställning
200204 Cryptoheros sajica - Variationernas mästare
199004 Elis Frågehörna
196907 En favorit bland dvärgcikliderna Apistogramma agassizii
201504 Enkel måte å sette opp an Apistogramma-tank for nybegynnere
202002 Fem favoriter
201202 Fototävlingen
201204 Historien om mitt akvarie- och ciklidintresse
199709 Importnytt - Ciklidleken i Lerum
199309 Importnytt från Aquarium Malawi AB
199308 Importnytt från Aquarium Malawi AB
198303 Komplettering till Ciklidinventeringen 1982
200201 Ledare
200901 Miljön och akvaristiken
198606 Mina Apistogramma
198504 Mitt första Ciklidakvarium
197809 Moderfamilj hos dvärgciklider
197204 Moderfamilj hos dvärgciklider? : Ur TI-16-71
201504 Møte med Mark Breeze Apistogramma foredrag i Oslo
201601 NCS artregister
201803 Nybörjare på Apistogramma
201702 Nybörjare på sydamerikanska ciklider
198502 Nytt på Apistogramma- scenen del 2
198506 Om könsbestämmning hos fiskar
197110 Parbildning hos ciklider : Ur Datz 12, 1969, sid 358-360
199608 Resan till Amazonas
197309 Släktet Apistogramma
201803 Stipendieartikeln – Apistogramma
198710 Sydamerika en översikt Del 2
201703 Temperaturen på vattnet påverkar könsfördelningen hos Apistogramma
201901 Vad är ett biotopakvarium?
200904 Vad visste Charles Darwin om ciklider (samt några ord om Louis Agassiz)?
200803 Varför dvärgciklider? Sätt dvärgcikliderna i centrum!
201702 Vetenskapskrönikan