Fiskliv
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Apistogramma agassizii - Nordiska Ciklidsällskapet artregister

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Andrew Wood Text: David Rejdemyhr

Apistogramma agassizii
Regnbgsciklid, Agassizis Ciklid, A234, A235, A236, A237, A238, A239, A240, A241, A242


Släkte: Apistogramma
Art: agassizii
Grupp: Dvrgciklider
Beskrivning: Steindachner
År: 1875
Tidigare vetenskapligt namn: Geophagus agassizii, Apistogramma parva
Populärnamn: Regnbgsciklid, Agassizis Ciklid, A234, A235, A236, A237, A238, A239, A240, A241, A242
Geografiskt område: Sydamerika
Typlokal:

Curupira, Codajas, Rio Poti de São João, Lago Maximo, och Lago Manacapuru, Brasilien.


Utbredning:

Längs Rio Amazonas-Solimões från Peru genom Brasilien till flodområdet Rio Capim.Temperatur
25-29°C
Volym
80 cm & 100 l
Längd
6 cm
pH
5-7

Naturlig biotop

Finns ofta i långsamflytande, nära stillastående klar- och svartvattenbiotoper. Flodbottnen är ofta täckt av mängder med grenar och halvt förmultnade löv som bildar mängder med gömställen. Vattnet är i allmänhet mjukt och har ett lågt pH-värde.

Föda

I naturen äter de små vattenlevande insekter som de finner frisimmande eller då de bökar i bottensedimentet. I akvarium äter arten de flesta typer av flingfoder och pellets av de allra minsta storlekarna. Bjud också regelbundet på mygglarver, Artemia, Daphnia och annat fryst eller ännu hellre levande foder. Långvarig diet på torrfoder rekommenderas inte.

Könsskillnad

Hanen har kraftiga förlängda fenstrålar i rygg- och bröstfenorna, stjärtfenans spetsar är mer utdragna än honans. Hanen, som är väldigt färggrann, visar upp en mäktig ryggfena som är försedd med långa utdragna fenstrålar. Honorna uppvisar tydliga svarta markeringar på främre delen av bröstfenorna. Vid lek och speciellt vid yngelförsvar antar honan en för Apistogramma karakteristiskt gul färg och visar då upp en tydlig svart fläck på sidan av kroppen som antas signalera till ynglen var de kan finna skydd.

Akvariemiljö

Såsom för alla Apistogramma skall vattencirkulationen hållas vid ett minimum om inte helt stillastående. Inred akvariet med gott om gömställen och områden där arten kan få utlopp för sitt beteende att rota i bottensedimentet i jakt på föda. Undvik alltför stark belysning då det leder till en skygg art som du alltför sällan får se. Är akvariet stort nog kan flera grupper hållas., Då krävs också väl separerade områden med förtätade gömställen. Arten är förhållandevis tålig när det gäller olika vattenparametrar. I allmänhet trivs arten bäst med ett lägre pH (<6) som kan åstadkommas genom att filtrera vatten genom torv, ha stora mängder eklöv som byts ut då och då eller andra pH-sänkande metoder. Vattenbyten sker med fördel i små mängder men ofta för att hålla vattenvärdena så konstanta som möjligt. Även om det naturliga habitat Apistogramma vanligtvis lever saknar växter kan man med fördel plantera växter vilka inte kräver alltför mycket ljus, såsom; Microsorum, Taxiphyllum, Cryptocoryne & Anubias.

Beteende & lek

En aktiv, nyfiken och rörlig ciklid som utnyttjar även det större akvariet till fullo. Aggressionen mellan honor kan i för små akvarier leda till dödsfall. Ett par kan hållas i förhållandevis små akvarier. Som många Apistogramma är arten grottlekande och honan lägger rommen inne i grottan och hanen sprider sin säd utanför öppningen. Efter befruktningen gräver ofta honan igen den enda öppningen till grottan. Först när ynglen är frisimmande kommer de tillsammans ut i akvariet igen. Under tiden kan hanen, som är polygam haremslekare, leka med andra honor om sådana finns i akvariet. Det är därför lämpligt att hålla fler än en hona för varje hane. Könen på ynglen beror av främst temperatur men i viss mån av pH. Dessa beroenden varierar från art till art hos Apistogramma och för att få jämn fördelning hos A. agassizii är det lämpligt att hålla 26 grader medan pH är mindre viktigt. Ökat temperatur ger fler hannar.

Allmänt

Namngiven efter J. Louis R. Agassiz som ledde de expeditioner där typexemplaren av arten fångades. Arten har stor spridning och existerar i otaliga färgformer, varför det finns misstankar om att uppdelning av arten i fler arter kan komma att ske.Bli medlem!

Enbart medlemmar kan läsa Ciklidbladet online

Bli medlemHela artregistret sponsras avBli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem


Filmer

Foto: Trakarn Satuphap

Akvarium-varianter


Hane, hona och yngel


Hane Foto: Ernst van Genne

Hona Foto: Wilhelm Lubkowitz

: Hona med rom
Yngel : Hona med rom Foto: Erik hlander

Par


Fångstplatser


Alenquer

Around Alenquer, Brasilien

Gspande hane
Gspande hane Foto: Apistos Miguel

Hane
Hane Foto: Ryan ODonnell

Hane
Hane Foto: Daniel Gullberg

Hane
Hane Foto: Sanyow Su

Hane
Hane Foto: Choy Chee Seng

Hane
Hane Foto: Sanyow Su

Hona
Hona Foto: Arthur Cassidy Jr.

Hona med yngel
Hona med yngel Foto: Sanyow Su

Par
Par Foto: Sanyow SuCareiro da Vrzea

Sdra Sidostrmmar till Amazonfloden runt Careiro da Vrzea, Brasilien

Hane
Hane Foto: Florence Doudelet

Hane
Hane Foto: Adam Thailand

Hane
Hane Foto: Michael Negrini

Hane
Hane Foto: Florence Doudelet

Hona
Hona Foto: Florence DoudeletIgarap Au

Apistogramma agassizii "Lake Santarm", Apistogramma agassizii "bidos"

Igarap Au, Lago Jacund, Nedre Rio Tapajs, BrasilienIgarap Jacund

Apistogramma agassizii "Lake Santarm", Apistogramma agassizii "bidos"

Igarap Au, Lago Jacund, Nedre Rio Tapajs, BrasilienIgarape TijucoLago Cuipeua

Hane
Hane Foto: Trakarn Karn Satuphap

Hane
Hane Foto: Trakarn Karn Satuphap

Foto: Trakarn Satuphap

Akvarium-varianterLago Grande de Curuai

Sdra Sidostrmmar till Amazonfloden runt Curua, BrasilienLago Janauac

Sm strmmar som mynnar i Lago Janauac, BrasilienLeticia

Apistogramma agassizii "Tabatinga"

Sidostrmmar till Amazonfloden nra Leticia, ColombiaManiti

Ro Nanay, Supay, Ampiyacu, Maniti, Nedre Negro, Peru & Brasilien

Hane
Hane Foto: Apistos Miguel

Hane
Hane Foto: Apistos Miguel

Hona
Hona Foto: Apistos MiguelParan Manaquiri

Apistogramma cf. gephyra "Manaquiri"

Sdra Sidostrmmar till Amazonfloden nra Manaquiri, BrasilienRio Ampiyacu

Ro Ampiyacu, PeruRio Ampiyacu

Ro Nanay, Supay, Ampiyacu, Maniti, Nedre Negro, Peru & BrasilienRio Anori

Hane
Hane Foto: Ricardo Britzker

Hane
Hane Foto: Leif Johansen

Hane
Hane Foto: Leif Johansson

Yngel
Yngel Foto: Leif JohansenRio Ape

Apistogramma agassizii "Rio Ape"

Rio Ape, BrasilienRio Corrientes

Hane
Hane Foto: Mark Breeze

Hane
Hane Foto: Mark Breeze

Hona
Hona Foto: Mark BreezeRio Curu

Hane
Hane Foto: Adam Thailand

Hane
Hane Foto: Adam ThailandRio Japur

Nedre Rio Japur, centralt i Solomes, BrasilienRio Jari

Nedre Rio Jari, BrasilienRio Juru

Nedre Rio Juru, Brasilien

Hane
Hane Foto: Hopsun Chen

Hane
Hane Foto: Hopsun Chen

Hane
Hane Foto: Hopsun Chen

Hona
Hona Foto: Hopsun ChenRio Juta

Hane
Hane Foto: Apistos Miguel

Hane
Hane Foto: Apistos Miguel

Hane
Hane Foto: Apistos Miguel

Hane
Hane Foto: Apistos Miguel

Hane
Hane Foto: Apistos Miguel

Hona
Hona Foto: Apistos Miguel

Hona
Hona Foto: Apistos Miguel

Hona
Hona Foto: Apistos Miguel

Nrbild hane
Nrbild hane Foto: Apistos MiguelRio Madeira

Gold Agassizii, Apistogramma cf. agassizii "Porto Velho", Apistogramma agassizii "Nova Olinda", Apistogramma agassizii "Rondonia"

Central och i nedre Rio Madeira, Porto Velho Manicor, Brasilien

Hane
Hane Foto: Wasawat JunjaroenRio Maran

Ro Maraon, PeruRio Nanay

Ro Nanay, Supay, Ampiyacu, Maniti, Nedre Negro, Peru & BrasilienRio Negro

Rio Negro nedan mynningen av Rio Branco & Rio Caurs, BrasilienRio Negro, Nedre

Ro Nanay, Supay, Ampiyacu, Maniti, Nedre Negro, Peru & BrasilienRio Nhamunda

Apistogramma agassizii "Caurs", Apistogramma agassizii "Janauac"

Nedre Rio Nhamund, BrasilienRio Putumayo

Centralt Ro Putumayo, PeruRio Tamshiyacu

Apistogramma cf. agassizii "Butterfly"

Nedre Ro Tamshiyacu, PeruRio Tamshiyacu

Nedre Ucayali, nra Requina & Jenaro Herrera, Ro Tamshiyacu, Ro Tapiche?, PeruRio Tapajs (Itaituba)

Rio Tapajs near Itaituba, BrasilienRio Tapajs (Nedre)

Nedre Rio Tapajs, BrasilienRio Tapajs (Nedre)

Apistogramma agassizii "Lake Santarm", Apistogramma agassizii "bidos"

Igarap Au, Lago Jacund, Nedre Rio Tapajs, BrasilienRo Tapiche

Nedre Ucayali, nra Requina & Jenaro Herrera, Ro Tamshiyacu, Ro Tapiche?, PeruRio Tef

Nedre Rio Tef, Brasilien

Hane
Hane Foto: Apistos Miguel

Hane
Hane Foto: Fabian Deuschle

Hane
Hane Foto: Fabian Deuschle

Hona
Hona Foto: Fabian Deuschle

Nigerian Red
Nigerian Red Foto: Apistos MiguelRio Tigre

Nedre Ro Tigre, Peru

Red Spotted
Red Spotted Foto: Nicolas Blondeau

Red Spotted
Red Spotted Foto: Nicolas Blondeau

Red Spotted
Red Spotted Foto: Nicolas BlondeauRo Tocantins

Apistogramma agassizii "Belm", Apistogramma agassizii "Tucurui", Apistogramma agassizii "Gold-line"

Nedre Rio Tocantins, Brasilien

Hane
Hane Foto: David Rejdemyhr

Hane
Hane Foto: David Rejdemyhr

Hane
Hane Foto: David Rejdemyhr

Hane
Hane Foto: David Rejdemyhr

Hona
Hona Foto: David Rejdemyhr

Hona
Hona Foto: David Rejdemyhr

Nrbild hane
Nrbild hane Foto: David Rejdemyhr

Par
Par Foto: David Rejdemyhr

Yngel
Yngel Foto: David RejdemyhrRio Trombetas

Nedre Rio Trombetas, BrasilienRio Ucayali

Nedre Ucayali, nra Requina & Jenaro Herrera, Ro Tamshiyacu, Ro Tapiche?, PeruRio Xing

Nedre Rio Xingu, BrasilienRio Yavar

Ro Yavari, Peru

Odlingsformer


Double Red

Hane
Hane Foto: Sanyow Su

Hane
Hane Foto: Goran Kljutic

Par
Par Foto: Sanyow Su


Fire Red

Hane
Hane Foto: Josefin Borglin

Hane
Hane Foto: Linnea Lnn