Stuart Grant Cichlid Fund
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Apistogramma agassizii - Nordiska Ciklidsällskapet artregister

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Andrew Wood Text: David Rejdemyhr

Apistogramma agassizii
Regnbgsciklid, Agassizis Ciklid, A234, A235, A236, A237, A238, A239, A240, A241, A242


Släkte: Apistogramma
Art: agassizii
Grupp: Dvrgciklider
Beskrivning: Steindachner
År: 1875
Tidigare vetenskapligt namn: Geophagus agassizii, Apistogramma parva
Populärnamn: Regnbgsciklid, Agassizis Ciklid, A234, A235, A236, A237, A238, A239, A240, A241, A242
Geografiskt område: Sydamerika
Typlokal:

Curupira, Codajas, Rio Poti de São João, Lago Maximo, och Lago Manacapuru, Brasilien.


Utbredning:

Längs Rio Amazonas-Solimões från Peru genom Brasilien till flodområdet Rio Capim.Temperatur
25-29°C
Volym
80 cm & 100 l
Längd
6 cm
pH
5-7

Naturlig biotop

Finns ofta i långsamflytande, nära stillastående klar- och svartvattenbiotoper. Flodbottnen är ofta täckt av mängder med grenar och halvt förmultnade löv som bildar mängder med gömställen. Vattnet är i allmänhet mjukt och har ett lågt pH-värde.

Föda

I naturen äter de små vattenlevande insekter som de finner frisimmande eller då de bökar i bottensedimentet. I akvarium äter arten de flesta typer av flingfoder och pellets av de allra minsta storlekarna. Bjud också regelbundet på mygglarver, Artemia, Daphnia och annat fryst eller ännu hellre levande foder. Långvarig diet på torrfoder rekommenderas inte.

Könsskillnad

Hanen har kraftiga förlängda fenstrålar i rygg- och bröstfenorna, stjärtfenans spetsar är mer utdragna än honans. Hanen, som är väldigt färggrann, visar upp en mäktig ryggfena som är försedd med långa utdragna fenstrålar. Honorna uppvisar tydliga svarta markeringar på främre delen av bröstfenorna. Vid lek och speciellt vid yngelförsvar antar honan en för Apistogramma karakteristiskt gul färg och visar då upp en tydlig svart fläck på sidan av kroppen som antas signalera till ynglen var de kan finna skydd.

Akvariemiljö

Såsom för alla Apistogramma skall vattencirkulationen hållas vid ett minimum om inte helt stillastående. Inred akvariet med gott om gömställen och områden där arten kan få utlopp för sitt beteende att rota i bottensedimentet i jakt på föda. Undvik alltför stark belysning då det leder till en skygg art som du alltför sällan får se. Är akvariet stort nog kan flera grupper hållas., Då krävs också väl separerade områden med förtätade gömställen. Arten är förhållandevis tålig när det gäller olika vattenparametrar. I allmänhet trivs arten bäst med ett lägre pH (<6) som kan åstadkommas genom att filtrera vatten genom torv, ha stora mängder eklöv som byts ut då och då eller andra pH-sänkande metoder. Vattenbyten sker med fördel i små mängder men ofta för att hålla vattenvärdena så konstanta som möjligt. Även om det naturliga habitat Apistogramma vanligtvis lever saknar växter kan man med fördel plantera växter vilka inte kräver alltför mycket ljus, såsom; Microsorum, Taxiphyllum, Cryptocoryne & Anubias.

Beteende & lek

En aktiv, nyfiken och rörlig ciklid som utnyttjar även det större akvariet till fullo. Aggressionen mellan honor kan i för små akvarier leda till dödsfall. Ett par kan hållas i förhållandevis små akvarier. Som många Apistogramma är arten grottlekande och honan lägger rommen inne i grottan och hanen sprider sin säd utanför öppningen. Efter befruktningen gräver ofta honan igen den enda öppningen till grottan. Först när ynglen är frisimmande kommer de tillsammans ut i akvariet igen. Under tiden kan hanen, som är polygam haremslekare, leka med andra honor om sådana finns i akvariet. Det är därför lämpligt att hålla fler än en hona för varje hane. Könen på ynglen beror av främst temperatur men i viss mån av pH. Dessa beroenden varierar från art till art hos Apistogramma och för att få jämn fördelning hos A. agassizii är det lämpligt att hålla 26 grader medan pH är mindre viktigt. Ökat temperatur ger fler hannar.

Allmänt

Namngiven efter J. Louis R. Agassiz som ledde de expeditioner där typexemplaren av arten fångades. Arten har stor spridning och existerar i otaliga färgformer, varför det finns misstankar om att uppdelning av arten i fler arter kan komma att ske.Bli medlem!

Enbart medlemmar kan läsa Ciklidbladet online

Bli medlemHela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Filmer

Foto: Jonas Elofsson

Foto: Trakarn Satuphap

Akvarium-varianter

Foto: Aquarium Co-Op

Apistogramma agassizii "Fire Red"

Foto: ?????????? ???????

Apistogramma agassizii "Fire Red"


Hane, hona och yngel


Hane Foto: Ernst van Genne

Hona Foto: Wilhelm Lubkowitz

: Hona med rom
Yngel : Hona med rom Foto: Erik hlander

Fångstplatser


Alenquer

Around Alenquer, Brasilien

Gspande hane
Gspande hane Foto: Apistos Miguel

Hane
Hane Foto: Ryan ODonnell

Hane
Hane Foto: Daniel Gullberg

Hane
Hane Foto: Sanyow Su

Hane
Hane Foto: Choy Chee Seng

Hane
Hane Foto: Sanyow Su

Hona
Hona Foto: Arthur Cassidy Jr.

Hona med yngel
Hona med yngel Foto: Sanyow Su

Par
Par Foto: Sanyow Su


Careiro da Vrzea

Sdra Sidostrmmar till Amazonfloden runt Careiro da Vrzea, Brasilien

Hane
Hane Foto: Florence Doudelet

Hane
Hane Foto: Adam Thailand

Hane
Hane Foto: Michael Negrini

Hane
Hane Foto: Florence Doudelet

Hona
Hona Foto: Florence Doudelet


Igarap Au

Apistogramma agassizii "Lake Santarm", Apistogramma agassizii "bidos"

Igarap Au, Lago Jacund, Nedre Rio Tapajs, Brasilien


Igarap Jacund

Apistogramma agassizii "Lake Santarm", Apistogramma agassizii "bidos"

Igarap Au, Lago Jacund, Nedre Rio Tapajs, Brasilien


Igarape Tijuco


Lago Cuipeua

Hane
Hane Foto: Trakarn Karn Satuphap

Hane
Hane Foto: Trakarn Karn Satuphap


Lago Grande de Curuai

Sdra Sidostrmmar till Amazonfloden runt Curua, Brasilien


Lago Janauac

Sm strmmar som mynnar i Lago Janauac, Brasilien


Leticia

Apistogramma agassizii "Tabatinga"

Sidostrmmar till Amazonfloden nra Leticia, Colombia


Maniti

Ro Nanay, Supay, Ampiyacu, Maniti, Nedre Negro, Peru & Brasilien

Hane
Hane Foto: Apistos Miguel

Hane
Hane Foto: Apistos Miguel

Hona
Hona Foto: Apistos Miguel


Paran Manaquiri

Apistogramma cf. gephyra "Manaquiri"

Sdra Sidostrmmar till Amazonfloden nra Manaquiri, Brasilien


Rio Ampiyacu

Ro Ampiyacu, Peru


Rio Ampiyacu

Ro Nanay, Supay, Ampiyacu, Maniti, Nedre Negro, Peru & Brasilien


Rio Anori

Hane
Hane Foto: Ricardo Britzker

Hane
Hane Foto: Leif Johansen

Hane
Hane Foto: Leif Johansson

Yngel
Yngel Foto: Leif Johansen


Rio Ape

Apistogramma agassizii "Rio Ape"

Rio Ape, Brasilien


Rio Corrientes

Hane
Hane Foto: Mark Breeze

Hane
Hane Foto: Mark Breeze

Hona
Hona Foto: Mark Breeze


Rio Curu

Hane
Hane Foto: Adam Thailand

Hane
Hane Foto: Adam Thailand


Rio Japur

Nedre Rio Japur, centralt i Solomes, Brasilien


Rio Jari

Nedre Rio Jari, Brasilien


Rio Juru

Nedre Rio Juru, Brasilien

Hane
Hane Foto: Hopsun Chen

Hane
Hane Foto: Hopsun Chen

Hane
Hane Foto: Hopsun Chen

Hona
Hona Foto: Hopsun Chen


Rio Juta

Hane
Hane Foto: Apistos Miguel

Hane
Hane Foto: Apistos Miguel

Hane
Hane Foto: Apistos Miguel

Hane
Hane Foto: Apistos Miguel

Hane
Hane Foto: Apistos Miguel

Hona
Hona Foto: Apistos Miguel

Hona
Hona Foto: Apistos Miguel

Hona
Hona Foto: Apistos Miguel

Nrbild hane
Nrbild hane Foto: Apistos Miguel


Rio Madeira

Gold Agassizii, Apistogramma cf. agassizii "Porto Velho", Apistogramma agassizii "Nova Olinda", Apistogramma agassizii "Rondonia"

Central och i nedre Rio Madeira, Porto Velho Manicor, Brasilien

Hane
Hane Foto: Wasawat Junjaroen


Rio Maran

Ro Maraon, Peru


Rio Nanay

Ro Nanay, Supay, Ampiyacu, Maniti, Nedre Negro, Peru & Brasilien


Rio Negro

Rio Negro nedan mynningen av Rio Branco & Rio Caurs, Brasilien


Rio Negro, Nedre

Ro Nanay, Supay, Ampiyacu, Maniti, Nedre Negro, Peru & Brasilien


Rio Nhamunda

Apistogramma agassizii "Caurs", Apistogramma agassizii "Janauac"

Nedre Rio Nhamund, Brasilien


Rio Putumayo

Centralt Ro Putumayo, Peru


Rio Tamshiyacu

Apistogramma cf. agassizii "Butterfly"

Nedre Ro Tamshiyacu, Peru


Rio Tamshiyacu

Nedre Ucayali, nra Requina & Jenaro Herrera, Ro Tamshiyacu, Ro Tapiche?, Peru


Rio Tapajs (Itaituba)

Rio Tapajs near Itaituba, Brasilien


Rio Tapajs (Nedre)

Nedre Rio Tapajs, Brasilien


Rio Tapajs (Nedre)

Apistogramma agassizii "Lake Santarm", Apistogramma agassizii "bidos"

Igarap Au, Lago Jacund, Nedre Rio Tapajs, Brasilien


Ro Tapiche

Nedre Ucayali, nra Requina & Jenaro Herrera, Ro Tamshiyacu, Ro Tapiche?, Peru


Rio Tef

Nedre Rio Tef, Brasilien

Hane
Hane Foto: Apistos Miguel

Hane
Hane Foto: Fabian Deuschle

Hane
Hane Foto: Fabian Deuschle

Hona
Hona Foto: Fabian Deuschle

Nigerian Red
Nigerian Red Foto: Apistos Miguel


Rio Tigre

Nedre Ro Tigre, Peru

Red Spotted
Red Spotted Foto: Nicolas Blondeau

Red Spotted
Red Spotted Foto: Nicolas Blondeau

Red Spotted
Red Spotted Foto: Nicolas Blondeau


Ro Tocantins

Apistogramma agassizii "Belm", Apistogramma agassizii "Tucurui", Apistogramma agassizii "Gold-line"

Nedre Rio Tocantins, Brasilien

Hane
Hane Foto: David Rejdemyhr

Hane
Hane Foto: David Rejdemyhr

Hane
Hane Foto: David Rejdemyhr

Hane
Hane Foto: David Rejdemyhr

Hona
Hona Foto: David Rejdemyhr

Hona
Hona Foto: David Rejdemyhr

Nrbild hane
Nrbild hane Foto: David Rejdemyhr

Par
Par Foto: David Rejdemyhr

Yngel
Yngel Foto: David Rejdemyhr


Rio Trombetas

Nedre Rio Trombetas, Brasilien


Rio Ucayali

Nedre Ucayali, nra Requina & Jenaro Herrera, Ro Tamshiyacu, Ro Tapiche?, Peru


Rio Xing

Nedre Rio Xingu, Brasilien


Rio Yavar

Ro Yavari, Peru
Odlingsformer


Double Red

Hane
Hane Foto: Sanyow Su

Hane
Hane Foto: Goran Kljutic

Par
Par Foto: Sanyow Su


Fire Red

Hane
Hane Foto: Josefin Borglin

Hane
Hane Foto: Linnea Lnn