Sandby Ciklidhobby
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Andrew Wood
Text: David Rejdemyhr

Apistogramma agassizii
Regnbågsciklid, Agassizis Ciklid, A234, A235, A236, A237, A238, A239, A240, A241, A242


Släkte: Apistogramma
Art: agassizii
Grupp: Dvärgciklider
Beskrivning: Steindachner
År: 1875
Tidigare vetenskapligt namn: Geophagus agassizii, Apistogramma parva
Populärnamn: Regnbågsciklid, Agassizis Ciklid, A234, A235, A236, A237, A238, A239, A240, A241, A242
Geografiskt område: Sydamerika
Typlokal: Curupira, Codajas, Rio Poti de São João, Lago Maximo, och Lago Manacapuru, Brasilien.
Utbredning: Längs Rio Amazonas-Solimões från Peru genom Brasilien till flodområdet Rio Capim.

Temperatur
25-29°C
Volym
80 cm & 100 l
Längd
6 cm
pH
5-7

Naturlig biotop

Finns ofta i långsamflytande, nära stillastående klar- och svartvattenbiotoper. Flodbottnen är ofta täckt av mängder med grenar och halvt förmultnade löv som bildar mängder med gömställen. Vattnet är i allmänhet mjukt och har ett lågt pH-värde.

Föda

I naturen äter de små vattenlevande insekter som de finner frisimmande eller då de bökar i bottensedimentet. I akvarium äter arten de flesta typer av flingfoder och pellets av de allra minsta storlekarna. Bjud också regelbundet på mygglarver, Artemia, Daphnia och annat fryst eller ännu hellre levande foder. Långvarig diet på torrfoder rekommenderas inte.

Könsskillnad

Hanen har kraftiga förlängda fenstrålar i rygg- och bröstfenorna, stjärtfenans spetsar är mer utdragna än honans. Hanen, som är väldigt färggrann, visar upp en mäktig ryggfena som är försedd med långa utdragna fenstrålar. Honorna uppvisar tydliga svarta markeringar på främre delen av bröstfenorna. Vid lek och speciellt vid yngelförsvar antar honan en för Apistogramma karakteristiskt gul färg och visar då upp en tydlig svart fläck på sidan av kroppen som antas signalera till ynglen var de kan finna skydd.

Akvariemiljö

Såsom för alla Apistogramma skall vattencirkulationen hållas vid ett minimum om inte helt stillastående. Inred akvariet med gott om gömställen och områden där arten kan få utlopp för sitt beteende att rota i bottensedimentet i jakt på föda. Undvik alltför stark belysning då det leder till en skygg art som du alltför sällan får se. Är akvariet stort nog kan flera grupper hållas., Då krävs också väl separerade områden med förtätade gömställen. Arten är förhållandevis tålig när det gäller olika vattenparametrar. I allmänhet trivs arten bäst med ett lägre pH (<6) som kan åstadkommas genom att filtrera vatten genom torv, ha stora mängder eklöv som byts ut då och då eller andra pH-sänkande metoder. Vattenbyten sker med fördel i små mängder men ofta för att hålla vattenvärdena så konstanta som möjligt. Även om det naturliga habitat Apistogramma vanligtvis lever saknar växter kan man med fördel plantera växter vilka inte kräver alltför mycket ljus, såsom; Microsorum, Taxiphyllum, Cryptocoryne & Anubias.

Beteende & lek

En aktiv, nyfiken och rörlig ciklid som utnyttjar även det större akvariet till fullo. Aggressionen mellan honor kan i för små akvarier leda till dödsfall. Ett par kan hållas i förhållandevis små akvarier. Som många Apistogramma är arten grottlekande och honan lägger rommen inne i grottan och hanen sprider sin säd utanför öppningen. Efter befruktningen gräver ofta honan igen den enda öppningen till grottan. Först när ynglen är frisimmande kommer de tillsammans ut i akvariet igen. Under tiden kan hanen, som är polygam haremslekare, leka med andra honor om sådana finns i akvariet. Det är därför lämpligt att hålla fler än en hona för varje hane. Könen på ynglen beror av främst temperatur men i viss mån av pH. Dessa beroenden varierar från art till art hos Apistogramma och för att få jämn fördelning hos A. agassizii är det lämpligt att hålla 26 grader medan pH är mindre viktigt. Ökat temperatur ger fler hannar.

Allmänt

Namngiven efter J. Louis R. Agassiz som ledde de expeditioner där typexemplaren av arten fångades. Arten har stor spridning och existerar i otaliga färgformer, varför det finns misstankar om att uppdelning av arten i fler arter kan komma att ske.

Litteratur

Litteratur
Steindachner, Franz. 1875. "Beiträge der Kenntniss der Chromiden des Amazonenstromes". Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Mathematisch-Naturwissenschaftliche Classe. v. 71.

Ahl, Ernst. 1931. "Neue Süsswasserfische aus dem Stromgebiet des Amazonenstromes. Sitzungsber". Sitzungsberichte der Gesellschaft naturforschender Freunde in Berlin.

Koslowski, Ingo. 2002. "Die Buntbarsche Amerikas – Band 2: Apistogramma & Co". Verlag Eugen Ulmer GmbH & Co. Stuttgart.

Römer, Uwe. 2006. "Evolution and Biogeography of Neotropical Cichlids of the Genus Apistogramma (Regan, 1913) (Teleostei: Perciformes)". Cichlid Atlas 2: Natural History of South American Dwarf Cichlids – Volume 2.

Staeck, Wolfgang. 2003. "Cichliden Lexikon, Teil 3: Südamerikanische Zwergbuntbarsche". Dähne Verlag, Ettlingen, Germany. v. 3.

Stawikowski, Rainer. 2005. "Datz-Special Publication: Südamerikanische Zwergcichliden/South American Dwarf Cichlids". Eugen Ulmer KG, Stuttgart.

Römer, U. & Beisenhertz, W. 1994. Environmental determination of sex in Apistogramma (Cichlidae) and two other freshwater fishes (Teleostei).

Kullander, S. O. 1986. Cichlid fishes of the Amazon River drainage of Peru - Department of Vertebrate Zoology, Research Division, Swedish Museum of Natural History, Stockholm, Sweden, 394 p.

Kullander, S. O. 2003. Checklist of the Freshwater Fishes of South and Central America - Porto Alegre: EDIPUCRS, Brasil Cichlidae (Cichlids). In R.E. Reis, S.O. Kullander and C.J. Ferraris, Jr.

Römer, U. 2006. Cichlid Atlas Volume 2. - Mergus Verlag GmBH, Melle, Germany.


Bli medlem!

Enbart medlemmar kan läsa Ciklidbladet online

Bli medlem


Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se

Hane

Foto: Ernst van Genne

Hona

Foto: Wilhelm Lubkowitz

: Hona med rom

Yngel : Hona med rom

Foto: Erik Åhlander

a_agassizii02-utfargad_hane-max_hoff.jpg

Utfärgad hane

Foto: Max Hoff

a_agassizii01parvf-sanyow_su.jpg

Vildfångat par

Foto: Sanyow Su

A_agassizii02-Hane-Jonas_Elofsson.jpg

hane

Foto: Jonas Elofsson

Film av: Jonas Elofsson

Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Apistogramma agassizii

Rio Tefé - Orange

Nedre Rio Tefé, Brasilien

Foto: Apistos Miguel
Hane
Foto: Apistos Miguel
Hane
Foto: Fabian Deuschle
Hane
Foto: Fabian Deuschle
Hona
Foto: Fabian Deuschle

Rio Japurá

Nedre Rio Japurá, centralt i Solomões, Brasilien

Skicka in bild på Apistogramma agassizii , Rio Japurá

Rio Juruá

Nedre Rio Juruá, Brasilien
Hane
Foto: Hopsun Chen
Hane
Foto: Hopsun Chen
Hona
Foto: Hopsun Chen
Hane
Foto: Hopsun Chen

Leticia

Apistogramma agassizii "Tabatinga"

Sidoströmmar till Amazonfloden nära Leticia, Colombia

Skicka in bild på Apistogramma agassizii , Leticia


Rio Nanay - Red, A234

Río Nanay, Supay, Ampiyacu, Maniti, Nedre Negro, Peru & Brasilien

Skicka in bild på Apistogramma agassizii , Rio Nanay

Rio Tamshiyacu - Butterfly

Apistogramma cf. agassizii "Butterfly"

Nedre Río Tamshiyacu, Peru

Skicka in bild på Apistogramma agassizii , Rio Tamshiyacu

Rio Tigre - Flamenco

Nedre Río Tigre, Peru

Foto: Nicolas Blondeau

Foto: Nicolas Blondeau

Foto: Nicolas BlondeauRio Apeú - Broad Black Caudal Seam - Apeú

Apistogramma agassizii "Rio Apeú"

Rio Apeú, Brasilien

Skicka in bild på Apistogramma agassizii , Rio Apeú

Careiro da Várzea - Broad Black Caudal Seam - Careiro

Södra Sidoströmmar till Amazonfloden runt Careiro da Várzea, Brasilien
Hane
Foto: Florence Doudelet
Hane
Foto: Adam Thailand
Hona
Foto: Florence Doudelet
Hane
Foto: Michael Negrini
Hane
Foto: Florence Doudelet

Lago Grande de Curuai - Broad Black Caudal Seam

Södra Sidoströmmar till Amazonfloden runt Curuaí, Brasilien

Skicka in bild på Apistogramma agassizii , Lago Grande de Curuai

Rio Tapajós (Itaituba) - Broad Black Caudal Seam - Itaituba

Rio Tapajós near Itaituba, Brasilien

Skicka in bild på Apistogramma agassizii , Rio Tapajós (Itaituba)

Lago Janauacá - Broad Black Caudal Edge

Små strömmar som mynnar i Lago Janauacá, Brasilien

Skicka in bild på Apistogramma agassizii , Lago Janauacá

Rio Madeira - Broad Black Caudal Seam - Maderia, A240

Gold Agassizii, Apistogramma cf. agassizii "Porto Velho", Apistogramma agassizii "Nova Olinda", Apistogramma agassizii "Rondonia"

Central och i nedre Rio Madeira, Porto Velho – Manicoré, Brasilien
Hane
Foto: Wasawat Junjaroen

Paraná Manaquiri - Broad Black Caudal Seam - Manaquiri

Apistogramma cf. gephyra "Manaquiri"

Södra Sidoströmmar till Amazonfloden nära Manaquiri, Brasilien

Skicka in bild på Apistogramma agassizii , Paraná Manaquiri

Igarapé Jacundá - Broad Black Caudal Seam - Tapajós, A236

Apistogramma agassizii "Lake Santarém", Apistogramma agassizii "Óbidos"

Igarapé Açu, Lago Jacundá, Nedre Rio Tapajós, Brasilien

Skicka in bild på Apistogramma agassizii , Igarapé Jacundá

Rio Tapajós (Nedre) - Broad Black Caudal Seam - Tapajós Rotrücken

Nedre Rio Tapajós, Brasilien

Skicka in bild på Apistogramma agassizii , Rio Tapajós (Nedre)

Río Tocantins - Broad Black Caudal Seam - Tocantins

Apistogramma agassizii "Belém", Apistogramma agassizii "Tucurui", Apistogramma agassizii "Gold-line"

Nedre Rio Tocantins, Brasilien
Hane
Foto: David Rejdemyhr
Hane
Foto: David Rejdemyhr
Hona
Foto: David Rejdemyhr
Yngel
Foto: David Rejdemyhr
Hane
Foto: David Rejdemyhr
Hona
Foto: David Rejdemyhr
Par
Foto: David Rejdemyhr
Närbild hane
Foto: David Rejdemyhr
Hane
Foto: David Rejdemyhr

Rio Xingú - Broad Black Caudal Seam - Xingu

Nedre Rio Xingu, Brasilien

Skicka in bild på Apistogramma agassizii , Rio Xingú


Alenquer - Netz/Net - Alenquer, A235

Around Alenquer, Brasilien
Hane
Foto: Ryan ODonnell
Hane
Foto: Daniel Gullberg
Hona
Foto: Arthur Cassidy Jr.
Hona med yngel
Foto: Sanyow Su
Hane
Foto: Sanyow Su
Hane
Foto: Choy Chee Seng
Par
Foto: Sanyow Su
Gäspande hane
Foto: Apistos Miguel
Hane
Foto: Sanyow Su

Netz Net - Januari

Nedre Rio Januari, Brasilien

Foto: David Rejdemyhr

Foto: David Rejdemyhr

Rio Jari - Netz/Net - Jari

Nedre Rio Jari, Brasilien

Skicka in bild på Apistogramma agassizii , Rio Jari

Rio Negro - Netz/Net - Negro

Rio Negro nedan mynningen av Rio Branco & Rio Caurés, Brasilien

Skicka in bild på Apistogramma agassizii , Rio Negro

Rio Nhamunda - Netz/Net - Nhamundá

Apistogramma agassizii "Caurés", Apistogramma agassizii "Janauacá"

Nedre Rio Nhamundá, Brasilien

Skicka in bild på Apistogramma agassizii , Rio Nhamunda

Rio Trombetas - Netz/NEt - Trombetas, A237

Nedre Rio Trombetas, Brasilien

Skicka in bild på Apistogramma agassizii , Rio Trombetas

Rio Tamshiyacu - Pastel, A239

Nedre Ucayali, nära Requina & Jenaro Herrera, Río Tamshiyacu, Río Tapiche?, Peru

Skicka in bild på Apistogramma agassizii , Rio Tamshiyacu

Rio Anori

Hane
Foto: Ricardo Britzker
Hane
Foto: Leif Johansen
Yngel
Foto: Leif Johansen
Hane
Foto: Leif Johansson

Rio Corrientes

Hane
Foto: Mark Breeze
Hane
Foto: Mark Breeze
Hona
Foto: Mark Breeze

Rio Tapajós (Nedre) - Broad Black Caudal Seam - Tapajós, A236

Apistogramma agassizii "Lake Santarém", Apistogramma agassizii "Óbidos"

Igarapé Açu, Lago Jacundá, Nedre Rio Tapajós, Brasilien

Skicka in bild på Apistogramma agassizii , Rio Tapajós (Nedre)

Igarapé Açu - Broad Black Caudal Seam - Tapajós, A236

Apistogramma agassizii "Lake Santarém", Apistogramma agassizii "Óbidos"

Igarapé Açu, Lago Jacundá, Nedre Rio Tapajós, Brasilien

Skicka in bild på Apistogramma agassizii , Igarapé Açu

Rio Ucayali - Pastel, A239

Nedre Ucayali, nära Requina & Jenaro Herrera, Río Tamshiyacu, Río Tapiche?, Peru

Skicka in bild på Apistogramma agassizii , Rio Ucayali

Río Tapiche - Pastel, A239

Nedre Ucayali, nära Requina & Jenaro Herrera, Río Tamshiyacu, Río Tapiche?, Peru

Skicka in bild på Apistogramma agassizii , Río Tapiche

Rio Ampiyacu - Red, A234

Río Nanay, Supay, Ampiyacu, Maniti, Nedre Negro, Peru & Brasilien

Skicka in bild på Apistogramma agassizii , Rio Ampiyacu

Rio Negro, Nedre - Red, A234

Río Nanay, Supay, Ampiyacu, Maniti, Nedre Negro, Peru & Brasilien

Skicka in bild på Apistogramma agassizii , Rio Negro, Nedre

Maniti - Red, A234

Río Nanay, Supay, Ampiyacu, Maniti, Nedre Negro, Peru & Brasilien
Hane
Foto: Apistos Miguel
Hane
Foto: Apistos Miguel
Hona
Foto: Apistos Miguel

Rio Curuá

Hane
Foto: Adam Thailand
Hane
Foto: Adam Thailand


Lago Cuipeua

Hane
Foto: Trakarn Karn Satuphap
Hane
Foto: Trakarn Karn Satuphap
Film av: Trakarn Satuphap

Rio Jutaí

Hane
Foto: Apistos Miguel
Hane
Foto: Apistos Miguel
Hane
Foto: Apistos Miguel
Hane
Foto: Apistos Miguel
Hane
Foto: Apistos Miguel
Närbild hane
Foto: Apistos Miguel
Hona
Foto: Apistos Miguel
Hona
Foto: Apistos Miguel
Hona
Foto: Apistos Miguel

Odlingsformer för Apistogramma agassizii

Fire Red

Hane
Foto: Josefin Borglin
Hane
Foto: Linnea Lönn

Double Red

Par
Foto: Sanyow Su
Hane
Foto: Sanyow Su
Hane
Foto: Goran Kljutic