Stuart Grant Cichlid Fund
Västafrika - Nordiska Ciklidsällskapet

Västafrika

Fakta

Västafrika, området omfattas i norr av Nigers flodsystem, Kongodeltat fram till Viktoriafallen i öster, övre Zambesi och ned till Oranjefloden i söder. Som Västafrika har vi valt att ta upp Västafrika, Kamerun och Gabon, Kongo, Angola. Bland de sk. västafrikanska cikliderna kan man hitta många olika beteenden, lekmetoder och storlekar på cikliderna. Förekomsten är i de stora floderna. Den vanligaste cikliden från Västafrika är palettcikliden- Pelvicachromis pulcher. Den blir inte så stor och är fredlig när den inte leker.
Sponsrad av
v28.jpg
Släktet Nanochromis omfattar ett mindre antal arter där beteendet påminner om palettciklidernas, men de anses svårare och är därför ovanligare. De vill, för att trivas bra, ha rätt surt vatten. De vanligaste arterna är kongocikliden, N. parilus, och N. transvestitus. I de starkare strömmarna och forsarna har Lejonhuvudcikliden, Steatocranus casuarius, anpassat sig genom att deras simblåsa tillbakabildats något så att de har ett ryckigt simsätt. Man finner också flera olika tilapiiner på dessa platser. De flesta tilapiiner är stora fiskar, men flera tex. Tilapia joka blir inte fullt så stora.

Utbredning

Västafrika
Västafrika

Fångstplatser


Film

Hemichromis sp, vaktande yngel


Film av: Aqua Marine

Mungoflodens undervattenvärld


Film av: Michel Keijman

Undervattensmiljöer med ciklider, Kamerun.


Film av: Michel Keijman

Arter inom området

Image
© Kjell Fohrman
Anomalochromis thomasi
Thomasciklid, Tomasciklid, Tomatciklid, African Butterfly Cichlid
Temperatur 23-27°C
Volym 80 cm & 100 l
Längd 8 cm
pH 6-8
Image
© Michel Keijman
Temperatur 24-27°C
Volym 80 cm & 150 l
Längd 10 cm
pH 6,5-7
Image
© Anton Lamboj
Temperatur 24-26°C
Volym 80 cm & 150 l
Längd 10 cm
pH 6-7,5
Image
© Michael Persson
Chromidotilapia guntheri
Munruvande palettciklid, Günthers munruvare
Temperatur 23-26°C
Volym 100 cm & 150 l
Längd 15 cm
pH 6-7.5
Image
Temperatur 23-26°C
Volym 100 cm & 150 l
Längd 7 cm
pH 6-7,5
Image
Temperatur 24-28°C
Volym 120 cm & 300 l
Längd 18 cm
pH 7
Image
Temperatur 24-28°C
Volym 110 cm & 300 l
Längd 18 cm
pH 7
Image
© Anton Lamboj
Temperatur 24-29°C
Volym 80 cm & 150 l
Längd 12 cm
pH 6-8
Image
© Anton Lamboj
Temperatur 23-28°C
Volym 80 cm & 120 l
Längd 9 cm
pH 6-7,5
Image
© Anton Lamboj
Temperatur 23-28°C
Volym 110 cm & 200 l
Längd 15 cm
pH 6-7
Image
© Anton Lamboj
Temperatur 23-28°C
Volym 240 cm & 1000 l
Längd 35 cm
pH 6-7,5
Image
© Joop Clement
Temperatur 23-29°C
Volym 200 cm & 720 l
Längd 25 cm
pH 6-7,5
Image
Temperatur 23-28°C
Volym 120 cm & 300 l
Längd 17 cm
pH 6-7,5
Image
© Michael Negrini
Temperatur 22-28°C
Volym 200 cm & 720 l
Längd 28 cm
pH 6-7,5
Image
© Joop Clement
Temperatur 23-29°C
Volym 160 cm & 540 l
Längd 20 cm
pH 6-7,5
Image
© Michel Keijman
Temperatur 23-28°C
Volym 200 cm & 720 l
Längd 25 cm
pH 6-7,5
Image
Temperatur 22-25°C
Volym 160 cm & 540 l
Längd 25 cm
pH 6,5-7
Image
Temperatur 22-25°C
Volym 110 cm & 200 l
Längd 11 cm
pH 6.5-7
Image
Temperatur 25-30°C
Volym 80 cm & 150 l
Längd 12 cm
pH 6-8
Image
© Michel Keijman
Temperatur 24-29°C
Volym 200 cm & 720 l
Längd 25 cm
pH 6-7
Image
Temperatur 22-25°C
Volym 130 cm & 400 l
Längd 18 cm
pH 6.5-7
Image
© Klaus Steinhaus
Temperatur 23-28°C
Volym 60 cm & 100 l
Längd 10 cm
pH 6-7,5
Image
© Michel Keijman
Temperatur 25-29°C
Volym 130 cm & 400 l
Längd 22 cm
pH 6-8
Image
Temperatur 23-28°C
Volym 80 cm & 120 l
Längd 9 cm
pH 6-7,5
Image
© Jan Sørensen
Temperatur 23-30°C
Volym 120 cm & 400 l
Längd 20 cm
pH 5-8
Image
© Albin Ekenberg
Temperatur 23-28°C
Volym 200 cm & 720 l
Längd 25 cm
pH 6-7,5
Image
© Michel Keijman
Temperatur 24-27°C
Volym 200 cm & 720 l
Längd 25 cm
pH 7-8
Image
© Joe Cutler
Temperatur 25-31°C
Volym 80 cm & 150 l
Längd 15 cm
pH 7-8
Image
© Michael Persson
Temperatur 23-26°C
Volym 100 cm & 150 l
Längd 15 cm
pH 6.5-7
Image
© Anton Lamboj
Temperatur 28°C
Volym 100 cm & 150 l
Längd 10 cm
pH 7
Image
© Anton Lamboj
Temperatur 24-28°C
Volym 80 cm & 120 l
Längd 15 cm
pH 6-7
Image
© Kim Pedersen
Temperatur 23-29°C
Volym 60 cm & 100 l
Längd 10 cm
pH 6-7,5
Image
© Anton Lamboj
Temperatur 24-26°C
Volym 50 cm & 80 l
Längd 7 cm
pH 6-7,5
Image
© Michel Keijman
Temperatur 23-29°C
Volym 60 cm & 80 l
Längd 7 cm
pH 6-7,5
Image
© Bjarne Sætrang
Temperatur 24-26°C
Volym 80 cm & 70 l
Längd 7 cm
pH 4-6
Image
Temperatur 23-26°C
Volym 125 cm & 200 l
Längd 8 cm
pH 4.5-6
Image
© Michel Keijman
Temperatur 23-26°C
Volym 80 cm & 120 l
Längd 9 cm
pH 6-7
Image
© Nabil Bases
Temperatur 23-26°C
Volym 80 cm & 100 l
Längd 10 cm
pH 6-7,8
Image
© Anton Lamboj
Temperatur 22-26°C
Volym 60 cm & 80 l
Längd 8 cm
pH 6-8
Image
© Ted Camenius
Temperatur 22-26°C
Volym 80 cm & 120 l
Längd 9 cm
pH 6-7
Image
© Anton Lamboj
Temperatur 22-26°C
Volym 60 cm & 120 l
Längd 10 cm
pH 4,5-6,5
Image
© Anton Lamboj
Rubricatochromis guttatus
Vanlig Juvelciklid, Rödciklid, Prickig Rödciklid, Afrikansk Juvelcikilid
Temperatur 23-28°C
Volym 80 cm & 120 l
Längd 12 cm
pH 5-8
Image
© Rolf Lind
Temperatur 22-28°C
Volym 80 cm & 120 l
Längd 11 cm
pH 6,5-8
Image
Temperatur 20-28°C
Volym 80 cm & 120 l
Längd 12 cm
pH 5,5-8
Image
© Anton Lamboj
Temperatur 21-26°C
Volym 60 cm & 100 l
Längd 10 cm
pH 7-8
Image
Temperatur 22-25°C
Volym 100 cm & 200 l
Längd 10 cm
pH 6,5-7
Image
© Ted Camenius
Temperatur 24-26°C
Volym 90 cm & 125 l
Längd 13 cm
pH 6,8-8,4
Image
Temperatur 23-27°C
Volym 60 cm & 80 l
Längd 10 cm
pH 5-7
Image
© Michael Persson
Steatocranus tinanti
Långsmal lejonhuvudsciklid
Temperatur 23-26°C
Volym 90 cm & 125 l
Längd 13 cm
pH 6-7,8
Image
© Jeff Dubosc
Temperatur 25-27°C
Volym 120 cm & 300 l
Längd 14 cm
pH 7-8
Image
Temperatur 20-23°C
Volym 60 cm & 80 l
Längd 10 cm
pH 6-7
Image
© Kim Pedersen
Thoracochromis brauschi
Blodstrups fwa-ciklid, Blood throat cichlid
Temperatur 25-27°C
Volym 120 cm & 200 l
Längd 14 cm
pH 6-8
Image
Temperatur 23-26°C
Volym 80 cm & 150 l
Längd 11 cm
pH 6-8
Image
© Michel Keijman
Temperatur 23-25°C
Volym 200 cm & 720 l
Längd 25 cm
pH 6-7,5
Image
© Anton Lamboj
Temperatur 22-26°C
Volym 130 cm & 300 l
Längd 14 cm
pH 7-7,8
Image
Temperatur
Volym 120 cm & 300 l
Längd 15 cm
pH