Fiskliv
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Sarotherodon knauerae - Nordiska Ciklidsällskapet artregister

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Sbastien Verne Text:

Sarotherodon knauerae


Släkte: Sarotherodon
Art: knauerae
Grupp: Vstafrika
Beskrivning: Neumann, Stiassny & Schliewen
År: 2011
Tidigare vetenskapligt namn: Tilapia sp. "goldstck"
Geografiskt område: Vstafrika
Typlokal: Lake Ejagham i Kamerun.
Utbredning: Endemisk till Lake Ejagham i Kamerun.

Temperatur
22-25°C
Volym
80 cm & 150 l
Längd
8 cm
pH
6,5-7
Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem


Filmer


Hane, hona och yngel


Hane Foto: Sbastien Verne

Fångstplatser
Odlingsformer