Stuart Grant Cichlid Fund
Sarotherodon - Nordiska Ciklidsällskapet

Sarotherodon

Sarotherodon är ett släkte av ciklider från Afrika och Mellanöstern, kända för sin anpassningsförmåga till olika miljöer. Sarotherodon trivs bäst i stora akvarier med god vattencirkulation och en varierad diet.

Sponsrad av

Fiskar som ingår i släktet Sarotherodon

Image
© Anton Lamboj
Sarotherodon galilaeus galilaeus
Petrusfisk, Mangotilapia, Mango Tilapia, St. Peters Fish
Temperatur
Volym
Längd 40 cm
pH
Image
Temperatur 22-25°C
Volym 100 cm & 200 l
Längd 10 cm
pH 6,5-7
Tillbaka till artregistret