Cyberzoo
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Sarotherodon galilaeus multifasciatus - Nordiska Ciklidsällskapet artregister

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Bild saknas

Sarotherodon galilaeus multifasciatus


Släkte: Sarotherodon
Art: galilaeus multifasciatus
Grupp: Vstafrika
Beskrivning: Gnther
År: 1903
Tidigare vetenskapligt namn: Chromis multifasciatus, Tilapia galilaea multifasciata, Sarotherodon multifasciatus, Tilapia multifasciatus
Geografiskt område: Vstafrika
Utbredning: Cote d Ivoire till vstra Ghana

Temperatur
Volym
Längd
15 cm
pH
Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Filmer


Hane, hona och yngel


Fångstplatser
Odlingsformer