Akvariekungen
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Sarotherodon lamprechti - Nordiska Ciklidsällskapet artregister

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Bild saknas

Sarotherodon lamprechti
Golden Bighead


Släkte: Sarotherodon
Art: lamprechti
Grupp: Vstafrika
Beskrivning: Neumann, Stiassny & Schliewen
År: 2011
Populärnamn: Golden Bighead
Geografiskt område: Vstafrika
Typlokal: Lake Ejagham i Kamerun

Temperatur
22-25°C
Volym
100 cm & 200 l
Längd
10 cm
pH
6,5-7
Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem


Filmer


Hane, hona och yngel


Fångstplatser


Lake Ejagham

Odlingsformer