Fiskliv
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Sarotherodon lamprechti
Golden Bighead


Släkte: Sarotherodon
Art: lamprechti
Grupp: Västafrika
Beskrivning: Neumann, Stiassny & Schliewen
År: 2011
Populärnamn: Golden Bighead
Geografiskt område: Västafrika
Typlokal: Lake Ejagham i Kamerun

Temperatur
22-25°C
Volym
100 cm & 200 l
Längd
10 cm
pH
6,5-7Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Sarotherodon lamprechti