Fiskliv
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Sarotherodon galilaeus galilaeus - Nordiska Ciklidsällskapet artregister

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Anton Lamboj Text:

Sarotherodon galilaeus galilaeus
Petrusfisk, Mangotilapia, Mango Tilapia, St. Peters Fish


Släkte: Sarotherodon
Art: galilaeus galilaeus
Grupp: vriga Afrika
Beskrivning: Linnaeus
År: 1758
Populärnamn: Petrusfisk, Mangotilapia, Mango Tilapia, St. Peters Fish
Geografiskt område: vriga Afrika

Temperatur
Volym
Längd
40 cm
pH
Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Filmer


Hane, hona och yngel


Fångstplatser
Odlingsformer