Akvariehelg
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Sarotherodon melanotheron paludinosus - Nordiska Ciklidsällskapet artregister

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Bild saknas

Sarotherodon melanotheron paludinosus


Släkte: Sarotherodon
Art: melanotheron paludinosus
Grupp: Vstafrika
Beskrivning: Trewavas
År: 1983
Geografiskt område: Vstafrika
Utbredning: Runt Dakar i Senegal

Temperatur
Volym
Längd
14 cm
pHHela artregistret sponsras av


Filmer


BilderFångstplatser
Odlingsformer