CARES
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Pelvicachromis taeniatus - Nordiska Ciklidsällskapet artregister

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Ted Camenius Text: Kjell Fohrman

Pelvicachromis taeniatus
Gul palettciklid


Släkte: Pelvicachromis
Art: taeniatus
Grupp: Vstafrika
Beskrivning: Boulenger
År: 1901
Tidigare vetenskapligt namn: Pelmatochromis taeniatus
Populärnamn: Gul palettciklid
Geografiskt område: Vstafrika
Utbredning: Omrder kring Kienke-floden i vstra Kamerun

Temperatur
22-26°C
Volym
80 cm & 120 l
Längd
9 cm
pH
6-7

Naturlig biotop

I sin naturliga milj lever den i sm grunda vattenomrden med stora vxtgrupper och/eller rtter etc. som dem skydd.

Föda

Alltare. Alla Pelvicachromis r bottentare och kan konsumera stora mngder detrit (organiskt slam). Den ter i akvarium allt standardfoder.

Könsskillnad

Hanarna r i regl strre n honorna och har spetsigare rygg, buk och analfenor, speciellt gller detta fr bukfenorna. Stjrtfenan p hanen r kantig medan den r mer avrundad p honan. Honorna r gulaktiga med ett rtt/rosa omrde p buken, medan hanarna ofta blir lite mer blaktiga (frgen varierar mellan olika Kienke-varianter).

Akvariemiljö

Ett lmpligt akvarium skall innehlla flera gmstllen (stenar, rtter och/eller tomma lerblomkrukor), samt vara relativt ttt planterat. Lmpligt bottenmaterial r fint grus eller sand. Den kan hllas ihop med andra arter i lmplig storlek som t.ex mnga Synodontis, kongotetror, men det krvs ett rejlt stort akvarium om man skall ha fler n en hane av arten.

Beteende & lek

Kienke-varianterna r parbildande substratruvare som leker i grottor. Rommen (40-200 gg per lek) placeras oftast i grottans tak. De har en bra yngelvrdnad och bgge frldrarna vaktar sin avkomma. De tar nattetid med sina yngel tillbaka till grottan och det r viktigt att akvariebelysningen slcks fre rumsbelysningen s att skymningen efterliknas. Genom att variera pH-vrdet kan man "bestmma" knet p de flesta arter i Pelvicachromis-slktet. Vid ett lgre pH blir det mnga hanar, vid ett hgre pH mnga honor. Den r kraftigt revirhvdande (speciellt i lekperioden) d den ocks grver ngot. Just denna variant (Kienke) verkar ngot tuffare n vriga varianter i slktet.




Hela artregistret sponsras av



Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem


Filmer


Hane, hona och yngel


Par


Fångstplatser




Odlingsformer


Nigerian Red

Hane
Hane Foto: Finn Wigstrm

Hane
Hane Foto: Peter Andersson

Hona
Hona Foto: Bjarne Saetrang

Par
Par Foto: Finn Wigstrm


Ogele

Ogele
Ogele Foto: David Rejdemyhr

Ogele
Ogele Foto: David Rejdemyhr


Red Cheek

Hane
Hane Foto: Anton Lamboj