Sandby Ciklidhobby
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Pelvicachromis taeniatus - Nordiska Ciklidsällskapet artregister

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Ted Camenius Text: Kjell Fohrman

Pelvicachromis taeniatus
Gul palettciklid


Släkte: Pelvicachromis
Art: taeniatus
Grupp: Vstafrika
Beskrivning: Boulenger
År: 1901
Tidigare vetenskapligt namn: Pelmatochromis taeniatus
Populärnamn: Gul palettciklid
Geografiskt område: Vstafrika
Utbredning: Omrder kring Kienke-floden i vstra Kamerun

Temperatur
22-26°C
Volym
80 cm & 120 l
Längd
9 cm
pH
6-7

Naturlig biotop

I sin naturliga milj lever den i sm grunda vattenomrden med stora vxtgrupper och/eller rtter etc. som dem skydd.

Föda

Alltare. Alla Pelvicachromis r bottentare och kan konsumera stora mngder detrit (organiskt slam). Den ter i akvarium allt standardfoder.

Könsskillnad

Hanarna r i regl strre n honorna och har spetsigare rygg, buk och analfenor, speciellt gller detta fr bukfenorna. Stjrtfenan p hanen r kantig medan den r mer avrundad p honan. Honorna r gulaktiga med ett rtt/rosa omrde p buken, medan hanarna ofta blir lite mer blaktiga (frgen varierar mellan olika Kienke-varianter).

Akvariemiljö

Ett lmpligt akvarium skall innehlla flera gmstllen (stenar, rtter och/eller tomma lerblomkrukor), samt vara relativt ttt planterat. Lmpligt bottenmaterial r fint grus eller sand. Den kan hllas ihop med andra arter i lmplig storlek som t.ex mnga Synodontis, kongotetror, men det krvs ett rejlt stort akvarium om man skall ha fler n en hane av arten.

Beteende & lek

Kienke-varianterna r parbildande substratruvare som leker i grottor. Rommen (40-200 gg per lek) placeras oftast i grottans tak. De har en bra yngelvrdnad och bgge frldrarna vaktar sin avkomma. De tar nattetid med sina yngel tillbaka till grottan och det r viktigt att akvariebelysningen slcks fre rumsbelysningen s att skymningen efterliknas. Genom att variera pH-vrdet kan man "bestmma" knet p de flesta arter i Pelvicachromis-slktet. Vid ett lgre pH blir det mnga hanar, vid ett hgre pH mnga honor. Den r kraftigt revirhvdande (speciellt i lekperioden) d den ocks grver ngot. Just denna variant (Kienke) verkar ngot tuffare n vriga varianter i slktet.
Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem


Filmer


Hane, hona och yngel


Par


Fångstplatser
Odlingsformer


Nigerian Red

Hane
Hane Foto: Finn Wigstrm

Hane
Hane Foto: Peter Andersson

Hona
Hona Foto: Bjarne Saetrang

Par
Par Foto: Finn Wigstrm


Ogele

Ogele
Ogele Foto: David Rejdemyhr

Ogele
Ogele Foto: David Rejdemyhr


Red Cheek

Hane
Hane Foto: Anton Lamboj