Akvariekungen
Annons

Pelvicachromis taeniatus - Nordiska Ciklidsällskapet artregister

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Hane Foto: Ted Camenius
Felanmäl artbeskrivningen

Pelvicachromis taeniatus

Gul palettciklid


Släkte: Pelvicachromis
Art: taeniatus
Grupp: Västafrika
Beskrivning: Boulenger
År: 1901
Tidigare vetenskapligt namn: Pelmatochromis taeniatus
Populärnamn: Gul palettciklid
Geografiskt område: Västafrika
Utbredning: Områder kring Kienke-floden i västra Kamerun
NCS Artbeskrivning: Kjell Fohrman, 2016-03-19

Lagerstatus

Nols Akvariehobby har fisken på lagerlistan
Ingen träff hos Imazo
Ingen träff hos Ruinemans
Ingen träff hos Akvarieimporten
Sandby Ciklidhobby har fisken med på lagerlistan
Ingen träff hos Kungälvs akvarium

Temperatur
22-26°C
Volym
80 cm & 120 l
Längd
9 cm
pH
6-7

Naturlig biotop

I sin naturliga miljö lever den i små grunda vattenområden med stora växtgrupper och/eller rötter etc. som dem skydd.

Föda

Allätare. Alla Pelvicachromis är bottenätare och kan konsumera stora mängder detrit (organiskt slam). Den äter i akvarium allt standardfoder.

Könsskillnad

Hanarna är i regl större än honorna och har spetsigare rygg, buk och analfenor, speciellt gäller detta för bukfenorna. Stjärtfenan på hanen är kantig medan den är mer avrundad på honan. Honorna är gulaktiga med ett rött/rosa område på buken, medan hanarna ofta blir lite mer blåaktiga (färgen varierar mellan olika Kienke-varianter).

Akvariemiljö

Ett lämpligt akvarium skall innehålla flera gömställen (stenar, rötter och/eller tomma lerblomkrukor), samt vara relativt tätt planterat. Lämpligt bottenmaterial är fint grus eller sand. Den kan hållas ihop med andra arter i lämplig storlek som t.ex många Synodontis, kongotetror, men det krävs ett rejält stort akvarium om man skall ha fler än en hane av arten.

Beteende & lek

Kienke-varianterna är parbildande substratruvare som leker i grottor. Rommen (40-200 ägg per lek) placeras oftast i grottans tak. De har en bra yngelvårdnad och bägge föräldrarna vaktar sin avkomma. De tar nattetid med sina yngel tillbaka till grottan och det är viktigt att akvariebelysningen släcks före rumsbelysningen så att skymningen efterliknas. Genom att variera pH-värdet kan man "bestämma" könet på de flesta arter i Pelvicachromis-släktet. Vid ett lägre pH blir det många hanar, vid ett högre pH många honor. Den är kraftigt revirhävdande (speciellt i lekperioden) då den också gräver något. Just denna variant (Kienke) verkar något tuffare än övriga varianter i släktet.


Sponsrat av

Filmer


BilderFångstplatser
Odlingsformer


JA