Cyberzoo
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Michel Keijman
Text: David Rejdemyhr

Benitochromis batesii
Bates ciklid


Släkte: Benitochromis
Art: batesii
Grupp: Västafrika
Beskrivning: Boulenger
År: 1901
Tidigare vetenskapligt namn: Chromidotilaia batesii
Populärnamn: Bates ciklid
Geografiskt område: Västafrika
Typlokal: Benitofloden, Kamerun
Utbredning: Sydvästra Kamerun och Ekvatorial Guinea.

Temperatur
24-27°C
Volym
80 cm & 150 l
Längd
10 cm
pH
6,5-7

Naturlig biotop

De lever i mindre till medelstora vattenflöden som går genom kraftigt bevuxna områden med överhängande buskage vilket ger skugga åt fiskarna invid flodbankerna. Vattnet går från klart till rena svartvatten där vattnet är mjukt och har ett neutralt pH. Vanligvis saknas vegetation i vattnet men det kan förekommer crinumlökar och näckrosor. Botten består av fin sand, lera eller slam från nedbruten biologisk material. Det förekommer också bitvis gott om nedfallna grenar, träd och löv som bildar effektiva gömställen och grottor till fiskarna.

Föda

I naturen är de allätare men föredrar insekter och deras larver som de letar fram i bottensubstratet, men äter även halvt nedbrutna växtdelar och aufwuchs som växer på bottnen. I akvarium föredrar de att äta från botten och därför är långsamt sjunkande pellets att föredra. Varva gärna med levande foder eller fryst mat i form av exempelvis artemia, mygglarver och mysis.

Könsskillnad

Svårt att se skillnad på könen då de är små. Hanen blir dock med tiden något större får en brantare panna och något spetsigare och längre fenstrålar på de opariga fenorna (analfenan, ryggfenan och stjärtfenan). Honor får liksom hos Pelvicachromis en rundare mage med rosa-röd ton vilken blir ännu färgstarkare under lek.

Akvariemiljö

Då det är en förhållandevis skygg art är det lämpligt att inreda med gott om gömställen i form av rötter stenar och växter. Då de är grottlekande är det bra om akvariet inreds med grottor eller rötter som läggs så grottliknande utrymmen bildas. Även halva kokosnötter går att använda för att bilda lekgrottor. Går bra att hålla med andra arter om akvariet är stort nog. Arter som Afrikanska killifiskar, gurami och arter från Pelvicachromis-släktet brukar går utmärkt att hållas ihop med B. batesii.

Beteende & lek

I naturen leker de hela året men totalt sett är det högre aktivitet på lek under regnperioden. Arten är parbildande larvofil munruvare, dvs de tar ynglen i munnen efter att de kläckts. Arten leker helst i grottor eller grottliknande formationer. Efter att äggen är lagda vaktar honan dem tills de kläcks. Därefter är det främst honan som ruvar ynglen. Under tiden vaktar hanen territoriet ikring lekgrottan och honan. Det händer dock att hanen också deltar i munruvning under första tiden. Detta pågår till ynglen är frisimmande vilket brukar ske 10-12 dagar efter leken. Därefter kan föräldrarna ta in ynglen i munnen vid fara ytterligare en vecka. Yngelvården sker totalt under cirka sex veckor. En lek brukar ge upphov till 40-50 yngel.

Allmänt

Namngiven efter den person som samlade in de fyra typexemplaren för arten, G.L. Bates. Skiljer sig från övriga i släktet då de är de enda larvofila munruvarna. Övriga är ovofila, eller omedelbara, munruvare.

Litteratur

Boulenger, George Albert. 1901. "Description of a new fish of the family Cichlidae from the French Congo". Annals and Magazine of Natural History. (Ser. 7), vol. 8.

Goldstein, Robert J.. 1973. "Cichlids of the world". TFH Publications.

Lamboj, Anton. 2004. "The Cichlid Fishes of Western Africa". Birgit Schmettkamp Verlag.


Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se

Ntem

Hane Ntem

Foto: Alf Stalsberg

Ntem

Hona Ntem

Foto: Alf Stalsberg

b_batesii05_hona_med_yngel-anton_lamboj.jpg

hona med yngel

Foto: Anton Lamboj

Yngelvård Film av: Panta Rhei

Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Benitochromis batesii

Ntem

Par
Foto: Alf Stalsberg
Hane
Foto: Alf Stalsberg
Hona
Foto: Alf Stalsberg
Par
Foto: Thierry Marie
Hona
Foto: Thierry Marie

Iloloma River

Par
Foto: Michel Keijman

Foto: Michel Keijman

Foto: Michel Keijman

Lobe

Par
Foto: Thierry Marie
Par
Foto: Thierry Marie
Hane
Foto: Tjeerd Nijboer
Hane med yngel
Foto: Tjeerd Nijboer
Hona med yngel
Foto: Tjeerd Nijboer

Eseka


Foto: Thierry Marie
Lekförberedelser Film av: Thierry Marie


Oton Akok River

Hane
Foto: Tjeerd Nijboer
Hona
Foto: Tjeerd Nijboer
Hona med yngel
Foto: Michel Keijman