Stuart Grant Cichlid Fund
Annons

Nanochromis transvestitus

transvestitus


Foto: Bjarne Sætrang
Släkte: Nanochromis
Art: transvestitus
Grupp: Västafrika
Beskrivning: Stewart & Roberts
År: 1984
Populärnamn: transvestitus
Geografiskt område: Västafrika
Typlokal: Lac Mai-ndombe i närheten av Ipeke, DR Kongo
Utbredning: Lac Mai-ndombe i närheten av Ipeke och intilliggande vattendrag, DR Kongo
NCS Artbeskrivning: Kjell Fohrman & David Rejdemyhr, 2024-03-03

Temperatur
24-26°C
Volym
80 cm & 70 l
Längd
7 cm
pH
4-6

Naturlig biotop

I sin naturliga miljö hittar man denna art bara i ett fåtal sjöar och floder i DR Kongo (tidigare Zaire). De lever i typiska svartvattenbiotoper med pH på så lågt som 4. Botten är hårt packad sediment med spridda växter och ytterst få stenar.

Denna ciklidart dokumenterades den 14 september 1973 i en sjö med mörkt, kaffebrunt och grumligt vatten utan växtlighet, med en temperatur på 30,5 °C både i luften och i vattnet. Habitatet kännetecknades av vulkaniskt grus och sand på botten samt porös vulkanisk aska och sand längs strandlinjen. Fångsten skedde nära stranden på ett djup av 2-3 meter, där insamlingsmetoderna inkluderade rotenon och håvnät. Vattnets pH var mycket lågt (4.0), och syrenivån var cirka 6.0 mg/L med total avsaknad av alkalinitet, vilket pekar på extremt sura förhållanden under ett torrår.

I originalstudien, publicerad i Copeia 1984, illustreras platsen med ett svartvitt foto. Denna plats var även hem för en mångfald av andra arter, inklusive olika typer av fiskar som Hemichromis, Rubricatochromis, Xenomystus, Tilapia, Parachanna, Hepsetus, Marcusenius, och många fler, vilket indikerar en rik biologisk mångfald trots de utmanande miljöförhållandena.

Föda

Allätare. Deras naturliga kost är små ryggradslösa djur och insektslarver. I akvarium kan det vara svårt att få den att äta annat än levande och fryst foder.

Könsskillnad

Honorna är något mindre (5 mot 7 cm hos hanarna) men betydligt färggrannare än hanarna (bl.a. är buken starkare röd) - fotot visar en hona. Lekmogna honor är rejält runda - verkar nästan vara ”uppblåsta”.

Akvariemiljö

Eftersom de är såpass revirhävdande får inte akvariet vara alltför litet, även om arten i sig är ganska liten. Ett lämpligt akvarium skall innehålla flera gömställen (stenar, rötter och/eller tomma lerkrukor), samt vara relativt tätt planterat. Lämpligt bottenmaterial är fin sand. Vattnet behöver ha ett pH under 6,5 och vara mjukt för att lyckas med lek, det kan gå utan detta men det kräver då avsevärt mer tålamod.

Beteende & lek

Transvestitusen är en parbildande (ofta endast parbildande vid leken och yngelvårdnaden) substratruvare som leker i grottor. De lägger 10-100 ägg per lek. De har en bra yngelvårdnad och bägge föräldrarna vaktar sin avkomma. För att få ett bra kläckningsresultat bör nog pH inte ligga högre än 6. Den är kraftigt revirhävdande vid lek (mest hanar emellan) då den också gräver något, men är i övrigt relativt fredlig.

Allmänt

Det hör till ovanligheterna (för ciklider i allmänhet) att honorna är betydligt färggrannare än hanarna. Detta ”omvända” könsförhållande är anledningen till dess namn transvestitus.

Skiljer sig från övriga i släktet då de har vita/ljusa vertikala band över brun/grå basfärg på kroppen.

Litteratur

Stewart, D.J. & T.R. Roberts. 1984. "A new species of dwarf cichlid fish with reversed sexual dichromatism from Lac Mai-ndombe, Zaïre". Copeia. v. 1984(n. 1)

Lamboj, Anton. 2004. "The Cichlid Fishes of Western Africa". Birgit Schmettkamp Verlag.

Lagerstatus

Akvarieimporten
Imazo (grossist)
Kungälvs akvarium
Nols Akvariehobby
Ruinemans
Sandby Ciklidhobby
Sponsrad av

Filmer


I Made a Tiny Blackwater

Aquarium Shed

Nanochromis transvestitus

Alex

Bilder


Foto: Bjarne Sætrang
Foto: Bjarne Sætrang
Hona med yngel
Hona med yngel
Foto: Steven Chester
hona
hona
Foto: Anton Lamboj
hane
hane
Foto: Anton Lamboj
Par
Par
Foto: Steven Chester

Fångstplatser


Demokratiska Repubilken Kongo, Kongo

Hane
Hane
Foto: Mateusz Balcerzak
Hane
Hane
Foto: Mateusz Balcerzak
Hane
Hane
Foto: Desmo Tokyo
Hona
Hona
Foto: Mateusz Balcerzak
Hona
Hona
Foto: Mateusz Balcerzak
Hona med yngel
Hona med yngel
Foto: Desmo Tokyo
Närbild
Närbild
Foto: Mateusz Balcerzak
Par med yngel
Par med yngel
Foto: Desmo Tokyo
Yngel
Yngel
Foto: Mateusz Balcerzak

OdlingsformerFelanmäl artbeskrivningen

Nanochromis transvestitus i Ciklidbladet

Nummer Artikel
201002 Ciklider från Väst- och Centralafrika del 8 – Chromidotilapiina ciklider 2
202203 Ciklidfronten
198505 En ny Nanochromis fra Zaire
199903 Nanochromis transvestitus
202203 Nanochromis transvestitus
198907 Nanochromis transvestitus
199001 Nanochromis transvestitus