Sandby Ciklidhobby
Annons

Nanochromis transvestitus - Nordiska Ciklidsällskapet artregister

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Bjarne Sætrang

Nanochromis transvestitus

transvestitus


Släkte: Nanochromis
Art: transvestitus
Grupp: Västafrika
Beskrivning: Stewart & Roberts
År: 1984
Populärnamn: transvestitus
Geografiskt område: Västafrika
Typlokal: Lac Mai-ndombe i närheten av Ipeke, DR Kongo
Utbredning: Lac Mai-ndombe i närheten av Ipeke och intilliggande vattendrag, DR Kongo
NCS Artbeskrivning: Kjell Fohrman & David Rejdemyhr, 2016-12-12

Temperatur
24-26°C
Volym
80 cm & 70 l
Längd
7 cm
pH
4-6

Naturlig biotop

I sin naturliga miljö hittar man denna art bara i ett fåtal sjöar och floder i DR Kongo (tidigare Zaire). De lever i typiska svartvattenbiotoper med pH på så lågt som 4. Botten är hårt packad sediment med spridda växter och ytterst få stenar.

Föda

Allätare. Deras naturliga kost är små ryggradslösa djur och insektslarver. I akvarium kan det vara svårt att få den att äta annat än levande och fryst foder.

Könsskillnad

Honorna är något mindre (5 mot 7 cm hos hanarna) men betydligt färggrannare än hanarna (bl.a. är buken starkare röd) - fotot visar en hona. Lekmogna honor är rejält runda - verkar nästan vara ”uppblåsta”.

Akvariemiljö

Eftersom de är såpass revirhävdande får inte akvariet vara alltför litet, även om arten i sig är ganska liten. Ett lämpligt akvarium skall innehålla flera gömställen (stenar, rötter och/eller tomma lerkrukor), samt vara relativt tätt planterat. Lämpligt bottenmaterial är fin sand. Vattnet behöver ha ett pH under 6,5 och vara mjukt för att lyckas med lek, det kan gå utan detta men det kräver då avsevärt mer tålamod.

Beteende & lek

Transvestitusen är en parbildande (ofta endast parbildande vid leken och yngelvårdnaden) substratruvare som leker i grottor. De lägger 10-100 ägg per lek. De har en bra yngelvårdnad och bägge föräldrarna vaktar sin avkomma. För att få ett bra kläckningsresultat bör nog pH inte ligga högre än 6. Den är kraftigt revirhävdande vid lek (mest hanar emellan) då den också gräver något, men är i övrigt relativt fredlig.

Allmänt

Det hör till ovanligheterna (för ciklider i allmänhet) att honorna är betydligt färggrannare än hanarna. Detta ”omvända” könsförhållande är anledningen till dess namn transvestitus.

Skiljer sig från övriga i släktet då de har vita/ljusa vertikala band över brun/grå basfärg på kroppen.

Litteratur

Stewart, D.J. & T.R. Roberts. 1984. "A new species of dwarf cichlid fish with reversed sexual dichromatism from Lac Mai-ndombe, Zaïre". Copeia. v. 1984(n. 1)

Lamboj, Anton. 2004. "The Cichlid Fishes of Western Africa". Birgit Schmettkamp Verlag.


Sponsrat av

Filmer


BilderFångstplatser
Odlingsformer